Các bút toán kết chuyển cuối kỳ của các loại hình doanh nghiệp | Bài viết hay | Tin tức

thứ 705152021

Hotline: 0962 283 630 - Email: giasuketoantruong@yahoo.com

Quay về Bạn đang ở trang: Home Tin tức Bài viết hay Các bút toán kết chuyển cuối kỳ của các loại hình doanh nghiệp

Các bút toán kết chuyển cuối kỳ của các loại hình doanh nghiệp

Các bút toán kết chuyển cuối kỳ của các loại hình doanh nghiệp

I. Bút toán kết chuyển lỗ lãi đầu năm

Khi làm sổ sách kế toán, đầu năm kế toán phải thực hiện bút toán đầu kỳ đó là kết chuyển lãi - lỗ:

- Căn cứ để kết chuyển lãi lỗ từ năm trước sang năm đó chính là số dư của tài khoản 421: Lợi nhuận chưa phân phối:

- Tài khoản 421 có 2 tài khoản cấp 2:

+ TK 4211: Lợi nhuận chưa phân phối năm trước.

+ TK 4212: Lợi nhuận chưa phân phối năm nay.

- Để xác định được kết quả hoạt động doanh của năm trước thì chúng ta phải dựa vào số dư của TK 4212 Trên bảng cân đối phát sinh tài khoản của năm trước.

+ Nếu TK 4212 có số dư bên Nợ => Năm trước Doanh nghiệp LỖ

=> Kết chuyển lỗ, kế toán hạch toán:

Nợ TK 4211 - Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của năm trước

Có TK 4212 - Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm nay

+ Nếu TK 4212 có số dư bên Có => Năm trước Doanh nghiệp LÃI

=> Kết chuyển lãi, kế toán hạch toán:

Nợ TK 4212 - Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của năm nay

Có TK 4211 - Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm trước

ket chuyen

Hình ảnh: Các bút toán kết chuyển cuối kỳ của các loại hình doanh nghiệp

II. Các bút toán kết chuyển cuối kỳ

1. Kết chuyển thuế GTGT theo quý, tháng

A: Bút toán kết chuyển thuế

Nợ TK 33311

        Có TK 1331

B: Bút toán nộp tiền thuế ( nếu 33311 dư có )

Nợ TK 33311

      Có TK 111;112

2. Kết chuyển các khoản giảm trừ doanh thu ( Nếu có )

Nợ TK 511

      Có Tk 521

3. Kết chuyển doanh thu thuần trong kỳ

Nợ TK 511

      Có TK 911

4. Kết chuyển doanh thu hoạt động tài chính

Nợ Tk 515

      Có 911

5. Kết chuyển chi phí tài chính

Nợ Tk 911

      Có Tk 635

6.Kết chuyển giá vốn xuất bán trong kì

Nợ Tk 911

      Có Tk 632

7. Kết chuyển chi phí bán hàng

Nợ Tk 911

      Có Tk 6421

8. Kết chuyển chi phí quản lý

Nợ Tk 911

      Có Tk 6421

9. Kết chuyển chi phí khác ( nếu có)

Nợ Tk 9111

      Có Tk 811

10. Kết chuyển thu nhập khác ( nếu có )

Nợ Tk 7111 = Sumif Nợ Tk 7111

      Có Tk 911

11. Tạm tính thuế TNDN trong kỳ nếu có lãi

Nợ Tk 821

      Có Tk 3334

√ Khi nộp thuế TNDN ngân sách

Nợ Tk 3334

      Có TK 1111,1121

√ Nếu số thuế thu nhập doanh nghiệp thực tế phải nộp trong năm trên tờ khai quyết toán mẫu 03/TNDN nhỏ hơn số thuế thu nhập doanh nghiệp tạm phải nộp, kế toán ghi giảm chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành, ghi:

Nợ TK 3334 – Thuế thu nhập doanh nghiệp

      Có TK 8211 – Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành.

12. Kết chuyển chi phí Thuế TNDN Phát sinh trong kỳ( nếu có) ( Thực hiện cuối năm tài chính)

Nợ Tk 911

      Có Tk 821

Xem thêm: Khóa kế toán thuế và lập báo cáo tài chính

13. Bút toán kết chuyển lãi lỗ

Xác định chi phí thuế TNDN hiện hành theo công thức:

Thuế TNDN = Thu nhập tính thuế x thuế suất thuế TNDN

Thu nhập tính thuế = Lợi nhuận kế toán trước thuế

+ Chi phí không được trừ theo luật thuế

– Các khoản lỗ năm trước

– Thu nhập miễn thuế

Trong đó: Lợi nhuận kế toán trước thuế = Doanh thu – Chi phí

Nếu như Lợi nhuận kế toán trước thuế + chi phí không được trừ – TN miễn thuế < 0 –> Lỗ –> Doanh nghiệp không phải nộp thuế TNDN.

14 : Kết chuyển chi phí thuế TNDN hiện hành TK 8211 vào TK 911 xác định lợi nhuận chưa phân phối

15 : Nếu Doanh thu > Chi phí –> lãi , kế toán hạch toán lợi nhuận chưa phân phối, ghi:

Nợ TK 911 – Xác định kết quả kinh doanh

      Có TK 4212

16 : Nếu Doanh thu < Chi phí –> Lỗ, kế toán hạch toán lợi nhuận chưa phân phối, ghi:

Nợ TK 4212

      Có TK 911 – Xác định kết quả kinh doanh

Lưu ý: Sau khi thực hiện bút toán kết chuyển doanh thu và chi phí xác định kết quả kinh doanh trên tài khoản từ loại 5 đến tài khoản loại 9 Tổng số phát sinh bên Nợ và Tổng số phát sinh bên có bằng nhau –> Tài khoản từ lọa 5 đến loại 9 không còn số dư cuối kỳ.

Xem thêm

Chi tiết cách định khoản các bút toán cuối kỳ ( click vào nha)

Bút toán cuối kỳ kế toán là những bút toán phản ánh chi phí tổng hợp phát sinh trong cả kỳ hoặc những bút toán kết chuyển doanh thu, chi phí để xác định kết quả hoạt động kinh doanh trong kỳ. 

Cuối mỗi tháng, quý, năm, kế toán cần thực hiện các bút toán sau:

Bút toán tính lương

Bút toán phân bổ chi phí trả trước ngắn hạn, dài hạn; trích khấu hao tài sản cố định

Bút toán kết chuyển thuế GTGT (Nếu có)

Các bút toán kết chuyển doanh thu, chi phí và xác định kết quả hoạt động kinh doanh trong kỳ.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM:

Hướng dẫn lập báo cáo tài chính, kiểm tra và chỉnh sửa sổ sách

Hướng dẫn quyết toán thuế năm 2018

Các chế độ kế toán hiện hành

Thêm khoản chi không được trừ khi tính thuế TNDN

Khóa kế toán tổng hợp thực hành trên hóa đơn, chứng từ thực tế, Excel, Misa, HTKK ... thực hành xử lý các nghiệp vụ hạch toán, tính thuế, kê khai thuế, tính lương, trích khấu hao....lập báo cáo tài chính, quyết toán thuế cuối năm ...

 Hoc-ke-toan-tong-hop

Tặng ngay 400.000 đồng khi đăng ký trước 3 tới 5 ngày ( 200.000 tiền mặt + 200.000 voucher)
Tặng thêm 200.000 đồng tiền mặt khi có voucher của học viên cũ tặng
Tặng thêm 50.000 cho mỗi sinh viên
Tặng cẩm nang kế toán thuế rất hay và tiện lợi
Miễn phí bảng hệ thống tài khoản kế toán in màu đẹp
Miễn phí khóa kỹ năng viết CV và phỏng vấn xin việc
Miễn phí 100% tài liệu trọn khóa học 
Miễn phí 100% lệ phí thi & cấp chứng chỉ
Được cấp bản quyền phần mềm MISA SME trị giá 10.990.000đ , và phần mềm kế toán Excel