Căn cứ pháp lý của hóa đơn điện tử xác thực | Bài viết hay | Tin tức

Thứ 608072020

Hotline: 0962 283 630 - Email: giasuketoantruong@yahoo.com

Quay về Bạn đang ở trang: Home Tin tức Bài viết hay Căn cứ pháp lý của hóa đơn điện tử xác thực

Căn cứ pháp lý của hóa đơn điện tử xác thực

Căn cứ pháp lý của hóa đơn điện tử xác thực - Các văn bản pháp quy liên quan đến hóa đơn điện tử xác thực. Nghị định và Thông tư về việc hướng dẫn về khởi tạo, phát hành và sử dụng hóa đơn điện tử, các Quyết định về việc triển khai thí điểm sử dụng hóa đơn điện tử có mã xác thực.

can-cu-phap-ly-cua-hoa-don-dien-tu-xac-thuc 1

Có thể bạn quan tâm: Căn cứ pháp lý khi sử dụng hóa đơn điện tử, Sự khác nhau giữa hóa đơn điện tử xác thực và hóa đơn thường

Giống như hóa đơn điện tử, hóa đơn điện tử xác thực cũng đang được Chính phủ khuyến khích các doanh nghiệp sử dụng. Trong tương lai, việc sử dụng hóa đơn điện tử và hóa đơn điện tử xác thực không chỉ đơn giản là khuyến khích mà sẽ chuyển sang bắt buộc sử dụng. Vì thế các bạn cần biết các văn bản pháp luật liên quan đến loại hóa đơn này để dễ dàng tìm hiểu, tra cứu và tránh được các sai sót, vi phạm khi sử dụng loại hóa đơn này. 

I.Căn cứ vào các văn bản pháp quy của các cơ quan nhà nước về việc hướng dẫn về khởi tạo, phát hành và sử dụng hóa đơn điện tử:

- Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/05/2010 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ; Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17/01/2014 sửa đổi bổ sung Nghị định số 51/2010/NĐ-CP nêu trên.

- Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/02/2015 về Quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định về thuế.

- Giao dịch điện tử số 51/2005/QH11 được Quốc hội khóa XI thông qua ngày 29/11/2005 tại kỳ họp thứ 8, chính thức có hiệu lực từ ngày 01/03/2006.

- Thông tư 32/2011/TT-BTC ngày 14/03/2011 Hướng dẫn về khởi tạo, phát hành và sử dụng hóa đơn điện tử bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.

II.Quyết định về việc triển khai thí điểm sử dụng hóa đơn điện tử có mã xác thực:

- Quyết định 1445/QĐ-TCT ngày 06/08/2015 của Tổng cục Thuế về việc hướng dẫn về khởi tạo, phát hành và sử dụng hóa đơn điện tử xác thực.

- Quyết định 1209/2015/QĐ-BTC ngày 23/06/2015 của Bộ Tài Chính

Bài viết: Căn cứ pháp lý của hóa đơn điện tử xác thực
*** Từ khóa liên quan: Căn cứ pháp lý của hóa đơn điện tử xác thực, văn bản pháp quy về hóa đơn điện tử xác thực, thông tư về hóa đơn điện tử xác thực, nghị định, quyết định về hóa đơn điện tử xác thực, hóa đơn điện tử xác thực

Thêm bình luận