Cách khắc phục sai sót khi làm thuế - Kế toán cần biết | Bài viết hay | Tin tức

Thứ 307052022

Hotline: 0962 283 630 - Email: giasuketoantruong@yahoo.com

Quay về Bạn đang ở trang: Home Tin tức Bài viết hay Cách khắc phục sai sót khi làm thuế - Kế toán cần biết

Cách khắc phục sai sót khi làm thuế - Kế toán cần biết

 Cách khắc phục sai sót khi làm thuế - Kế toán cần biết

 Công việc kế toán phải làm đôi khi gặp sai sót về thuế là không tránh khỏi. Là một kế toán thuế ngoài kinh nghiệm, kỹ năng làm việc cần có sự cẩn thận, chính xác đến từng chỉ tiêu, con số từ việc viết hoá đơn đến hạch toán chi tiết.

Các bạn kế toán cần chú ý các vấn đề sau nhé!

1. Sai sót khi làm kế toán thuế

1.1. Đối với hoá đơn mua hàng

– Không kiểm tra kỹ thông tin trên hoá đơn các nội dung: Tên công ty, mã số thuế, địa chỉ dẫn đến thông tin kê khai sai hoặc thông tin của công ty khác.

– Với các hoá đơn tiền điện, tiền nước là hộ cá nhân và là chủ nhà của địa điểm kinh doanh, mặc dù công ty có chi khoản tiền chi phí điện nước thật nhưng vì hoá đơn không mang tên công ty thì bạn không nên kê khai thuế. Muốn hạch toán hoá đơn này để mang tính chất hợp lý phù hợp với quy định thì bạn vẫn hạch toán vào tài khoản 6422. Nhưng nhớ khi quyết toán thuế TNDN năm bạn loại chi phí này ra khỏi chi phí hợp lý ở chỉ tiêu B4 trên tờ khai này.

– Hoá đơn mua vào không có dấu của giám đốc hoặc thiếu chữ ký của bên mua hàng.

– Hoá đơn mua vào trên thông tin có bảng kê nhưng lại không xin bảng kê chi tiết đi kèm nên thiếu dữ liệu để hạch toán.

1.2. Đối với hoá đơn bán hàng

– Lập bảng kê khách lẻ, kê khai thuế rồi nhưng quên không viết vào hoá đơn.

– Hoá đơn viết ra giám đốc chỉ ký, đóng dấu liên 2( giao cho khách hàng) còn liên 1 và liên 3 không ký, đóng dấu nên khi chuẩn bị quyết toán không chuẩn bị kịp.

– Hoá đơn huỷ chưa xé ra khỏi cuống nhưng không gạch chéo cả ba liên làm cho kế toán hiểu nhầm là hoá đơn bán hàng thông thường và hạch toán vào doanh thu nên sai sót

– Hoá đơn huỷ đã xé liên 2 ra khỏi cuống nhưng lại thiếu biên bản huỷ hoá đơn. Hoặc có biên bản huỷ nhưng không kẹp vào liên 2 đã xé nên đánh mất.

– Viết lùi ngày trên hoá đơn là một việc sai rất nặng do kế toán không để ý ngày của hoá đơn trước để viết hoá đơn sau. Trường hợp này hay gặp trong trường hợp các công ty thường trừ hoá đơn lại để xả hàng hoá.

– Không đặt bìa cứng dưới 3 liên khi viết hoá đơn( vì hiện nay dùng hoá đơn đặt in là chính)

– Thiếu chữ ký người mua trên hoá đơn

– Ghi sai dòng thông khách hàng khi viết hoá đơn

– Trong bảng kê HHDV bán ra không ghi đúng số hoá đơn sử dụng, ngày tháng

1497221 391443510992400 341803786 n

2. Các lỗi khi kê khai thuế

– Ghi nhầm người nộp: Là tên giám đốc mà thực chất phải ghi đầy đủ tên của doanh nghiệp

– Chọn nhầm cơ quan thuế cấp cục và cơ quan thuế quản lý.

– Với công ty mới thành lập quên không kê khai mẫu 06( đăng ký phương pháp khấu trừ thuế)

– Quên không kê khai mẫu 08 trong vòng 10 ngày khi công ty phát sinh thêm ngân hàng

– Quên đánh lên chỉ tiêu 22: Số thuế GTGT còn được khấu trừ kỳ trước chuyển sang.

– Trong tháng hoặc quý không phát sinh hoạt động mua bán nhưng quên tích vào chỉ tiêu 21

– Kê khai nhiều lần cho một hoá đơn hoặc kê khai sai giá trị thật trên hoá đơn

– Khi đã nộp tiền thuế vãng lai ngoại tỉnh nhưng quên không đưa vào chỉ tiêu 39 để khấu trừ.

– Kê khai tờ khai nhập khẩu hàng hoá khi chưa có giấy nộp tiền thuế nhập khẩu và thuế GTGT hàng nhập khẩu

– Khi phát sinh gia hạn thuế GTGT mà không tích vào ô gia hạn – trong trường hợp được gia hạn.

– Chỉ tiêu 24 và 25 khác nhau trong khi trong tháng không có sự phân bổ thuế GTGT

– Vẫn nộp tờ khai Tạm tính thuế TNDN trong khi theo thông tư 151/2014/TT-BTC tính từ quý 4/2014 không cần lập tờ khai này.

– Không nộp tờ khai thuế GTGT tháng, quý đúng hạn.

– Khi có thông báo của bên thuế về việc hoá đơn bỏ trốn thì không kịp thời điều chỉnh, hoặc chỉ điều chỉnh thuế GTGT mà không điều chỉnh tờ khai quyết toán thuế TNDN năm.

3. Các lỗi thường gặp khi hạch toán

– Quên không hạch toán nộp tiền thuế môn bài, hoặc có hạch toán nhưng không thông qua TK 3338

+ Trích vào chi phí: Nợ TK 6425/ Có TK 3338

+ Lập phiếu chi: Nợ TK 3338/ Có TK 111

– Khi bị thanh tra thuế bị truy thu thuế TNDN và thuế GTGT nhưng không hạch toán vào chi phí khác, và cuối năm không

biết loại chi phí này ra khỏi chi phí hợp lý.

– Khi điều chỉnh giảm thuế GTGT và giảm chi phí hợp lý do hoá đơn bỏ trốn mà không biết điều chỉnh thuế GTGT giảm tại năm phát hiện bằng bút toán

+ Nợ TK 811

+ Có TK 1331

– Khi nộp thuế TNDN không thực hiện bút toán trích tính vào chi phí thuế mà chỉ phản ánh nghiệp vụ nộp tiền thuế, mà thực chất phải qua 2 bút toán sau:

Nợ TK 821
   Có TK 3334

Sau đó nộp thuế mới hạch toán

Nợ TK 3334
   Có TK 111.

– Không thực hiện khấu trừ thuế GTGT theo bút toán

Nợ TK 3331
   Có TK 133

– Hạch toán bút toán thu công nợ

Nợ TK 111,112
   Có TK 131

Nhưng chọn sai đối tượng khách hàng dẫn đến theo dõi sai công nợ phải thu.

– Hạch toán bút toán trả tiền nhà cung cấp

Nợ TK 331
   Có TK 111,112

Nhưng chọn sai đối tượng nhà cung cấp dẫn đến theo dõi sai công nợ phải trả

– Tồn tại nhiều khoản khách hàng trả thừa, thiếu do khách hàng chuyển số tiền chẵn mà doanh nghiệp bạn xuất hoá đơn lẻ.

Phần chênh lệch được xử lý cho đẹp sổ sách và hết công nợ thực tế như sau
Nếu thừa bên nợ 131

Nợ TK 635
   Có TK 131

Nếu thừa bên có TK 131

Nợ TK 131
   Có TK 515

– Tồn tại nhiều khoản nhà cung cấp trả thừa, thiếu do hoá đơn đầu vào có tổng giá trị thanh toán lẻ, mà doanh nghiệp bạn thanh toán cho nhà cung cấp số tiền chẵn bị chênh lệch . Bạn nên xử lý
Nếu thừa bên nợ TK 331

Nợ TK 635
   Có TK 331: Hết công nợ với nhà cung cấp mà DN bạn trả thừa

Nếu thiếu bên có TK 331

Nợ TK 331
   Có TK 515

– Hạch toán trả trước cho nhà cung cấp nhầm vào khoản tạm ứng

– Không đối trừ tạm ứng khi nhận hoá đơn mua hàng dẫn đến hạch toán chi hai lần.

4. Các lỗi thường gặp khi chuẩn bị sổ sách quyết toán thuế

– Thiếu bảng trích khấu hao tài sản cố định hoặc có nhưng phản ánh sai so với hạch toán chi tiết

– Thiếu bảng phân bổ công cu dụng cụ hoặc có nhưng phản ánh sai so với hạch toán chi tiết

– Thiếu hồ sơ nhân viên so với quyết toán thuế TNCN, hoặc chữ ký giữa bảng lương, hồ sơ lương không đồng nhất

– Lập báo cáo quỹ âm một số thời điểm trong năm tài chính

– Không thực hiện đối chiếu lại sổ phụ ngân hàng nên đối chiếu sai sổ tiền gửi ngân hàng

– Không lập báo cáo chi tiết phải thu của khách hàng.

– Không có đối chiếu công nợ phải trả cho nhà cung cấp, hoặc có lập nhưng không có dấu, ký nhận của hai bên

– Không có bảng chi tiết giá thành hoặc có nhưng không rõ ràng các khoản chi phí

– Không có định mức nguyên vật liệu chi tiết.

Kế toán cần chú ý những vấn đề này để tránh sai sót khi kê khai thuế nhé!

Mời bạn xem thêm khóa kế toán thực hành trên hóa đơn, chứng từ, excel, misa 2015 theo TT200

image dongdau

Tham gia khóa học bạn sẽ có cơ hội:

 1. Được làm thực hành trên chứng từ, hóa đơn và sổ sách của doanh nghiệp.

2. Được cài đặt + tặng phần mềm kế toán Misa có bản quyền để hỗ trợ học tập
3. Được hướng dẫn và học thực tế trên Laptop (Mỗi học viên sẽ được hướng dẫn sửa bài thực hành riêng, cầm tay chỉ việc )
4. Học xong khóa học, học viên có kết quả bằng 2 năm kinh nghiệm.
5. Có thể làm được công việc của một kế toán tổng hợp,
+ Có thể kê khai thuế GTGT, TNCN, TNDN,
+ Làm sổ sách kế toán
+ Tính được giá thành sản xuất, xây dựng
+ Lập được báo cáo tài chính: bảng cân đối số phát sinh, bảng cân đôi kế toán, bảng lưu chuyển tiền tệ, …
+ Quyết toán thuế cuối năm: Quyết toán thuế TNDN, thuế TNCN
6. Được hỗ trợ tư vấn nghiệp vụ cả sau khi đã kết thúc khóa học
7. Được cập nhật kiến thực kế toán, cập nhật chính sách thuế mới nhất định kỳ sau khi kết thúc khóa học

cảm nhận 4