Các quy định mới vừa được ban hành 2018 | Bài viết hay | Tin tức

Thứ 602262021

Hotline: 0962 283 630 - Email: giasuketoantruong@yahoo.com

Quay về Bạn đang ở trang: Home Tin tức Bài viết hay Các quy định mới vừa được ban hành 2018

Các quy định mới vừa được ban hành 2018

Các quy định mới vừa được ban hành 2018

04 quy định quan trọng mới được ban hành mà kế toán cần lưu ý

1. Kéo dài hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế

- Hạn cuối nộp hồ sơ quyết toán thuế là ngày 02/4/2018
Tổng cục Thuế vừa có thông báo về thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế. Theo đó, căn cứ theo Điểm c, Khoản 2, Điều 32, Luật Quản lý thuế 2006 quy định về thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế như sau:

“Chậm nhất là ngày thứ chín mươi, kể từ ngày kết thúc năm dương lịch hoặc năm tài chính đối với hồ sơ quyết toán thuế năm”.

Tuy nhiên, ngày 31/3/2018, ngày thứ chín mươi kể từ ngày kết thúc năm dương lịch 2017 là thứ bảy. Vì vậy, thời hạn cuối cùng nộp hồ sơ quyết toán thuế là ngày 02/4/2018.

Bên cạnh đó, Tổng cục Thuế cũng đang nâng cấp hệ thống HTKK, iHTKK đáp ứng mẫu Báo cáo tài chính theo Thông tư 133/2016/TT-BTC, dự kiến sẽ hoàn thành vào ngày 23/03/2018.

Trường hợp có bất kỳ vướng mắc về việc khai thuế, người nộp thuế có thể thể gọi trực tiếp đến số điện thoại của Tổng cục Thuế để được hỗ trợ: 024.37689679.

f3

Hình ảnh: Những quy định quan trọng mới được ban hành 2018

2. Bãi bỏ và thay thế hàng loạt thủ tục hành chính về lĩnh vực kế toán
Đây là nội dung đáng chú ý tại Quyết định 286/QĐ-BTC về việc công bố thủ tục hành chính thay thế lĩnh vực hoạt động kế toán, kiểm toán thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính.

Theo đó, các thủ tục hành chính tại thứ tự 3, 4, 5, 6, 7 ban hành kèm theo Quyết định 2083/QĐ-BTC bị bãi bỏ và được thay thể bởi các thủ tục hành chính sau đây:

Đăng ký dự thi cấp chứng chỉ kiểm toán viên (đăng ký lần đầu);

Đăng ký dự thi cấp chứng chỉ kế toán viên (đăng ký lần đầu);

Đăng ký dự thi cấp chứng chỉ kiểm toán và chứng chỉ kế toán viên (đăng ký thi lại các môn chưa đạt hoặc thi tiếp các môn chưa thi);

Đăng ký dự thi sát hạch đối với người có chứng chỉ chuyên gia kế toán hoặc kiểm toán viên nước ngoài;

Đăng ký dự thi chứng chỉ kiểm toán viên đối với người đã có chứng chỉ kế toán viên.

Xem thêm trình tự, thủ tục của các thủ tục hành chính tại Quyết định 286/QĐ-BTC có hiệu lực từ ngày 07/3/2018.

3. Cập nhật quy định mới khi xử phạt vi phạm hành chính về lĩnh vực kế toán
Nghị định 41/2018/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán độc lập vừa được Chính phủ ban hành.

Theo đó, vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán bị phạt với mức tối đa là 100 triệu đồng đối với trường hợp đối tượng vi phạm là tổ chức. Nếu cá nhân vi phạm mức phạt tối đa là 50 triệu đồng.

Trường hợp quy định tại Khoản 1 Điều 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17; Điều 19; Khoản 1, 3 Điều 21, 22; Điều 23, 24, 26, 33, 34; Khoản 1, Khoản 3 Điều 36; Khoản 1 Điều 38; Khoản 2, Khoản 3 Điều 39; Khoản 1, Khoản 2 Điều 48; Khoản 1 Điều 57; Khoản 1, Khoản 2 Điều 61, Điều 67 là mức phạt tiền đối với cá nhân.

Đối với tổ chức có cùng hành vi vi phạm thì mức phạt tiền gấp 02 lần mức phạt tiền đối với cá nhân.

Mức phạt chi tiết của từng hành vi vi phạm xem tại Nghị định 41/2018/NĐ-CP có hiệu lực ngày 01/05/2018, thay thế Nghị định 105/2013/NĐ-CP.

4. Hướng dẫn chế độ kế toán chứng quyền trong công ty đại chúng
Khi có giấy chứng nhận chào bán chứng quyền của Ủy ban chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) thì kế toán phải theo dõi số chứng quyền được phép phát hành và ghi: Nợ TK 018 - Chứng quyền.

Nếu phân phối và bán chứng quyền cho nhà đầu tư sơ cấp thì ghi: Nợ TK 112 - Tiền gửi ngân hàng có TK 329 - Phải trả chứng quyền (chi tiết từng loại chứng quyền). Đồng thời ghi: Có TK 018 - Chứng quyền.

Khi có xác nhận kết quả của UBCKNN, kế toán ghi giảm tài khoản tiền gửi ngân hàng phong tỏa và ghi tăng tài khoản tiền gửi ngân hàng thông thường.

Trường hợp UBCKNN đình chỉ hoặc hủy bỏ đợt chào bán, kế toán ghi: Nợ TK 329 - Phải trả chứng quyền có TK 112 - Tiền gửi ngân hàng. Đồng thời thuyết minh số chứng quyền bị đình chỉ hoặc hủy bỏ.

Các nội dung nêu trên được căn cứ theo Thông tư 23/2018/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 27/4/2018.

Mời bạn xem thêm khóa kế toán thực hành trên hóa đơn, chứng từ thực tế, excel, misa theo TT 200

image dongdau

do-thi-thanh-hien