Hướng dẫn cách viết hóa đơn cho hàng biếu, tặng. | Bài viết hay | Tin tức

thứ 705212022

Hotline: 0962 283 630 - Email: giasuketoantruong@yahoo.com

Quay về Bạn đang ở trang: Home Tin tức Bài viết hay Hướng dẫn cách viết hóa đơn cho hàng biếu, tặng.

Hướng dẫn cách viết hóa đơn cho hàng biếu, tặng.

Hướng dẫn cách viết hóa đơn hàng cho biếu, tặng. Trong quá trình hoạt động của doanh nghiệp có thể phát sinh những chi phí liên quan đến cho hoặc tặng nhân vân công ty vào những dịp lễ, tết, sinh nhật hay quà tặng cho khách hàng nhân dịp tri ân, khai trương. Qua bài viết này các bạn sẽ biết được cách để tạo hóa đơn và các vấn đề liên quan đến khoản biếu, tặng này.

hang-bieu-tang Hàng cho, biếu, tặng có phải lập hóa đơn-chứng từ không? 

Theo khoản 7 điều 3 Thông tư 26/2015/TT-BTC: Người bán phải lập hóa đơn khi bán hàng hóa, dịch vụ, bao gồm cả các trường hợp hàng hoá, dịch vụ dùng để khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu; hàng hoá, dịch vụ dùng để cho, biếu, tặng, trao đổi, trả thay lương cho người lao động (trừ hàng hoá luân chuyển nội bộ, tiêu dùng nội bộ để tiếp tục quá trình sản xuất)."

Theo khoản 9 điều 3 Thông tư 26/2015/TT-BTC: Sử dụng hoá đơn, chứng từ đối với hàng hoá, dịch vụ khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu, cho, biếu, tặng đối với tổ chức kê khai, nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ:

- Đối với hàng hoá, dịch vụ dùng để cho, biếu, tặng, trao đổi, trả thay lương cho người lao động thì phải lập hoá đơn GTGT (hoặc hoá đơn bán hàng), trên hoá đơn ghi đầy đủ các chỉ tiêu và tính thuế GTGT như hoá đơn xuất bán hàng hoá, dịch vụ cho khách hàng.”

Vậy hàng hóa, dịch vụ dùng để biếu, tặng thì cần phải lập hóa đơn (dù là hàng mua về nhập kho rồi xuất tặng hay là mua tặng luôn, dù là cho biếu, tặng khách hàng hay nhân viên cũng phải xuất hóa đơn) .

Theo Công văn 5483/TCT-DNL ngày 28/11/2017 của Tổng cục thuế:
"Khi tặng quà cho khách hàng vào dịp lễ, tết, hội nghị khách hàng để phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh, doanh nghiệp phải lập hóa đơn, tính kê khai nộp thuế GTGT như bán hàng hóa cho khách hàng. Trường hợp Công ty cho thuê Tài chính TNHH MTV Quốc tế Chaillease có phát sinh việc tặng quà khách hàng để phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh, khách hàng không có nhu cầu lấy hóa đơn thì cuối mỗi ngày công ty lập chung một hóa đơn GTGT ghi số tiền thể hiện trên dòng tổng cộng của bảng kê, ký tên và giữ liên giao cho người mua, các liên khác luân chuyển theo quy định (không phân biệt giá trị quà tặng trên 200.000đ hay dưới 200.000đ)."

Giá tính thuế đối với hàng biếu, tặng:

Theo Khoản 3, Điều 7 Thông tư số 219/2012/TT-BTC hướng dẫn về thuế GTGT:
3. Đối với sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ (kể cả mua ngoài hoặc do cơ sở kinh doanh tự sản xuất) dùng để trao đổi, biếu, tặng, cho, trả thay lương, là giá tính thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ cùng loại hoặc tương đương tại thời điểm phát sinh các hoạt động này."

Hàng biếu, tặng được khấu trừ thuế: 

Theo điều 14 Thông tư 219/2012/TT-BTC.

"5. Thuế GTGT đầu vào (kể cả hàng hóa mua ngoài hoặc hàng hóa do doanh nghiệp tự sản xuất) mà doanh nghiệp dùng để cho, biếu, tặng, khuyến mại, quảng cáo dưới các hình thức, phục vụ cho sản xuất kinh doanh hàng hóa dịch vụ chịu thuế GTGT thỉ được khấu trừ."

Như vậy:  Khi xuất hàng hóa, dịch vụ để cho biếu tặng (khách, hàng, công nhân viên ...) -> Thì phải lập hóa đơn và kê khai thuế GTGT như bán hàng bình thường.

Sau đây là cách tạo hóa đơn của hàng cho, biếu, tặng.

hoa-don

Các bạn đang xem bài viết: "Hướng dẫn cách viết hóa đơn cho hàng biếu, tặng".

Từ khóa tìm kiếm nhiều: Xuất hóa đơn hàng tặng không thu tiền, cách viết hóa đơn hàng tặng không thu tiền, mẫu quyết định tặng quà khách hàng.

Có thể bạn quan tâm:  "Cách viết hóa đơn cho hàng tiêu dùng nội bộ".

Theo khoản 7 điều 3 Thông tư 26/2015/TT-BTC (Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 39/2014/TT-BTC):
“b) Người bán phải lập hóa đơn khi bán hàng hóa, dịch vụ, bao gồm cả các trường hợp hàng hoá, dịch vụ dùng để khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu; hàng hoá, dịch vụ dùng để cho, biếu, tặng, trao đổi, trả thay lương cho người lao động (trừ hàng hoá luân chuyển nội bộ, tiêu dùng nội bộ để tiếp tục quá trình sản xuất).
"Hàng hóa, dịch vụ tiêu dùng nội bộ" tại điều khoản này được hiểu bao gồm các trường hợp: xuất chuyển kho nội bộ, xuất vật tư, bán thành phẩm để tiếp tục quá trình sản xuất trong một cơ sở sản xuất, kinh doanh hoặc hàng hóa, dịch vụ do cơ sở kinh doanh xuất hoặc cung ứng sử dụng phục vụ hoạt động kinh doanh".
(Theo Công văn số 12755/CT-TTHT ngày 15/12/2015 của Cục Thuế TP. HCM).
Như vậy: Nếu xuất hàng hóa luân chuyển nội bộ, tiêu dùng nội bộ để tiếp tục quá trình sản xuất thì không phải lập hóa đơn.
Chi tiết: Theo Công văn 767/TCT-CS ngày 05/3/2015 của Tổng cục thuế.