Cách xử lý chi phí tiền thưởng lễ 30/4 - 01/05 mới nhất | Bài viết hay | Tin tức

thứ 711272021

Hotline: 0962 283 630 - Email: giasuketoantruong@yahoo.com

Quay về Bạn đang ở trang: Home Tin tức Bài viết hay Cách xử lý chi phí tiền thưởng lễ 30/4 - 01/05 mới nhất

Cách xử lý chi phí tiền thưởng lễ 30/4 - 01/05 mới nhất

Cách xử lý chi phí tiền thưởng lễ  30/4 - 01/05 mới nhất. Trong những dịp lễ tết, đa phần các doanh nghiệp sẽ chi một khoản thưởng cho người lao động. Vậy tiền thưởng lễ 30/4 – 01/05 có được tính vào chi phí hợp lý không?. Lao động có phải nộp thuế TNCN cho khoản thu này không?, qua bài viết này các bạn sẽ biết được những vấn đề cần lưu ý về tiền thưởng 30/04 - 01/05 và cách hạch toán.

tien-thuong

1. Tiền thưởng lễ 30/4 – 01/05 có được tính vào chi phí hợp lý khi tính thuế TNDN không?

Theo Điều 6, Thông Tư96/2015/TT-BTC quy định về các khoản chi được trừ và không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế như sau:

“1. Trừ các khoản chi không được trừ nêu tại Khoản 2 Điều này, doanh nghiệp được trừ mọi khoản chi nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau:

a) Khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

b) Khoản chi có đủ hoá đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp luật.

c) Khoản chi nếu có hoá đơn mua hàng hoá, dịch vụ từng lần có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên (giá đã bao gồm thuế GTGT) khi thanh toán phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt.”

“2. Các khoản chi không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế bao gồm:

2.6. Chi tiền lương, tiền công, tiền thưởng cho người lao động thuộc một trong các trường hợp sau:

Các khoản tiền lương, tiền thưởng, chi mua bảo hiểm nhân thọ cho người lao động KHÔNG được ghi cụ thể điều kiện được hưởng và mức được hưởng tại một trong các hồ sơ sau: Hợp đồng lao động; Thoả ước lao động tập thể; Quy chế tài chính của Công ty, Tổng công ty, Tập đoàn; Quy chế thưởng do Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Giám đốc quy định theo quy chế tài chính của Công ty, Tổng công ty.”

Kết luận:

Tiền thưởng lễ 30/04 – 01/05 được tính vào chi phí hợp lý khi tính thuế TNDN nếu các khoản chi này được ghi cụ thể và mức được hưởng tại một trong các văn bản sau:

- Hợp đồng lao động;

- Thỏa ước lao động tập thể;

- Quy chế tài chính của công ty;

- Quy chế thưởng theo quy chế tài chính của công ty;

- Đồng thời kèm theo các chứng từ dưới đây:

- Quyết định thưởng và danh sách thưởng của công ty;

- Chứng từ chi tiền thưởng;

2. Khoản chi 30/4, 01/05 có được trừ không?

a. Quy định

Căn cứ vào Khoản 1 điều 4 Thông tư 96/2015/TT-BTC quy định về 3 điều kiện của chi phí được trừ.

Căn cứ khoản 2.30 Điểm 4 Thông tư 96/2015/ TT-BTC sửa đổi, bổ sung Điểm 2.31 Khoản 2 Điều 6 Thông tư 78/2014/TT-BTC, “2.30. Các khoản chi không tương ứng với doanh thu tính thuế, trừ các khoản chi sau:

“Khoản chi có tính chất phúc lợi chi trực tiếp cho người lao động như: chi đám hiếu, hỷ của bản thân và gia đình người lao động; chi nghỉ mát, chi hỗ trợ điều trị; chi hỗ trợ bổ sung kiến thức học tập tại cơ sở đào tạo; chi hỗ trợ gia đình người lao động bị ảnh hưởng bởi thiên tai, địch họa, tai nạn, ốm đau; chi khen thưởng con của người lao động có thành tích tốt trong học tập; chi hỗ trợ chi phí đi lại ngày lễ, tết cho người lao động; chi bảo hiểm tai nạn, bảo hiểm sức khỏe, bảo hiểm tự nguyện khác cho người lao động (trừ khoản chi mua bảo hiểm nhân thọ cho người lao động hướng dẫn tại điểm 2.6, bảo hiểm hưu trí tự nguyện cho người lao động hướng dẫn tại điểm 2.11 Điều này) và những khoản chi có tính chất phúc lợi khác…

Tổng số chi có tính chất phúc lợi nêu trên không quá 01 tháng lương bình quân thực tế thực hiện trong năm tính thuế của doanh nghiệp.”

Tổng kết: Được trừ nếu khoản chi phúc lợi 30/04, 01/05 cho nhân viên không vượt quá bình quân lương/tháng của nhân viên đó tuy nhiên doanh nghiệp cần một số giấy tờ chứng minh.

Cần chứng minh khoản chi được trừ bao gồm:

Khoản chi 30/04 & 01/05 thuộc danh mục các khoản chi “có tính chất phúc lợi chi trực tiếp cho người lao động” được quy định tại 2.30 Điểm 4 Thông tư 96/2015/ TT-BTC

Chú ý tổng các khoản chi này trong năm 2019 không quá 01 tháng lương bình quân thực tế thực hiện trong năm tính thuế của doanh nghiệp.

Khoản chi có đủ hoá đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp luật.

Khoản chi nếu có hoá đơn mua hàng hoá, dịch vụ từng lần có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên cần thanh toán không dùng tiền mặt.

3. Tiền thưởng lễ 30/4 – 01/05 có phải chịu thuế TNCN không?

Theo Điều 2, khoản 2 Thông tư 111/2013/TT-BTC, quy định về các khoản thu nhập chịu thuế TNCN như sau:

“ 2. Thu nhập từ tiền lương, tiền công bao gồm: Các khoản thưởng bằng tiền hoặc không bằng tiền dưới mọi hình thức, kể cả thưởng bằng chứng khoán" 

Vậy: 

=> Khoản thưởng lễ 30/04 – 01/05 là khoản thu nhập từ tiền lương, tiền công và phải chịu thuế TNCN.

=> Phải khấu trừ thuế TNCN tại thời điểm chi trả, theo biểu suất lũy tiến từng phần.

4. Cách hạch toán tiền thưởng lễ 30/4 – 01/05

– Ghi nhận chi phí tiền thưởng

Nợ TK 641; 641; 622; 627; 154

Có TK 334

– Trích thuế TNCN (nếu có)

Nợ TK 334

Có TK 3335

– Thanh toán tiền thưởng

Nợ TK 334

Có TK 111; 112

Trên đây là những vấn để cần lưu ý khi xử lý chi phí tiền thưởng lễ 30/04 - 01/05 mới nhất mà kế toán cần lưu ý và nắm rõ.

Bạn đang xem bài viết: "Xử lý chi phí thưởng lễ 30/4 - 01/05 mới nhất".

Từ khóa tìm kiếm nhiều: Tiền thưởng lễ có tính thuế tncn không, tiền thưởng có tính thuế tncn, cách tính thuế tncn 2019, tiền thưởng có tính thuế tncn, cách tính thuế tncn

Có thể bạn quan tâm: "Những khoản phụ cấp sau là được miễn thuế TNCN"

1. Tiền phụ cấp tiền ăn ca không vượt quá 680.000/tháng (Nếu vượt quá thì phần cao hơn sẽ phải tính vào thu nhập chịu thuế TNCN).

2. Tiền phụ cấp trang phục không vượt quá 5.000.000 đồng/người/năm

3. Tiền phụ cấp điện thoại không vượt quá mức quy định của DN

4. Khoản tiền nhận được do tổ chức, cá nhân trả thu nhập chi đám hiếu, hỉ cho bản thân và gia đình người lao động theo quy định chung của tổ chức, cá nhân trả thu nhập và phù hợp với mức xác định thu nhập chịu thuế TNDN theo các văn bản hướng dẫn thi hành Luật thuế TNDN

5. Tiền phụ cấp thuê nhà không vượt quá 15% tổng thu nhập chịu thuế TNCN.

6. Tiền làm thêm giờ vào ngày nghỉ, ngày lễ, làm việc ban đêm ĐƯỢC TRẢ CAO HƠN so với ngày bình thường.