Các loại hợp đồng lao động | Bài viết hay | Tin tức

Các loại hợp đồng lao động

Các loại hợp đồng lao động

Bài viết chia sẻ một số mẫu hợp đồng lao động mà bất kỳ kế toán nào cũng phải có

Có những loại hợp đồng lao động nào?
Điều 22 Bộ Luật Lao động 2012 quy định, hợp đồng lao động phải được giao kết theo một trong 3 loại sau.

- Hợp đồng lao động không xác định thời hạn

Hợp đồng lao động không xác định thời hạn là loại hợp đồng lao động mà trong đó hai bên không xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng.

- Hợp đồng lao động xác định thời hạn

Hợp đồng lao động xác định thời hạn là hợp đồng mà trong đó hai bên xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng trong khoảng thời gian từ đủ 12 tháng đến 36 tháng.

- Hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng.

Khoản 2 điều này lưu ý, khi hợp đồng lao động xác định thời hạn và hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định hết hạn mà người lao động vẫn tiếp tục làm việc thì trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày hợp đồng lao động hết hạn, hai bên phải ký kết hợp đồng lao động mới.

Trong trường hợp không ký kết hợp đồng mới, hợp đồng xác định thời hạn này trở thành hợp đồng lao động không xác định thời hạn và hợp đồng theo mùa vụ này trở thành hợp đồng lao động xác định thời hạn với thời hạn là 24 tháng.

Trường hợp hai bên ký kết hợp đồng lao động mới là hợp đồng xác định thời hạn thì cũng chỉ được ký thêm một lần, sau đó nếu người lao động vẫn tiếp tục làm việc thì phải ký kết hợp đồng lao động không xác định thời hạn.

Theo khoản 3 điều này, người sử dụng lao động không được giao kết hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng để làm những công việc có tính chất thường xuyên từ 12 tháng trở lên, trừ trường hợp phải tạm thời thay thế người lao động đi làm nghĩa vụ quân sự, nghỉ theo chế độ thai sản, ốm đau, tai nạn lao động hoặc nghỉ việc có tính chất tạm thời khác.

Tải tổng hợp các loại hợp đồng lao động chat với tư vấn viên giờ hành chính

HĐLD

Hình ảnh: Các loại hợp đồng lao động

Tải tổng hợp các loại hợp đồng lao động chat với tư vấn viên giờ hành chính

Các loại hợp đồng lao động bao gồm:

1. Hợp đồng lao động thử việc

2. Hợp đồng lao động không đóng bảo hiểm

3. Hợp đồng hủy hợp đồng lao động

4. Hợp đồng lao động

5. Hợp đồng lao động thời vụ

6. Hợp đồng Tiếng Anh

7. Quyết định chấm dứt hợp đồng lao động

bieu tuong tai

 Mời học thử MIỄN PHÍ  khóa kế toán thực hành trên hóa đơn, chứng từ thực tế, excel, misa theo TT 200

23thu7

Tin mới

Các tin khác