Cách quyết toán thuế TNCN cho người nghỉ thai sản | Bài viết hay | Tin tức

Cách quyết toán thuế TNCN cho người nghỉ thai sản

Cách quyết toán thuế TNCN cho người nghỉ thai sản - Hướng dẫn quyết toán thuế TNCN cho người nghỉ thai sản. Quyết toán thuế TNCN cho người nghỉ thai sản cần chú ý đến các vấn đề như: Giảm trừ gia cảnh khi quyết toán thuế TNCN cho người nghỉ thai sản, cá nhân nghỉ thai sản ủy quyền cho công ty quyết toán thuế thay khi quyết toán thuế TNCN.

cach-quyet-toam-thue-tncn-cho-nguoi-nghi-thai-san

Cá nhân khi nghỉ thai sản, được hưởng phụ cấp thai sản, nhưng có thể vẫn có thu nhập từ tiền lương, tiền công. Vậy cá nhân nghỉ thai sản có cần quyết toán thuế TNCN không? Bài viết này sẽ hướng dẫn các bạn cách quyết toán thuế TNCN cho người nghỉ thai sản như sau:

I. Giảm trừ gia cảnh khi quyết toán thuế TNCN cho người nghỉ thai sản:

1. Giảm trừ bản thân:

Điều 9, Khoản 1, Điểm c Thông tư 111/2013/TT-BTC quy định nguyên tắc tính giảm trừ gia cảnh như sau:

“c.1.3) Trường hợp trong năm tính thuế cá nhân chưa giảm trừ cho bản thân hoặc giảm trừ cho bản thân chưa đủ 12 tháng thì được giảm trừ đủ 12 tháng khi thực hiện quyết toán thuế theo quy định.”

Điều 2, khoản 2 điểm b, mục b6 Thông tư 111/2013/TT-BTC quy định về những khoản trợ cấp không chịu thuế, trong đó có quy định:

b.6) Trợ cấp khó khăn đột xuất, trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, trợ cấp một lần khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi, mức hưởng chế độ thai sản, mức hưởng dưỡng sức, phục hồi sức khoẻ sau thai sản, trợ cấp do suy giảm khả năng lao động, trợ cấp hưu trí một lần, tiền tuất hàng tháng, trợ cấp thôi việc, trợ cấp mất việc làm, trợ cấp thất nghiệp và các khoản trợ cấp khác theo quy định của Bộ luật Lao động và Luật Bảo hiểm xã hội.

Căn cứ các quy định này, người nghỉ thai sản khi quyết toán được giảm trừ gia cảnh cho bản thân và cho người phụ thuộc theo quy định. Tuy nhiên, mức hưởng chế độ thai sản, mức hưởng dưỡng sức, phục hồi sức khoẻ sau thai sản là phụ cấp được miễn thuế TNCN.

Bạn đang xem bài viết: Cách quyết toán thuế TNCN cho người nghỉ thai sản

2. Giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc:

Căn cứ Điều 9, khoản 1, điểm c, mục c.2 Thông tư 111/2013/TT-BTC quy định về giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc quy định:

“c.2) Giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc
c.2.1) Người nộp thuế được tính giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc nếu người nộp thuế đã đăng ký thuế và được cấp mã số thuế.

II. Cá nhân nghỉ thai sản được phép ủy quyền cho công ty quyết toán thuế thay khi quyết toán thuế TNCN:

Điều 21, Khoản 3 Thông tư 92/2015/TT-BTC sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 16 Thông tư 156/2013//TT-BTC quy định:

“a.4) Uỷ quyền quyết toán thuế
a.4.1) Cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công ủy quyền cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập quyết toán thuế thay trong các trường hợp sau:
-  Cá nhân chỉ có thu nhập từ tiền lương, tiền công ký hợp đồng lao động từ 03 (ba) tháng trở lên tại một tổ chức, cá nhân trả thu nhập và thực tế đang làm việc tại đó vào thời điểm uỷ quyền quyết toán, kể cả trường hợp không làm việc đủ 12 (mười hai) tháng trong năm.”

Căn cứ quy định này:

- Khi quyết toán thuế TNCN, cá nhân nghỉ thai sản được phép ủy quyền cho đơn vị chi trả thu nhập quyết toán thay.
- Khi ủy quyền quyết toán thuế TNCN, cá nhân nghỉ thai sản phải làm giấy ủy quyền quyết toán theo quy định.

c.2.2) Khi người nộp thuế đăng ký giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc sẽ được cơ quan thuế cấp mã số thuế cho người phụ thuộc và được tạm tính giảm trừ gia cảnh trong năm kể từ khi đăng ký…
c.2.3) Trường hợp người nộp thuế chưa tính giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc trong năm tính thuế thì được tính giảm trừ cho người phụ thuộc kể từ tháng phát sinh nghĩa vụ nuôi dưỡng khi người nộp thuế thực hiện quyết toán thuế và có đăng ký giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc. Riêng đối với người phụ thuộc khác theo hướng dẫn tại tiết d.4, điểm d, khoản 1, Điều này thời hạn đăng ký giảm trừ gia cảnh chậm nhất là ngày 31 tháng 12 của năm tính thuế, quá thời hạn nêu trên thì không được tính giảm trừ gia cảnh cho năm tính thuế đó.”

Căn cứ các quy định này:

- Khi quyết toán thuế TNCN, cá nhân thai sản được giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc, nếu cá nhân thai sản đã có MST và đăng ký giảm trừ cho người phụ thuộc. Với con mới sinh của cá nhân thai sản được quy định như sau:
+ Cá nhân thai sản được giảm trừ gia cảnh trước khi tính thuế cho con mới sinh ngay từ tháng có nghĩa vụ nuôi dưỡng ( tháng sinh con), nếu đăng ký người phụ thuộc ngay tháng sinh con.
+ Cá nhân thai sản không đăng ký người phụ thuộc cho con mới sinh ngay từ tháng sinh con, nhưng đăng ký người phụ thuộc trước khi quyết toán thuế TNCN, thì khi quyết toán thuế, được giảm trừ gia cảnh cho con mới sinh ngay từ tháng có nghĩa vụ nuôi dưỡng ( tháng sinh con).
+ Cá nhân thai sản không đăng ký người phụ thuộc cho con mới sinh trước khi quyết toán thuế TNCN của năm sinh con, thì không được giảm trừ gia cảnh cho con mới sinh vào thu nhập chịu thuế của năm sinh con

Chú ý: TT 92/2015/TT-BTC đã thay đổi mẫu biểu khi quyết toán thuế TNCN. Doanh nghiệp quyết toán thuế TNCN cho người lao động trong công ty theo mẫu 05/QTT-TNCN thay cho biểu mẫu quyết toán thuế 05/KK-TNCN theo Thông tư 156/2013//TT-BTC.

Bài viết: Cách quyết toán thuế TNCN cho người nghỉ thai sản

*** Có thể bạn quan tâm: Hướng dẫn đăng ký người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh 2018 mới nhất 

*** Từ khóa liên quan: Cách quyết toán thuế TNCN cho người nghỉ thai sản, hướng dẫn quyết toán thuế TNCN cho người nghỉ thai sản, quyết toán thuế TNCN, giảm trừ gia cảnh khi quyết toán thuế TNCN cho người nghỉ thai sản, thuế thu nhập cá nhân.

Tin mới

Các tin khác