Cách kê khai hóa đơn điện tử có ngày lập khác ngày ký | Bài viết hay | Tin tức

Chủ nhật01232022

Hotline: 0962 283 630 - Email: giasuketoantruong@yahoo.com

Quay về Bạn đang ở trang: Home Tin tức Bài viết hay Cách kê khai hóa đơn điện tử có ngày lập khác ngày ký

Cách kê khai hóa đơn điện tử có ngày lập khác ngày ký

Cách kê khai hóa đơn điện tử có ngày lập khác ngày ký, Kê khai hóa đơn điện tử có ngày lập khác ngày ký như thế nào? Quy định của pháp luật về việc kê khai hóa đơn điện tử có ngày lập khác ngày ký. Bài viết này sẽ giúp bạn trả lời các câu hỏi trên.

cach-ke-khai-hoa-don-dien-tu-co-ngay-lap-khac-ngay-ky

*** Có thể bạn quan tâm: Xử lý hóa đơn điện tử lập sai theo TT32/TT-BTC, Hướng dẫn lưu trữ và tiêu hủy hóa đơn điện tử đúng quy định, Doanh nghiệp sử dụng tối thiểu bao nhiêu hóa đơn điện tử?  

Để giải đáp cụ thể vấn đề này, các bạn cần căn cứ theo Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 và Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17/01/2014 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.

- Chi tiết tại điểm a khoản 2 Điều 16 quy định về lập hóa đơn quy định về Cách lập một số tiêu thức cụ thể trên hóa đơn như sau:

"Ngày lập hóa đơn đối với bán hàng hóa là thời điểm chuyển giao quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng hàng hóa cho người mua, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền. Ngày lập hóa đơn đối với cung ứng dịch vụ là ngày hoàn thành việc cung ứng dịch vụ, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền. Trường hợp tổ chức cung ứng dịch vụ thực hiện thu tiền trước hoặc trong khi cung ứng dịch vụ thì ngày lập hóa đơn là ngày thu tiền...”

Như vậy doanh nghiệp trong quá trình sử dụng hóa đơn điện tử có ngày lập hóa đơn khác với ngày ký hóa đơn cần thực hiện đúng theo quy định tại điểm a Khoản 2 Điều 16 của Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014 của Bộ Tài chính.

- Trong trường hợp kê khai hóa đơn điện tử mà ngày ký hóa đơn điện tử thực hiện sau ngày ngày lập hóa đơn điện tử thì doanh nghiệp phải căn cứ vào ngày lập hóa đơn điện tử để xác định nghĩa vụ kê khai, nộp thuế và hạch toán theo quy định.

- Một trường hợp khác như về phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ trong việc điều chuyển hàng hóa giữa các kho trong doanh nghiệp để làm chứng từ giao và nhận hàng hóa cũng như chứng từ trong quá trình vận chuyển không thuộc trường hợp hóa đơn điện tử theo quy định tại Khoản 1 Điều 3 theo Thông tư số 32/2011/TT-BTC.

Bài viết: Cách kê khai hóa đơn điện tử có ngày lập khác ngày ký

*** Từ khóa liên quan: Cách kê khai hóa đơn điện tử có ngày lập khác ngày ký, quy định pháp luật về kê khai hóa đơn điện tử có ngày lập khác ngày ký, kê khai hóa đơn điện tử, hóa đơn điện tử, Thông tư số 39/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính.