Các Quy Định Cần Biết Về Chi trang phục cho nhân viên | Bài viết hay | Tin tức

thứ 705212022

Hotline: 0962 283 630 - Email: giasuketoantruong@yahoo.com

Quay về Bạn đang ở trang: Home Tin tức Bài viết hay Các Quy Định Cần Biết Về Chi trang phục cho nhân viên

Các Quy Định Cần Biết Về Chi trang phục cho nhân viên

Các Quy Định Cần Biết Về Chi trang phục cho nhân viên

Khoản chi phí cho nhân viên về phần trang phục thì sẽ xử lí thế nào? Áp dụng những quy đỉnh nào? Và Cần những thủ tục chứng từ nào?

Về thuế TNDN

 – Theo điều 4 Thông tư 96/2015/TT-BTC sửa đổi bổ sung Điểm 2.6 khoản 2 điều 6 Thông tư 78/2014/TT-BTC ( có hiệu lực thi hành từ quyết toán năm 2015) quy định những khỏan chi không được tính vào chi phí được trừ, trong đó có:

“2.7. Phần chi trang phục bằng hiện vật cho người lao động không có hóa đơn, chứng từ. Phần chi trang phục bằng tiền cho người lao động vượt quá 05 (năm) triệu đồng/người/năm.

– Trường hợp doanh nghiệp có chi trang phục cả bằng tiền và hiện vật cho người lao động để được tính vào chi phí được trừ thì mức chi tối đa đối với chi bằng tiền không vượt quá 05 (năm) triệu đồng/người/năm, bằng hiện vật phải có hóa đơn, chứng từ khác trước kia tổng chi trang phục cả bằng tiền và hiện vật cho người lao động thì mức chi tối đa để tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế không vượt quá 05 (năm) triệu đồng/người/năm.

DSX

Hình ảnh: Các Quy Định Cần Biết Về Chi trang phục cho nhân viên

Về thuế TNCN

Theo đó về Thuế TNCN:
– Theo điểm b.2.1 khoản b điều 8 Thông tư 111/2013/TT-BTC về những khoản chi phí hợp lý được trừ khi xác định thu nhập từ kinh doanh và tiền lương tiền công có quy định:
“Đối với tiền trang phục trả cho người lao động không vượt quá 5.000.000 đồng/người/năm. Trường hợp chi trang phục cả bằng tiền và hiện vật cho người lao động thì mức chi tối đa để tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế không vượt quá 5.000.000 đồng/người/năm. Đối với những ngành kinh doanh có tính chất đặc thù thì chi phí này được thực hiện theo quy định của Bộ Tài chính. “

Các hình thức chi phụ cấp trang phục nhân viên

Chi tiền trang phục có thể cả bằng tiền và hiện vật ( Chi cùng cả 2 hình thức)
– Mức chi bằng tiền không vượt quá mức 5.000.000/ năm/ người
– Chi bằng hiện vật phải có đầy đủ hóa đơn chứng từ

Mời bạn xem thêm khóa học kế toán thuế

Chú ý:
+ Về Thuế TNDN: Chi trang phụ là chi phí hợp lý nếu đáp ứng được đầy đủ hồ sơ chứng từ… được tính vào chi phí được trừ nếu quy định cụ thể trong các văn bản sau: Hợp đồng lao động; Thoả ước lao động tập thể; Quy chế tài chính của Công ty, Tổng công ty, Tập đoàn; Quy chế thưởng do Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Giám đốc quy định theo quy chế tài chính của Công ty, Tổng công ty.
Do đó: hồ sơ cơ bản cần có sau
+ Quyết định chi trang phục
+ Quy chế tài chính: Qua các lần thanh tra kiểm tra thuế nếu mức chi bằng tiền phụ cấp nhân viên thuộc 06 tháng đầu năm thì phụ cấp nguyên năm, 06 tháng cuối năm phụ cấp 1/2
+ Danh sách nhân viên nhận tiền hoặc hiện vật có ký tác xác nhận
+ Hóa đơn tài chính
+ Phiếu chi hoặc Ủy nhiệm chi nếu chuyển khoản qua ngân hàng
+…….

==> Mời bạn xem thêm khóa học kế toán thực hành trên hóa đơn, chứng từ, excel, misa 2015 Với Kế Toán Trưởng theo hình thức cầm tay chỉ việc

khoa hoc vip

nguyenthikieuhinhanh