Cách xử lý thuế GTGT của hàng hóa tài sản bị tổn thất | Bài viết hay | Tin tức

Thứ 602262021

Hotline: 0962 283 630 - Email: giasuketoantruong@yahoo.com

Quay về Bạn đang ở trang: Home Tin tức Bài viết hay Cách xử lý thuế GTGT của hàng hóa tài sản bị tổn thất

Cách xử lý thuế GTGT của hàng hóa tài sản bị tổn thất

Cách xử lý thuế GTGT của hàng hóa tài sản bị tổn thất. Hàng hóa bị tổn thất tại kho hàng do thiên tai, hỏa hoạn hay thuộc những trường hợp khác sẽ tính thuế GTGT như thế nào?. Trong thực tế nhiều khi hàng hóa, tài sản sẽ bị hư hỏng, tổn thất do những nguyên nhân khách quan. Hoặc do nguyên nhân chủ quan từ phía doanh nghiệp. Vậy khi bị tổn thất kế toán cần xử lý thuế GTGT như thế nào đối với hàng hóa, tài sản đó?. Mời các bạn tham khảo bài viết.

cach-xu-ly-thue-GTGT-cua-hang-hoa-tai-san-bi-ton-that

Hàng hóa bị tổn thất được chia thành 3 trường hợp chính:

- TH1: Tổn thất do điều kiện khách quan: thiên tại, hỏa hoạn…

- TH2: Hàng bị tổn thất do quản lý: Bị mất, rơi, hỏng, làm mất hàng khi vận chuyển

- TH3: Hàng tổn thất do sinh hóa tự nhiên: Các trường hợp hao mòn tự nhiên, hàng hết hạn sử dụng..

Cách xử lý thuế GTGT của hàng hóa tài sản bị tổn thất như sau.

TRƯỜNG HỢP 1: Nếu doanh nghiệp không được bồi thường:

Cơ sở kinh doanh được khấu trừ toàn bộ thuế GTGT của hàng hóa, tài sản bị tổn thất.

TRƯỜNG HỢP 2. Cách xử lý thuế GTGT của hàng hóa tài sản bị tổn thất. NẾU DOANH NGHIỆP được cơ quan bảo hiểm bồi thường.

- Nếu trong hợp đồng bảo hiểm quy định: giá trị bồi thường không bao gồm thuế GTGT của hàng hóa, tài sản chịu thuế GTGT bị tổn thất. Thì:

 + Thì doanh nghiệp nhận tiền bồi thường bảo hiểm lập chứng từ thu tiền bồi thường.

 + Thực hiện khấu trừ số thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, tài sản bị tổn thất.

 + Cơ sở kinh doanh bảo hiểm lập chứng từ chi tiền bồi thường bảo hiểm.

- Nếu hợp đồng bảo hiểm quy định: giá trị bồi thường bao gồm thuế GTGT của hàng hóa, tài sản chịu thuế GTGT bị tổn thất. Thì

 + Doanh nghiệp bị tổn thất xuất hóa đơn GTGT. Trong hóa đơn ghi rõ các chỉ tiêu: giá trị tổn thất được bồi thường chưa có thuế GTGT, số tiền thuế GTGT được bồi thường.

+ Kê khai, tính nộp thuế GTGT đầu ra tương ứng với số thuế GTGT được bồi thường. Và được khấu trừ số thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, tài sản bị tổn thất.

TRƯỜNG HỢP 3: Nếu doanh nghiệp bảo hiểm ủy quyền cho doanh nghiệp bị tổn thất sửa chữa tài sản. Cách xử lý thuế GTGT của hàng hóa tài sản bị tổn thất như sau.

- Doanh nghiệp bảo hiểm sẽ chi tiền bồi thường cho doanh nghiệp bị tổn thất theo hóa đơn (mang tên doanh nghiệp bị tổn thất) sửa chữa tài sản và hợp đồng bảo hiểm.

- Đồng thời doanh nghiệp bảo hiểm được kê khai khấu trừ thuế GTGT tương ứng với phần bồi thường bảo hiểm thanh toán theo hóa đơn GTGT của doanh nghiệp bị tổn thất.

- Nếu số tiền bồi thường bảo hiểm có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên. Bên bảo hiểm phải thực hiện thanh toán qua ngân hàng.

Tham khảo tại Công Văn: 4403/ BTC- CST

BỘ TÀI CHÍNH 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

--------***-------

Hà Nội, ngày 06 tháng 04 năm 2015

Số: 4403/BTC-CST

V/v xử lý thuế GTGT của tài sản, hàng hóa bị tổn thất

Kính gửi: Cục thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Trong thời gian qua, Bộ Tài chính nhận được nhiều kiến nghị về việc hướng dẫn xử lý thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với tài sản, vật tư, hàng hóa bị tổn thất được các doanh nghiệp bảo hiểm bồi thường. Về vấn đề này, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại khoản 15 Điều 1 Nghị định số 121/2011/NĐ-CP ngày 27/12/2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 123/2008/NĐ-CP ngày 08/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế GTGT; quy định tại điểm a khoản 1 Điều 9 Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế GTGT;

Căn cứ quy định tại khoản 1, điểm a khoản 12 Điều 14 Thông tư số 06/2012/TT-BTC ngày 11/01/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế GTGT, hướng dẫn thi hành Nghị định số 123/2008/NĐ-CP ngày 08/12/2008 và Nghị định số 121/2011/NĐ-CP ngày 27/12/2011 của Chính phủ; quy định tại khoản 1, điểm a khoản 12 Điều 14 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế GTGT và hướng dẫn thi hành Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ;

Thì thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, tài sản bị tổn thất từ ngày 01/03/2012 được xử lý như sau:

a) Trường hợp cơ sở kinh doanh không được bồi thường thuế GTGT đầu vào của hàng hóa chịu thuế GTGT bị tổn thất, cơ sở kinh doanh được khấu trừ toàn bộ số thuế GTGT đầu vào này;
Trường hợp hợp đồng bảo hiểm quy định giá trị bồi thường không bao gồm thuế GTGT của hàng hóa, tài sản chịu thuế GTGT bị tổn thất, cơ sở kinh doanh nhận tiền bồi thường bảo hiểm lập chứng từ thu theo quy định và được khấu trừ số thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, tài sản bị tổn thất. Cơ sở kinh doanh bảo hiểm lập chứng từ chi tiền bồi thường bảo hiểm;

b) Trường hợp hợp đồng bảo hiểm quy định giá trị bồi thường có bao gồm thuế GTGT của hàng hóa, tài sản chịu thuế GTGT bị tổn thất, cơ sở kinh doanh nhận tiền bồi thường bảo hiểm xuất hóa đơn GTGT (trên hóa đơn ghi rõ giá trị tổn thất được bồi thường chưa có thuế GTGT và số tiền thuế GTGT được bồi thường), kê khai, tính nộp thuế GTGT đầu ra tương ứng với số thuế GTGT được bồi thường và được khấu trừ số thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, tài sản bị tổn thất này;

c) Trường hợp doanh nghiệp bảo hiểm ủy quyền cho người tham gia bảo hiểm sửa chữa tài sản; chi phí sửa chữa tài sản cùng các vật tư, phụ tùng thay thế có hóa đơn GTGT ghi tên người tham gia bảo hiểm, doanh nghiệp bảo hiểm thực hiện thanh toán cho người tham gia bảo hiểm phí bảo hiểm tương ứng theo hợp đồng bảo hiểm thì doanh nghiệp bảo hiểm được kê khai khấu trừ thuế GTGT tương ứng với phần bồi thường bảo hiểm thanh toán theo hóa đơn GTGT đứng tên người tham gia bảo hiểm; trường hợp phần bồi thường bảo hiểm do doanh nghiệp bảo hiểm thanh toán cho người tham gia bảo hiểm có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên thì phải thực hiện thanh toán qua ngân hàng theo quy định tại điểm a khoản 12 Điều 14 Thông tư số 06/2012/TT-BTC và tại điểm a khoản 12 Điều 14 Thông tư số 219/2013/TT-BTC.

Bộ Tài chính hướng dẫn Cục thuế các địa phương để biết và thực hiện./.

Bạn đang xem bài viết: " Cách xử lý thuế GTGT của hàng hóa tài sản bị tổn thất "

Từ khóa tìm kiếm nhiều: Mẫu biên bản hủy hàng hóa hết hạn sử dụng, biên bản hủy hàng hóa bị hỏng, biên bản kiểm tra hàng tồn kho đã hết hạn sử dụng

Có thể bạn quan tâm: " Mẫu bảng kiểm kê hàng hóa bị tổn thất "

download

Xem thêm: Hạch toán hàng hóa hết hạn sử dụng, bị hư hỏng ,  Cách điều chỉnh hóa đơn GTGT khi sai

Mời các bạn tham gia học thử MIỄN PHÍ khóa học Kế toán tổng hợp thực hành và khóa học Kế toán sản xuất - tính giá thành tại trung tâm.

khoa-hoc

Tặng ngay 200.000 đồng khi đăng ký trước 5 ngày khai giảng
Tặng thêm 400.000 đồng voucher có thể quy đổi thành tiền mặt
Tặng thêm 50.000 cho mỗi sinh viên
Tặng cẩm nang kế toán thuế rất hay và tiện lợi
Miễn phí bảng hệ thống tài khoản kế toán in màu đẹp
Miễn phí khóa kỹ năng viết CV và phỏng vấn xin việc
Miễn phí 100% tài liệu trọn khóa học 
Miễn phí 100% lệ phí thi & cấp chứng chỉ
Được cấp bản quyền phần mềm MISA SME trị giá 10.990.000đ , và phần mềm kế toán Excel.