Cách phân biệt hóa đơn xóa bỏ và hóa đơn hủy theo quy định mới nhất | Bài viết hay | Tin tức

Thứ 401192022

Hotline: 0962 283 630 - Email: giasuketoantruong@yahoo.com

Quay về Bạn đang ở trang: Home Tin tức Bài viết hay Cách phân biệt hóa đơn xóa bỏ và hóa đơn hủy theo quy định mới nhất

Cách phân biệt hóa đơn xóa bỏ và hóa đơn hủy theo quy định mới nhất

Cách phân biệt hóa đơn xóa bỏ và hóa đơn hủy theo quy định mới nhất

Một số kế toán mới ra trường và kế toán mới vào nghề thường mắc phải một số hiều lầm trong quá trình phân biệt hóa đơn hủy và hóa đơn xóa bỏ.

Trong bài viết này ad sẽ hướng dẫn chi tiết bạn về hóa đơn hủy và hóa đơn xóa bỏ theo quy định mới nhất hiện nay giúp bạn hạn chế những sai sót thường gặp.

000 - Copy

I. HÓA ĐƠN HỦY

1. Các trường hợp phải hủy hóa đơn:

Theo điều 29 Thông Tư 39/2014TT-BTC quy định các trường hợp hủy hóa đơn như sau:
· Hoá đơn đặt in bị in sai, in trùng, in thừa phải được hủy trước khi thanh lý hợp đồng đặt in hoá đơn.
· Doanh nghiệp có hoá đơn không tiếp tục sử dụng phải thực hiện huỷ hoá đơn.
- Thời hạn huỷ hoá đơn chậm nhất là ba mươi (30) ngày, kể từ ngày thông báo với cơ quan thuế.
- Trường hợp cơ quan thuế đã thông báo hóa đơn hết giá trị sử dụng, DN phải hủy hóa đơn, thời hạn huỷ hoá đơn chậm nhất là mười (10) ngày.
· Các loại hoá đơn đã lập của các đơn vị kế toán được hủy theo quy định của pháp luật về kế toán.

Vậy: Cột “HỦY” là những hóa đơn phải hủy theo quy định tại điều 29 Thông tư số 39/2014/TT-BTC

2. Thủ tục hủy hóa đơn:

1.Lập Bảng kiểm kê hoá đơn cần hủy

2. Thành lập Hội đồng hủy hoá đơn
- Hội đồng huỷ hoá đơn phải có đại diện lãnh đạo, đại diện bộ phận kế toán của tổ chức.
- Hộ, cá nhân kinh doanh không phải thành lập Hội đồng khi hủy hoá đơn.
Các thành viên Hội đồng hủy hoá đơn phải ký vào biên bản hủy hóa đơn và chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có sai sót.

Hồ sơ hủy hoá đơn gồm:
- Quyết định thành lập Hội đồng hủy hoá đơn;
- Bảng kiểm kê hoá đơn cần hủy;
Bảng kiểm kê ghi chi tiết: tên hóa đơn, ký hiệu mẫu số hóa đơn, ký hiệu hóa đơn, số lượng hóa đơn hủy (từ số... đến số... hoặc kê chi tiết từng số hoá đơn nếu số hoá đơn cần huỷ không liên tục)
- Biên bản hủy hóa đơn;
- Thông báo kết quả hủy hoá đơn (mẫu số 3.11 Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư 39/2014/TT-BTC).
Thông báo kết quả hủy hoá đơn phải có nội dung: loại, ký hiệu, số lượng hóa đơn hủy từ số… đến số, lý do hủy, ngày giờ hủy, phương pháp hủy.
Chú ý:
· Hồ sơ hủy hóa đơn được lưu tại DN.
· Riêng Thông báo kết quả hủy hoá đơn phải lập thành hai (02) bản, một bản lưu, một bản gửi đến cơ quan thuế (chậm nhất không quá năm (05) ngày kể từ ngày thực hiện huỷ hoá đơn).

II. HÓA ĐƠN XÓA BỎ:

Theo điều 20 TT39/2014TT-BTC Quy định:

- Trường hợp lập hóa đơn chưa giao cho người mua, nếu phát hiện hóa đơn lập sai, người bán gạch chéo các liên và lưu giữ số hóa đơn lập sai.
- Trường hợp hóa đơn đã lập và giao cho người mua nhưng cả người bán và người mua chưa kê khai thuế và phát hiện sai sót thì lập biên bản thu hồi các liên của hóa đơn viết sai. Người bán gạch chéo các liên, lưu giữ hóa đơn lập sai.

Theo khoản 2.8 phụ lục 4 Thông tư số 39/2014TT-BTC quy định:

- Trường hợp người mua hàng là đối tượng không có hóa đơn, khi trả lại hàng hoá, 2 bên phải lập biên bản ghi rõ lý ro trả lại hàng và bên bán phải lập biên bản hồi hóa đơn đã lập.

Vậy: Cột “XÓA BỎ” là tất cả những hóa đơn viết sai: Dù đã xé hay chưa xé khỏi cuống, dù có làm biên bản thu hồi hay hủy thì các bạn kê hết vào đây.


image dongdau

Tham gia khóa học bạn sẽ có cơ hội:
1. Được làm thực hành trên chứng từ, hóa đơn và sổ sách của doanh nghiệp.
2. Được cài đặt + tặng phần mềm kế toán Misa có bản quyền để hỗ trợ học tập
3. Được hướng dẫn và học thực tế trên Laptop (Mỗi học viên sẽ được hướng dẫn sửa bài thực hành riêng, cầm tay chỉ việc )
4. Học xong khóa học, học viên có kết quả bằng 2 năm kinh nghiệm.
5. Có thể làm được công việc của một kế toán tổng hợp,
+ Có thể kê khai thuế GTGT, TNCN, TNDN,
+ Làm sổ sách kế toán
+ Tính được giá thành sản xuất, xây dựng
+ Lập được báo cáo tài chính: bảng cân đối số phát sinh, bảng cân đôi kế toán, bảng lưu chuyển tiền tệ, …
+ Quyết toán thuế cuối năm: Quyết toán thuế TNDN, thuế TNCN
6. Được hỗ trợ tư vấn nghiệp vụ cả sau khi đã kết thúc khóa học
7. Được cập nhật kiến thực kế toán, cập nhật chính sách thuế mới nhất định kỳ sau khi kết thúc khóa học

do-thi-thanh-hien