Cách điền mã chương, mã tiểu mục các loại thuế trên giấy nộp tiền | Bài viết hay | Tin tức

thứ 709182021

Hotline: 0962 283 630 - Email: giasuketoantruong@yahoo.com

Quay về Bạn đang ở trang: Home Tin tức Bài viết hay Cách điền mã chương, mã tiểu mục các loại thuế trên giấy nộp tiền

Cách điền mã chương, mã tiểu mục các loại thuế trên giấy nộp tiền

 Cách điền mã chương, mã tiểu mục các loại thuế trên giấy nộp tiền. Mã chương, mã nội dung kinh tế (Mã tiểu mục) các loại thuế trên giấy nộp tiền ghi thế nào?. Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn cách ghi mã chương, mã nội dung kinh tế các loại thuế: Thuế môn bài. GTGT, TNCN, TNDN, Tiền phạt chậm nộp thuế… trên giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước. cach-dien-ma-chuong-ma-tieu-muc-cac-loai-thue-tren-giay-nop-tien

I. Cách ghi mã Nội dung kinh tế (Mã tiểu mục):

Cách 1:

- Để ghi được Mã tiểu mục (Mã nội dung kinh tế) trên giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước, các bạn phải kiểm tra xem mình đang nộp tiền gì: Tiền thuế, tiền phạt chậm nộp …

- Sau khi đã xác định được thì các bạn tra cứu trên PHỤ LỤC III - DANH MỤC MÃ MỤC, TIỂU MỤC (kèm theo Thông tư 324/2016/TT-BTC ngày 21/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

VD:

- Thuế môn bài bậc 2: 2863

- Thuế GTGT hàng sản xuất, kinh doanh trong nước: 1701

- Thuế TNCN thu nhập từ tiền lương, tiền công của người lao động Việt Nam: 1001

DANH MỤC MÃ MỤC, TIỂU MỤC.

Mã số

mục

Mã số

tiểu mục

Tên gọi
I. Phần thu
Nhóm 0110:     

 Thu thuế, phí và lệ phí

 Tiểu nhóm:

0111

   

 Thuế thu nhập và thu nhập

sau thuế thu nhập

       
 Mục  1000    Thuế thu nhập cá nhân
 Tiểu mục    1001

Thuế thu nhập từ tiền lương,

tiền công .

     1003

Thuế thu nhập từ hoạt động sản

xuất, kinh doanh của cá nhân .

    1004 

 Thuế thu nhập từ đầu tư vốn

của cá nhân.

    1005 

Thuế thu nhập từ chuyển nhượng

vốn (không gồm chuyển nhượng

chứng khoán).

1006 

 Thuế thu nhập từ chuyển nhượng

bất động sản nhận thừa kế và

nhận quà tặng là bất động sản.

1007   Thuế thu nhập từ trúng thưởng.
1008 

 Thuế thu nhập từ bản quyền,

nhượng quyền thương mại.

1012

 Thuế thu nhập từ thừa kế, quà

biếu, quà tặng khác trừ bất

động sản.

1014 

 Thuế thu nhập từ hoạt động cho

thuê tài sản.

 1015

 Thuế thu nhập từ chuyển

nhượng chứng khoán.

 1049 Thuế thu nhập cá nhân khác.
  
 Mục  1050    Thuế TNDN
 Tiểu mục  1052

Thuế thu nhập doanh nghiệp từ

hoạt động sản xuất kinh doanh

(gồm cả dịch vụ trong lĩnh vực

dầu khí).

 1053

Thuế thu nhập doanh nghiệp từ

chuyển nhượng bất động sản.

1055 

Thuế thu nhập doanh nghiệp từ

hoạt động chuyển nhượng vốn.

1056 

Thuế thu nhập doanh nghiệp từ

hoạt động thăm dò và khai thác

dầu, khí (không kể thuế thu

nhập doanh nghiệp thu theo hiệp

định, hợp đồng thăm dò khai thác

dầu khí).

1057

 Thuế thu nhập doanh nghiệp

từ hoạt động xổ số kiến thiết.

1099  Khác.
    

Tiểu nhóm

0112

     Thuế sử dụng tài sản.
 Mục  1550    Thuế tài nguyên.
 1551

 Dầu, condensate (không kể

thuế tài nguyên thu theo

hiệp định, hợp đồng).

1552   Nước thủy điện.
1553   Khoáng sản kim loại.
1555   Khoáng sản phi kim loại.
1556  Thủy, hải sản .
1557   Sản phẩm rừng tự nhiên.
 1558  Nước thiên nhiên khác.
 1561  Yến sào thiên nhiên.
 1562

 Khí thiên nhiên (không kể thuế

tài nguyên thu theo hiệp định,

hợp đồng).

1563 

 Khí than (không kể thuế tài

nguyên thu theo hiệp định,

hợp đồng).

1599   Tài nguyên khoáng sản khác.

 Tiểu nhóm

0113

 Thuế đối với hàng hóa và dịch vụ

(gồm cả xuất khẩu và nhập khẩu).

 Mục 1700     Thuế GTGT
 Tiểu mục  1701

 Thuế giá trị gia tăng hàng

sản xuất, kinh doanh trong

nước (gồm cả dịch vụ trong

lĩnh vực dầu khí).

1702   Thuế GTGT hàng nhập khẩu.
1704 

 Thuế giá trị gia tăng từ hoạt

động thăm dò và khai thác dầu,

khí (gồm cả thuế giá trị gia tăng

thu đối với dầu, khí khai thác

theo hiệp định, hợp đồng thăm

dò, khai thác dầu, khí bán ra

trong nước).

1705 

 Thuế GTGT từ hoạt động xổ

số kiến thiết.

1749   Hàng hóa, dịch vụ khác.
 Mục 1750    Thuế tiêu thụ đặc biệt .
 Tiểu mục   1751   Hàng nhập khẩu.
     1753

Thuốc là điếu, xì gà sản xuất

trong nước.

     1753  Rượu sản xuất trong nước.
    1755 

 Ô tô dưới 24 ch ngi sản xut,

lp ráp trong nước.

     1756 Xăng các loi sản xuất trong nước.
     1757

Các dch vụ, hàng hóa 

khác sản xut trong nước.

     1758  Bia sản xuất trong nước
     1761

 Thuế tiêu thụ đặc biệt từ hoạt

động xổ số kiến thiết

    1762 

 Thuốc lá, xì gà nhập khẩu bán

ra trong nước

     1763

 Rượu nhập khẩu bán ra trong

nước.

     1764

 Xe ô tô dưới 24 chỗ ngồi các

loại nhập khẩu bán ra trong nước.

     1765

 Xăng các loại nhập khẩu bán ra

trong nước.

     1766

 Các dịch vụ, hàng hóa khác nhập

khẩu bán ra trong nước.

     1767 Bia nhập khẩu bán ra trong nước. 
    1769   Khác.
 Mục  1850   Thuế xuất khẩu .
Tiểu mục    1851   Thuế xuất khẩu.
 Mục  1900   Thuế nhập khẩu .
Tiểu mục    1901  Thuế nhập khẩu .

 Tiểu nhóm:

0114

Mục  2850   

 Lệ phí quản lí nhà nước liên

quan đến sản xuất kinh doanh.

 2852  Lệ phí đăng kí kinh doanh.
2853 

 Lệ phí về cấp chứng nhận, cấp

bng, cấp chứng chỉ, cấp phép,

cấp giấy phép, cấp giấy chứng

nhận, điều chỉnh giy chứng nhận

đối với các hoạt động, các ngành

nghề kinh doanh theo quy định

của pháp luật.

2854 

 Lệ phí cấp phép đặt chi nhánh,

văn phòng đại diện của các tổ

chức nước ngoài tại Việt Nam.

2861   Lệ phí đăng kí doanh nghiệp.
2862   Lệ phí môn bài mức (bậc) 1.
2863   Lệ phí môn bài mức (bậc) 2.
 2864  Lệ phí môn bài mức (bậc) 3.
2865 

 Lệ phí phân bổ kho số viễn

thông, tài nguyên Internet.

2866 

 Lệ phí cấp và dán tem kiểm

soát băng, đĩa có chương trình.

2867 

 Lệ phí chuyển nhượng chứng

ch, tín chỉ giảm phát thải

khí nhà kính.

2868 

 Lệ phí cấp tên định danh

người gửi dùng trong hoạt

động quảng cáo trên mạng.

 2871

 Lệ phí trong lĩnh vực tiêu

chuẩn, đo lường chất lượng.

2872 

 Lệ phí đăng ký các quyền

đối với tàu bay.

 Tiểu mục

0118

 Thu tiền phạt và tịch thu
 Mục  4250  Thu tiền phạt
 4251

 Phạt vi phạm hành chính

theo quyết định của Tòa án

 4252

 Phạt vi phạm hành chính

trong lĩnh vực giao thông

 4253

 Phạt vi phạm hành chính trong

lĩnh vực hải quan thuộc thẩm

quyền ra quyết định của cơ

quan hải quan

 4254

 Phạt vi phạm hành chính

trong lĩnh vực thuế thuộc

thẩm quyền ra quyết định

của cơ quan thuế (không

bao gồm phạt vi phạm hành

chính đối với Luật thuế thu

nhập cá nhân)

 4261

 Phạt vi phạm hành chính

về bảo vệ môi trường

 4263
 4264

 Phạt vi phạm hành chính

trong lĩnh vực trật tự, an ninh,

quốc phòng

 4265

 Phạt vi phạm hành chính về

kinh doanh trái pháp luật do

ngành Thuế thực hiện

    .....

Các bạn tải bản đầy đủ các Tiểu mục nộp thuế tại đây nhé

download

Cách 2:

- Các bạn vào trực tiếp phần mềm HTKK để kiểm tra mã nội dung kinh tế.

VD:

Các bạn muốn xem thuế GTGT, các bạn vào phần mềm HTKK -> Tờ khai thuế GTGT -> Chọn mục “In” -> “Xem trước” chi tiết như hình ảnh bên dưới:

tieu-muc-nop-thue-1

Xem thông tin chi tiết tại Bên dưới góc phải của tờ khai:

tieu-muc-nop-thue-2

II. Tra cứu mã chương doanh nghiệp:

Cách 1:

Bước 1: Các bạn truy cập vào trang web

http://tracuunnt.gdt.gov.vn

Bước 2: Điền mã số thuế của doanh nghiệp để tra cứu

tieu-muc-nop-thue-3

Cách tra cứu mã chương của doanh nghiệp như sau:

tieu-muc-nop-thue-5

=> Mã chương của doanh nghiệp là 3 số 754

Cách 2: 

Hoặc các bạn có thể xem lại thông tư 324/TT-BTC quy định Mã Chương cụ thể như sau:

tieu-muc-nop-thue-6

III. Cách ghi mã chương, mã tiểu mục khi nộp thuế điện tử

Khi các bạn nộp thuế điện tử trên trang web thuedientu.gdt.gov.vn thì cách điền mã chương, mã tiểu mục như sau:

Bước 1: Các bạn đăng kí nộp thuế điện tử. Hướng dẫn cụ thể như sau:

Xem thêm: Hướng dẫn cách nộp thuế điện tử đơn chuẩn

Bước 2: Các bạn truy cập vào mục Lập giấy nộp tiền, các bạn theo dõi hình bên dưới này nhé

tieu-muc-nop-thue-7

t

Lưu ý: Khi bạn nộp thuế điện từ thì Mã chương đã tự động điền trên giấy nộp tiền điện tử. Bạn không cần phải điền.

Bạn đang xem bài viết:Cách điền mã chương, mã tiểu mục các loại thuế trên giấy nộp tiền "

Từ khóa tìm kiếm nhiều: Mã chương 557 tiểu mục 1001, mã chương 551, mã chương thuế môn bài 2019, mã chương 754 và 755, tiểu mục phạt nộp chậm thuế môn bài, mã chương 551 là gì, mã chương 151, tra cứu mã chương.

Có thể bạn quan tâm: " Mã tiểu mục là gì? "

Mã tiểu mục à để phân loại các khoản thu vào ngân sách nhà nước. Khi nộp thuế, việc ghi đúng mã tiểu mục nộp thuế giúp cho số tiền của người nộp thuế vào đúng các khoản thu ngân sách nhà nước.

Xem thêm: Chuẩn mực kế toán việt nam 2019 - Bộ đầy đủ 26 chuẩn mực , Hướng dẫn nộp tờ khai – Kê khai Thuế qua mạng

Mời các bạn tham gia học thử MIỄN PHÍ khóa học Kế toán tổng hợp thực hành và khóa học Kế toán sơ cấp/ căn bản tại trung tâm.

khoa-hoc

Tặng ngay 200.000 đồng khi đăng ký trước 5 ngày khai giảng
Tặng thêm 400.000 đồng voucher có thể quy đổi thành tiền mặt
Tặng thêm 50.000 cho mỗi sinh viên
Tặng cẩm nang kế toán thuế rất hay và tiện lợi
Miễn phí bảng hệ thống tài khoản kế toán in màu đẹp
Miễn phí khóa kỹ năng viết CV và phỏng vấn xin việc
Miễn phí 100% tài liệu trọn khóa học 
Miễn phí 100% lệ phí thi & cấp chứng chỉ
Được cấp bản quyền phần mềm MISA SME trị giá 10.990.000đ , và phần mềm kế toán Excel.