Cách tính thuế nhà thầu nước ngoài mới nhất | Bài viết hay | Tin tức

Thứ 408052020

Hotline: 0962 283 630 - Email: giasuketoantruong@yahoo.com

Quay về Bạn đang ở trang: Home Tin tức Bài viết hay Cách tính thuế nhà thầu nước ngoài mới nhất

Cách tính thuế nhà thầu nước ngoài mới nhất

Cách tính thuế nhà thầu nước ngoài mới nhất. Quy định về mức thuế giá trị gia tăng (GTGT) thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) áp dụng cho nhà thầu nước ngoài tại Việt Nam có gì mới?. Bài viết này hướng dẫn các bạn cách tính thuế nhà thầu nước ngoài mới nhất, cách tính thuế GTGT, cách tính thuế TNDN (thuế nhà thầu) theo Thông tư 103/2014/TT-BTC ngày 06/08/2014 của Bộ tài chính.

cach-tinh-thue-nha-thau-nuoc-ngoai-moi-nhat

I. Các trường hợp chịu thuế nhà thầu

1. Tổ chức nghề nghiệp nước ngoài có cơ sở thường trú tại Việt Nam hoặc không có cơ sở thường trú tại Việt Nam; Doanh nhân nước ngoài thực hiện các hoạt động kinh doanh cư trú hoặc không cư trú tại Việt Nam

-> (Đây đều được gọi là nhà thầu nước ngoài, nhà thầu phụ nước ngoài) hoạt động tại Việt Nam hoặc có doanh thu được tạo ra tại Việt Nam trên cơ sở hợp đồng, thỏa thuận hoặc cam kết giữa các doanh nhân nước ngoài với các tổ chức, cá nhân Việt Nam.

2. Những tổ chức, cá nhân phân phối hàng hóa qua hình thức xuất nhập khẩu tại chỗ đồng thời kiếm thu nhập qua việc ký kết hợp đồng với các tổ chức, doanh nghiệp nước ngoài có hoạt động kinh doanh tại Việt Nam với mục đích là phân phối hàng hóa tại Việt Nam hay phân phối hàng hóa theo tiêu chuẩn - Incoterms nơi mà người bán chịu rủi ro.

3. Các tổ chức, cá nhân nước ngoài thực hiện một số hoặc tất cả các hoạt động kinh doanh phân phối hàng hóa và dịch vụ tại Việt Nam, các cá nhân tổ chức nước ngoài vẫn là chủ sở hữu với những hàng hóa giao tại Việt Nam hoặc chịu trách nhiệm về chi phí phân phối, quảng cáo, tiếp thị, chất lượng dịch vụ, chất lượng hàng hóa giao cho tổ chức Việt Nam hoặc định giá hàng hóa hoặc giá cả cho việc cung cấp dịch vụ; bao gồm cả trường hợp một số tổ chức Việt Nam được ủy quyền hoặc thuê để thực hiện một số dịch vụ và dịch vụ phân phối khác liên quan đến việc bán hàng hóa tại Việt Nam.

4. Các tổ chức, cá nhân nước ngoài, thông qua các tổ chức, cá nhân Việt Nam, để đàm phán và ký kết hợp đồng dưới tên của các tổ chức, cá nhân nước ngoài.

5. Các cá nhân tổ chức tiến hành các hoạt động xuất, nhập khẩu, hay phân phối hàng hóa, dịch vụ trên thị trường Việt Nam hoặc mua hàng xuất khẩu để bán lại cho các thương nhân Việt.

II. Cách tính thuế GTGT của nhà thầu nước ngoài

Số thuế GTGT phải nộp = Doanh thu tính thuế Giá trị gia tăng X Tỷ lệ % để tính thuế GTGT trên doanh thu

Lưu ý: Nếu nhà thầu thuộc đối tượng nộp thuế GTGT theo pp trực tiếp trên GTGT thì không được khấu trừ thuế GTGT đối với hàng hoá, dịch vụ mua vào.

1) Xác định doanh thu tính thuế GTGT của nhà thầu nước ngoài

Doanh thu tính thuế GTGT là toàn bộ doanh thu chưa trừ các khoản thuế phải nộp, kể cả các khoản chi phí do Bên Việt Nam trả thay.

Cách xác định doanh thu tính thuế GTGT đối với một số trường hợp cụ thể:

- Trường hợp giá trị hợp đồng không bao gồm thuế GTGT phải nộp:

- Tính doanh thu tính thuế GTGT như sau:

Doanh thu tính thuế GTGT = Doanh thu chưa bao gồm thuế GTGT / 1 - Tỷ lệ % để tính thuế GTGT trên doanh thu

Ví dụ: Nhà thầu nước ngoài A cung cấp cho Bên Việt Nam dịch vụ giám sát khối lượng xây dựng nhà máy xi măng Z, giá hợp đồng chưa bao gồm thuế GTGT (nhưng đã bao gồm thuế TNDN) là 300.000 USD. Ngoài ra, Bên Việt Nam thu xếp chỗ ở và làm việc cho nhân viên quản lý của Nhà thầu nước ngoài A với giá trị chưa bao gồm thuế GTGT là 40.000 USD. Theo Hợp đồng, Bên Việt Nam chịu trách nhiệm trả thuế GTGT thay cho Nhà thầu nước ngoài.

Lời giải:  Việc xác định doanh thu tính thuế GTGT của Nhà thầu nước ngoài A như sau:

Doanh thu tính thuế GTGT = 300.000 + 40.000 / (1-5%) = 357.894,73 USD

 - Trường hợp Nhà thầu nước ngoài giao bớt giá trị hợp đồng (công việc) cho nhà thầu phụ:

Ví dụ: Nhà thầu nước ngoài A ký hợp đồng xây dựng nhà máy xi măng Z với Bên Việt Nam với tổng giá trị hợp đồng là 10 triệu USD (giá đã bao gồm thuế GTGT). Theo Hợp đồng, Nhà thầu nước ngoài A sẽ giao bớt phần giá trị xây lắp (được quy định tại Hợp đồng nhà thầu ký với Bên Việt Nam) cho Nhà thầu phụ Việt Nam B với giá trị là 01 triệu USD (giá chưa bao gồm thuế GTGT); ngoài ra, trong quá trình xây dựng Nhà máy xi măng Z để thực hiện hợp đồng nhà thầu, Nhà thầu nước ngoài A mua vật tư nguyên vật liệu (gạch, xi măng, cát…) thực hiện xây lắp và mua các loại hàng hóa, dịch vụ như thuê xe, khách sạn cho chuyên gia, mua văn phòng phẩm... phục vụ cho việc thực hiện hợp đồng.

Lời giải: 

- Doanh thu tính thuế GTGT của Nhà thầu nước ngoài A trong trường hợp này được xác định như sau: 

Doanh thu tính thuế GTGT = 10 triệu USD - 1 triệu USD = 9 triệu USD 

- Doanh thu tính thuế GTGT của Nhà thầu nước ngoài A không được trừ các khoản vật tư nguyên vật liệu, hàng hóa, dịch vụ như thuê xe, thuê khách sạn cho chuyên gia, mua văn phòng phẩm...

 - Trường hợp Nhà thầu nước ngoài ký hợp đồng với Nhà thầu phụ nước ngoài thực hiện nộp thuế theo phương pháp trực tiếp thì Bên Việt Nam khai nộp thuế GTGT thay cho Nhà thầu nước ngoài, Nhà thầu phụ nước ngoài theo tỷ lệ % để tính thuế GTGT trên doanh thu tương ứng với ngành kinh doanh.

 - Doanh thu tính thuế GTGT đối với trường hợp cho thuê máy móc, thiết bị, phương tiện vận tải là toàn bộ tiền cho thuê.

- Trường hợp doanh thu cho thuê máy móc, thiết bị, phương tiện vận tải bao gồm các chi phí do bên cho thuê trực tiếp chi trả như bảo hiểm phương tiện, bảo dưỡng, chứng nhận đăng kiểm, người điều khiển phương tiện, máy móc và chi phí vận chuyển máy móc thiết bị từ nước ngoài đến Việt Nam thì doanh thu tính thuế GTGT không bao gồm các khoản chi phí này nếu có chứng từ thực tế chứng minh.

 - Đối với dịch vụ giao nhận, kho vận quốc tế từ Việt Nam đi nước ngoài (không phân biệt người gửi hay người nhận trả tiền dịch vụ), doanh thu tính thuế GTGT là toàn bộ doanh thu Nhà thầu nước ngoài nhận được không bao gồm cước vận chuyển quốc tế phải trả cho hãng vận chuyển (hàng không, đường biển).

 - Đối với dịch vụ chuyển phát quốc tế từ Việt Nam đi nước ngoài (không phân biệt người gửi hay người nhận trả tiền dịch vụ), doanh thu tính thuế GTGT là toàn bộ doanh thu Nhà thầu nước ngoài nhận được.

2) Xác định tỷ lệ % để tính thuế GTGT trên doanh thu đối với một số trường hợp cụ thể:

 Phần trăm tính thuế đối với các ngành nghề kinh doanh cụ thể hiện nay:

STT Ngành nghề lĩnh vực kinh doanh Tỷ lệ % để tính thuế GTGT
1 - Các loại dv cho thuê máy móc, thiết bị 5%
2

- Các hoạt động sản xuất gắn liền với

hàng hóa hoặc các hoạt động xây dựng 

có bao thầu thiết bị , máy móc.

3%
3 Những hoạt động  kinh doanh khác 2%

 3) Cách tính thuế TNDN:

Công thức: 

Mức thuế TNDN phải nộp = Doanh thu tính thuế TNDN x Tỷ lệ thuế TNDN dựa vào doanh thu trên thuế.

Trong đó:

Doanh thu tính thuế TNDN: là toàn bộ doanh thu (bao gồm cả các khoản chi phí do bên Việt Nam trả thay ) trừ cho ( - ) thuế GTGT. 

Xác định doanh thu tính thuế đối với một số trường hợp cụ thể:

- Trong trường hợp các nhà thầu, thầu phụ nước ngoài không nhận được thuế TNDN phải trả, doanh thu cho cách tính thuế TNDN lúc này sẽ áp dụng tính như sau:

Doanh thu dùng để tính thuế TNDN = Doanh thu chưa bao gồm TNDN / 1 – Tỷ lệ % TNDN dựa trên tổng doanh thuế

Ví dụ: Nhà thầu nước ngoài A cung cấp cho Bên Việt Nam dịch vụ giám sát khối lượng xây dựng nhà máy xi măng Z, giá hợp đồng chưa bao gồm thuế GTGT, thuế TNDN là 285.000 USD.

- Ngoài ra, Bên Việt Nam thu xếp chỗ ở và làm việc cho nhân viên quản lý của Nhà thầu nước ngoài với giá trị là 38.000 USD (chưa bao gồm thuế GTGT, TNDN).

- Theo Hợp đồng, Bên Việt Nam chịu trách nhiệm trả thuế TNDN, thuế GTGT thay cho nhà thầu nước ngoài. Việc xác định số thuế TNDN nhà thầu nước ngoài phải nộp như sau:

Xác định doanh thu tính thuế:

Doanh thu tính thuế TNDN = 285.000 + 38.000 = 340.000 USD 

- Trường hợp Nhà thầu nước ngoài ký hợp đồng với Nhà thầu phụ Việt Nam hoặc Nhà thầu phụ nước ngoài thực hiện nộp thuế theo phương pháp kê khai hoặc Nhà thầu phụ nước ngoài nộp thuế theo phương pháp hỗn hợp để giao bớt một phần giá trị công việc (hạng mục) cho nhà thầu phụ:

-> Thì doanh thu tính thuế TNDN của Nhà thầu nước ngoài không bao gồm giá trị công việc do Nhà thầu phụ Việt Nam hoặc Nhà thầu phụ nước ngoài thực hiện.

- Trường hợp Nhà thầu nước ngoài ký hợp đồng với các nhà cung cấp tại Việt Nam để mua vật tư nguyên vật liệu, máy móc thiết bị để thực hiện hợp đồng và hàng hóa, dịch vụ để phục vụ cho tiêu dùng nội bộ, tiêu dùng các khoản không thuộc hạng mục, công việc mà Nhà thầu nước ngoài thực hiện theo hợp đồng thì giá trị hàng hóa, dịch vụ này không được trừ khi xác định doanh thu tính thuế TNDN của Nhà thầu nước ngoài.

- Trường hợp Nhà thầu nước ngoài ký hợp đồng với Nhà thầu phụ nước ngoài thực hiện nộp thuế theo phương pháp trực tiếp thì Bên Việt Nam khai nộp thuế TNDN thay cho Nhà thầu theo tỷ lệ % để tính thuế TNDN trên doanh thu.

- Nhà thầu phụ nước ngoài không phải khai nộp thuế TNDN trên phần giá trị công việc mà Bên Việt Nam đã khai nộp thay.

- Doanh thu tính thuế TNDN đối với trường hợp cho thuê máy móc, thiết bị, phương tiện vận tải là toàn bộ tiền cho thuê.

- Doanh thu tính thuế TNDN của hãng vận tải biển nước ngoài là toàn bộ tiền cước thu được.

- Đối với dịch vụ giao nhận, kho vận quốc tế từ Việt Nam đi nước ngoài, (không phân biệt người gửi hay người nhận trả tiền dịch vụ), doanh thu tính thuế TNDN là toàn bộ doanh thu Nhà thầu nước ngoài nhận được không bao gồm cước vận chuyển quốc tế phải trả cho hãng vận chuyển (hàng không, đường biển).

- Đối với dịch vụ chuyển phát quốc tế từ Việt Nam đi nước ngoài (không phân biệt người gửi hay người nhận trả tiền dịch vụ), doanh thu tính thuế TNDN là toàn bộ doanh thu Nhà thầu nước ngoài nhận được.

 Tỷ lệ (%)  mức thuế thu nhập doanh nghiệp được tính theo doanh thu tính thuế với ngành nghề kinh doanh:

STT Lĩnh vực kinh doanh

Tỷ lệ thuế TNDN được tính

dựa trên doanh thu thuế

1

Hoạt động Thương mại: là những sản phẩm phân phối,

cung cấp các loại vật tư, máy móc, thiết bị có liên quan

tới các dịch vụ tại Việt nam

1%
2

Các dịch vụ về việc cho thuê máy móc, thiết bị,…


Riêng:

Những loại hình dịch vụ về nhà hàng, khách sạn,…


Các dịch vụ hoạt động tài chính

5%


10%

 


2%

3

Các dịch vụ cho thuê những sản phẩm như tàu bay, động cơ,

phụ tùng của tàu

2%
4

Các dịch vụ cho thuê những sản phẩm như tàu bay,

động cơ, phụ tùng của tàuCác hoạt động lắp đặt

hoặc xây dựng

có hoặc không bao thầu.

2%
5 Những hoạt động kinh doanh, sản xuất, vận chuyển,…
6

Quá trình chuyển nhượng chứng khoán,

tái bảo hiểm hoặc quá trình chuyển nhượng hoa hồng

0,1%
7


Mức lãi tiền cho vay

5%
8 Thu nhập bản quyền 10%

4.  Nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, thuế TNDN theo tỷ lệ % tinnhs trên doanh thu (gọi tắt là phương pháp hỗn hợp):

a. Đối tượng và điều kiện áp dụng:

Nhà thầu nước ngoài, Nhà thầu phụ nước ngoài nếu đáp ứng đủ điều kiện:

- Có cơ sở thường trú tại Việt Nam, hoặc là đối tượng cư trú tại Việt Nam;

- Thời hạn kinh doanh tại Việt Nam theo hợp đồng nhà thầu, hợp đồng nhà thầu phụ từ 183 ngày trở lên kể từ ngày hợp đồng nhà thầu, hợp đồng nhà thầu phụ có hiệu lực;

- Và tổ chức hạch toán kế toán theo quy định của pháp luật về kế toán.

=> Thì đăng ký với cơ quan thuế để thực hiện nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ và nộp thuế TNDN theo tỷ lệ % tính trên doanh thu tính thuế.

b. Cách kê khai thuế:

- Thuế GTGT: Kê khai như 1 DN bình thường tại Việt Nam.

- Thuế TNDN: Tính theo ý “3” bên trên

 Bạn đang xem bài viết:Cách tính thuế nhà thầu nước ngoài mới nhất "

Từ khóa tìm kiếm nhiều: Hạch toán thuế nhà thầu, đối tượng chịu thuế nhà thầu, thuế nhà thầu tiếng anh, khi nào phải nộp thuế nhà thầu, tỷ giá tính thuế nhà thầu

Có thể bạn quan tâm: " Những lưu ý mà kế toán bắt buộc cần nhớ khi tính thuế nhà thầu "

Lưu ý 1: 

Tổng số tiền do nhà cung cấp dịch vụ tại Việt Nam cung cấp (tổng số phải trả cho nhà thầu) chưa khấu trừ các loại thuế nhà thầu cần nộp. Doanh thu sẽ tính cả khoản bên Việt Nam trả thay nước ngoài.

Lưu ý 2

fct là gì? Trong trường hợp thỏa thuận trong hợp đồng mà bên Việt Nam trả cho bên nước ngoài dựa trên số tiền ròng (số tiền này không bao gồm các khoản thuế phải nộp tại Việt Nam), thuế phải được chuyển đổi ngược để xác định thu nhập chịu thuế.

Lưu ý 3

Nếu nhà thầu phụ nước ngoài ký hợp đồng với nhà thầu phụ (Việt Nam hoặc nước ngoài) để ký hợp đồng phụ thực hiện một phần giá trị công việc quy định trong hợp đồng của nhà thầu phụ, doanh thu số tiền chịu thuế của nhà thầu phụ nước ngoài sẽ không bao gồm giá trị công việc của nhà thầu phụ được thực hiện.a

Xem thêm: Hướng dẫn phương pháp tính giá thành sản phẩm phân bướcHướng dẫn cách nộp thuế điện tử đơn chuẩn

Mời các bạn tham gia học thử MIỄN PHÍ khóa học Kế toán tổng hợp thực hành và khóa học Kế toán thuế và lập báo cáo tài chính tại trung tâm

khoa-hoc

Tặng ngay 200.000 đồng khi đăng ký trước 5 ngày khai giảng
Tặng thêm 400.000 đồng voucher có thể quy đổi thành tiền mặt
Tặng thêm 50.000 cho mỗi sinh viên
Tặng cẩm nang kế toán thuế rất hay và tiện lợi
Miễn phí bảng hệ thống tài khoản kế toán in màu đẹp
Miễn phí khóa kỹ năng viết CV và phỏng vấn xin việc
Miễn phí 100% tài liệu trọn khóa học 
Miễn phí 100% lệ phí thi & cấp chứng chỉ
Được cấp bản quyền phần mềm MISA SME trị giá 10.990.000đ , và phần mềm kế toán Excel

Thêm bình luận