12 công việc kế toán phải làm ngay trước và sau Tết Nguyên đán 2020 | Bài viết hay | Tin tức

Thứ 208152022

Hotline: 0962 283 630 - Email: giasuketoantruong@yahoo.com

Quay về Bạn đang ở trang: Home Tin tức Bài viết hay 12 công việc kế toán phải làm ngay trước và sau Tết Nguyên đán 2020

12 công việc kế toán phải làm ngay trước và sau Tết Nguyên đán 2020

12 công việc kế toán phải làm ngay trước và sau Tết Nguyên Đán 2020Để có sự khởi đầu thuận lợi trong năm mới, trước và sau những ngày Tết Nguyên đán năm 2020 sắp đến, kế toán doanh nghiệp cần thực hiện những công việc như báo cáo tình hình hóa đơn, thuế gtgt, lao động,..Mời các bạn theo dõi 12 công việc kế toán phải làm ngay trước và sau Tết Nguyên Đán 2020 trong bài viết dưới đây.

Cách tải: Chat với tư vấn viên giờ hành chính – Hoặc để lại Email ở cuối bài, AD sẽ tổng hợp và gửi File cho các bạn.

12-cong-viec-ke-toan-lam-trong-dip-tet-nguyen-dan

1. Kê khai và nộp tiền thuế môn bài

Theo quy định tại Điều 5 Nghị định 139/2016/NĐ-CP và Điều 5 Thông tư 302/2016/TT-BTC, thời hạn nộp lệ phí môn bài đối với tổ chức hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chậm nhất là ngày 30 tháng 1 hàng năm. Như vậy, ngày 30/01/2020 là ngày cuối cùng để doanh nghiệp thực hiện việc nộp lệ phí môn bài.

Trường hợp người nộp lệ phí mới ra hoạt động sản xuất kinh doanh hoặc mới thành lập cơ sở sản xuất kinh doanh thì thời hạn nộp lệ phí môn bài chậm nhất là ngày cuối cùng của thời hạn nộp hồ sơ khai lệ phí môn bài.

Chat với tư vấn viên giờ hành chính – Hoặc để lại Email ở cuối bài để tải Tờ khai lệ phí môn bài nhé

2. Nộp thang, bảng lương cho Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội

Theo Nghị định 90/2019/NĐ-CP, kể từ ngày 01/01/2020, lương tối thiểu vùng năm 2020 sẽ tăng từ 150.000 đồng/tháng đến 240.000 đồng/tháng tùy từng vùng so với lương tối thiểu vùng năm 2019.

Theo đó, các doanh nghiệp đang sử dụng bảng lương với mức lương thấp hơn mức lương tối thiểu vùng quy định tại Nghị định 90/2019/NĐ-CP thì phải tiến hành lập lại thang, bảng lương .

Căn cứ Khoản 6 Điều 7 Nghị định 49/2013/NĐ-CP thì khi xây dựng hoặc sửa đổi, bổ sung thang lương, bảng lương, doanh nghiệp phải tham khảo ý kiến của tổ chức đại diện tập thể người lao động tại doanh nghiệp và công bố công khai tại nơi làm việc của người lao động trước khi thực hiện, đồng thời nộp thang lương, bảng lương mới tại Phòng Lao động và Thương binh - Xã hội.

Đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu khi xây dựng hoặc sửa đổi, bổ sung thang lương, bảng lương phải báo cáo chủ sở hữu cho ý kiến trước khi thực hiện; đối với công ty mẹ - Tập đoàn kinh tế nhà nước, công ty mẹ của Tổng công ty hạng đặc biệt đồng thời gửi Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội để theo dõi, giám sát.

Như vậy, doanh nghiệp cần nhanh chóng thực hiện việc lập lại thang, bảng lương và nộp lại thang, bảng lương đến Phòng Lao động và Thương binh - Xã hội ngay khi Nghị định 90/2019/NĐ-CP có hiệu lực thi hành.

Chat với tư vấn viên giờ hành chính – Hoặc để lại Email ở cuối bài để tải Trọn bộ hồ sơ thông báo thay đổi thang bảng lương nhé

3. Thông báo tăng mức đóng bảo hiểm xã hội cho cơ quan bảo hiểm xã hội

Mức lương tối thiểu vùng sẽ được dùng làm một trong những căn cứ tính đóng BHXH cho người lao động. Mức lương tối thiểu vùng tăng đồng nghĩa với mức đóng BHXH tối thiểu của người lao động cũng sẽ tăng theo. Do đó, nếu doanh nghiệp nào có mức tiền lương tính đóng BHXH thấp hơn mức tiền lương tính đóng BHXH thì cũng phải thông báo tăng mức đóng BHXH ngay khi Nghị định 90/2019/NĐ-CP có hiệu lực thi hành.

Theo quy định tại Điều 23 Quyết định 595/QĐ-BHXH, hồ sơ thông báo tăng mức đóng bảo hiểm xã hội cho cơ quan bảo hiểm xã hội bao gồm những giấy tờ sau:

Đối với người lao động đang làm việc tại đơn vị:

- Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (Mẫu TK1-TS);

- Trường hợp người lao động được hưởng quyền lợi BHYT cao hơn: bổ sung Giấy tờ chứng minh (nếu có) theo Phụ lục 03.

Đối với người sử dụng lao động:

- Tờ khai đơn vị tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (Mẫu TK3-TS);

- Danh sách lao động tham gia BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN (Mẫu D02-TS);

- Bảng kê thông tin (Mẫu D01-TS).

Số lượng hồ sơ: 01 bộ

Chat với tư vấn viên giờ hành chính – Hoặc để lại Email ở cuối bài để tải Trọn bộ hồ sơ thông báo tăng mức đóng BHXH nhé.

4. Nộp báo cáo tình hình tham gia bảo hiểm thất nghiệp

Theo quy định tại Điều 32 Nghị định 28/2015/NĐ-CP, và Điều 18 Thông tư 28/2015/TT-BLĐTBXH, trước ngày 15 tháng 01 hằng năm, người sử dụng lao động phải báo cáo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về tình hình tham gia bảo hiểm thất nghiệp của năm trước.

Như vậy, trước ngày 15/01/2020, doanh nghiệp phải nộp báo cáo về tình hình tham gia bảo hiểm thất nghiệp năm 2019 đến Sở Lao động và Thương binh - Xã hội theo Mẫu số 33 ban hành kèm theo Thông tư 28.

Chat với tư vấn viên giờ hành chính – Hoặc để lại Email ở cuối bài để tải Mẫu số 33 về nhé.

5. Báo cáo về việc sử dụng chứng từ khấu trừ tự in

Theo Điều 5 Thông tư 37/2010/TT-BTC, hàng quý, tổ chức trả thu nhập sử dụng chứng từ khấu trừ tự in trên máy vi tính phải thực hiện báo cáo tình hình sử dụng chứng từ khấu trừ với cơ quan thuế nơi đăng ký sử dụng chứng từ khấu trừ tự in chậm nhất là ngày 30 của tháng đầu quý sau.

Như vậy, chậm nhất là ngày 30/1/2020, doanh nghiệp phải thực hiện xong việc báo cáo tình hình sử dụng chứng từ khấu trừ tự in trên máy tính của quý IV năm 2019.

6. Trích nộp tiền BHXH, BHYT, BHTN tháng 01/2020

Theo Khoản 1 Điều 7, Điều 16 và Khoản 1 Điều 19 Quyết định 595/QĐ-BHXH, hằng tháng, chậm nhất đến ngày cuối cùng của tháng, doanh nghiệp phải trích đóng BHXH bắt buộc, BHYT, BHTN trên quỹ tiền lương tháng của những người lao động tham gia BHXH bắt buộc, BHYT, BHTN; đồng thời trích từ tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc, BHYT, BHTN của từng người lao động theo mức quy định, chuyển cùng một lúc vào tài khoản chuyên thu của cơ quan bảo hiểm xã hội mở tại ngân hàng hoặc Kho bạc Nhà nước.

Như vậy, chậm nhất đến 31/01/2020, doanh nghiệp phải hoàn thành việc trích đóng BHXH, BHYT, BHTN của tháng 01/2020 cho người lao động.

7. Tạm nộp thuế thu nhập doanh nghiệp quý IV năm 2019

Theo nội dung tại Điều 17 Thông tư 151/2014/TT-BTC bổ sung Điều 12a vào sau Điều 12 Thông tư 156/2013/TT-BTC, căn cứ kết quả sản xuất, kinh doanh, doanh nghiệp thực hiện tạm nộp số thuế thu nhập doanh nghiệp của quý chậm nhất vào ngày thứ 30 của quý tiếp theo quý phát sinh nghĩa vụ thuế.

Như vậy, ngay trong quý IV năm 2019 hoặc chậm nhất vào ngày thứ 30 của quý I năm 2020, tức chậm nhất vào ngày 30/01/2020, doanh nghiệp phải thực hiện tạm nộp số thuế thu nhập doanh nghiệp của quý IV năm 2019.

8. Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn tháng 12/2019

Theo quy định tại Điều 27 Thông tư 39/2014/TT-BTC, Khoản 4 Điều 5 Thông tư 119/2014/TT-BTC và Mục 10 Công văn 1839/TCT-CS, doanh nghiệp có rủi ro cao về thuế hoặc đang sử dụng hóa đơn tự in, đặt in có hành vi vi phạm về hóa đơn bị xử lý vi phạm hành chính về hành vi trốn, gian lận thuế thì phải báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn với cơ quan thuế quản lý trực tiếp chậm nhất vào 20/01/2020.

Chat với tư vấn viên giờ hành chính – Hoặc để lại Email ở cuối bài để tải Biểu mẫu Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn.

9. Nộp tờ khai thuế giá trị gia tăng tháng 12/2019

Theo Điểm a Khoản 2 Điều 11 và Điểm a Khoản 3 Điều 10 Thông tư 156/2013/TT-BTC, doanh nghiệp có tổng doanh thu bán hàng hoá và cung cấp dịch vụ của năm trước liền kề trên 50 tỷ đồng thì phải nộp tờ khai thuế giá trị gia tăng theo tháng, chậm nhất vào ngày 20 tháng liền kề. Theo đó, chậm nhất là ngày 20/01/2020, những doanh nghiệp này phải thực hiện xong việc nộp hồ sơ khai thuế GTGT của tháng 12/2019.

Chat với tư vấn viên giờ hành chính – Hoặc để lại Email ở cuối bài để tải về Tờ khai thuế GTGT.

10. Nộp tờ khai thuế TNCN tháng 12/2019

Theo Khoản 3 Điều 10 Thông tư 156/2013/TT-BTC, trong tháng, nếu doanh nghiệp có khấu trừ thuế thu nhập cá nhân thì phải thực hiện nộp hồ sơ khai thuế TNCN tại cơ quan thuế trực tiếp quản lý doanh nghiệp, chậm nhất là ngày thứ 20 của tháng liền sau. Theo đó, chậm nhất là ngày 20/01/2020, doanh nghiệp phải thực hiện xong việc nộp hồ sơ khai thuế TNCN của tháng 12/2019.

Quy định này được áp dụng đối với doanh nghiệp áp dụng hình thức khai thuế theo tháng, nếu trong tháng doanh nghiệp không phát sinh khấu trừ thuế TNCN thì không cần phải nộp tờ khai của tháng đó.

11. Báo cáo về tình hình biến động lao động trong tháng 12/2019 (nếu có)

Theo Khoản 2 Điều 16, Thông tư 28/2015/TT-BLĐTBXH, trước ngày 03 hằng tháng, DN phải thông báo với Trung tâm dịch vụ việc làm nơi đặt trụ sở làm việc về tình hình biến động lao động làm việc tại đơn vị (tính theo tháng dương lịch của tháng liền trước thời điểm thông báo).

Như vậy, trước ngày 03/01/2020, doanh nghiệp phải hoàn thành xong việc báo cáo tình hình biến động lao động của tháng 12/2019.

Chat với tư vấn viên giờ hành chính – Hoặc để lại Email ở cuối bài để tải Biểu mẫu số 29 về Thông báo tình hình biến động lao động

12. Nộp kinh phí công đoàn tháng 01/2020

Theo Khoản 2 Điều 6 Nghị định 191/2013/NĐ-CP, doanh nghiệp dù có hay chưa có tổ chức Công đoàn cũng phải đóng kinh phí Công đoàn mỗi tháng một lần vào cùng thời điểm đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc cho người lao động, mức đóng là 2% của quỹ tiền lương làm căn cứ đóng Bảo hiểm xã hội cho người lao động.

Như vậy, ngày 31/01/2020 cũng là hạn chót để đóng khoản phí này tại Phòng kế toán của Liên đoàn lao động quận, huyện nơi doanh nghiệp đăng ký kinh doanh

download

Bạn đang xem bài viết: "12 công việc kế toán phải làm ngay trước và sau Tết Nguyên đán 2020".

Từ khóa tìm kiếm nhiều: Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn điện tử, mẫu báo cáo sử dụng hóa đơn, báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn bị sai, lương tối thiểu vùng 2020, mức lương tối thiểu vùng 2020, luong toi thieu 2020

Xem thêm: Những quy định mới về kế toán có hiệu lực từ ngày 01/01/2020 , Mức đóng kinh phí công đoàn 2020

Mời các bạn tham gia học thử MIỄN PHÍ khóa học Kế toán tổng hợp thực hành và khóa học Kế toán dành cho chủ doanh nghiệp tại trung tâm.

khoa-hoc

Tặng ngay 200.000 đồng khi đăng ký trước 5 ngày khai giảng
Tặng thêm 400.000 đồng voucher có thể quy đổi thành tiền mặt
Tặng thêm 50.000 cho mỗi sinh viên
Tặng cẩm nang kế toán thuế rất hay và tiện lợi
Miễn phí bảng hệ thống tài khoản kế toán in màu đẹp
Miễn phí khóa kỹ năng viết CV và phỏng vấn xin việc
Miễn phí 100% tài liệu trọn khóa học 
Miễn phí 100% lệ phí thi & cấp chứng chỉ
Được cấp bản quyền phần mềm MISA SME trị giá 10.990.000đ , và phần mềm kế toán Excel

https://drive.google.com/file/d/1KXp6Ux6RQTQ1EmeHI2nmxH8HIYdGU95h/view?usp=sharing