Chi phí lương không đóng bảo hiểm có được tính vào chi phí được trừ? | Bài viết hay | Tin tức

Thứ 404142021

Hotline: 0962 283 630 - Email: giasuketoantruong@yahoo.com

Quay về Bạn đang ở trang: Home Tin tức Bài viết hay Chi phí lương không đóng bảo hiểm có được tính vào chi phí được trừ?

Chi phí lương không đóng bảo hiểm có được tính vào chi phí được trừ?

Chi phí lương không đóng bảo hiểm có được tính vào chi phí được trừ? Khi nào chi phí tiền lương được tính vào chi phí được trừ? Các trường hợp chi phí tiền lương không được tính vào chi phí được trừ? Doanh nghiệp không đóng bảo hiểm cho người lao động thì có bị phạt không?

chi-phi-luong-khong-dong-bao-hiem-co-duoc-tinh-vao-chi-phi-duoc-tru-khong

DN ký hợp đồng với người lao động từ đủ 3 tháng trở lên phải đóng bảo hiểm cho người lao động. Nếu chủ DN không đóng bảo hiểm cho người lao động thì tiền lương của người lao động có được tính vào chi phí được trừ không?

Căn cứ Khoản 1 Điều 6 TT 78/2014/TT-BTC quy định các khoản chi được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế như sau:

“1. Trừ các khoản chi không được trừ nêu tại Khoản 2 Điều này, DN được trừ mọi khoản chi nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau:

a) Khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của DN;

b) Khoản chi có đủ hóa đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp luật.

c) Khoản chi nếu có hóa đơn mua hàng hóa, dịch vụ từng lần có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên (giá đã bao gồm thuế GTGT) khi thanh toán phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt.

Chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt thực hiện theo quy định của các văn bản pháp luật về thuế giá trị gia tăng.”

Dựa theo quy định trên để chi phí lương được tính vào chi phí được trừ thì:

- Khoản chi phí lương của DN cho người lao động dùng để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh.

- Có đầy đủ chứng từ chi phí lương như: 

+ Hợp đồng lao động

+ Bảng chấm công hàng tháng.

+ Bảng thanh toán tiền lương.

+ Phiếu chi thanh toán lương, hoặc chứng từ ngân hàng nếu thanh toán qua ngân hàng.

+ Quy chế tiền lương, thưởng.

+ Thỏa ước lao động tập thể ( nếu có)

+ Quyết đinh tăng lương (trong trường hợp tăng lương)

Bạn đang xem bài viết: Chi phí lương không đóng bảo hiểm có được tính vào chi phí được trừ?

Bên cạnh đó, có một số trường hợp chi phí tiền lương không được tính vào chi phí được trừ được quy định tại Điểm 2.5, Khoản 2, Điều 6 TT 78/2014/TT-BTC quy định như sau:

- Tiền lương, tiền công của chủ DNTN, chủ công ty TNHH một thành viên (do một cá nhân làm chủ); thù lao trả cho các sáng lập viên, thành viên của hội đồng thành viên, hội đồng quản trị mà những người này không trực tiếp tham gia điều hành sản xuất, kinh doanh.

- Chi tiền lương, tiền công và các khoản phải trả khác cho người lao động DN đã hạch toán vào chi phí sản xuất kinh doanh trong kỳ nhưng thực tế không chi trả hoặc không có chứng từ thanh toán theo quy định của pháp luật.

- Các khoản tiền lương, tiền thưởng cho người lao động không được ghi cụ thể điều kiện được hưởng và mức được hưởng tại một trong các hồ sơ sau: Hợp đồng lao động; Thỏa ước lao động tập thể; Quy chế tài chính của Công ty, Tổng công ty, Tập đoàn; Quy chế thưởng do Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Giám đốc quy định theo quy chế tài chính của Công ty, Tổng công ty.

- Chi tiền lương, tiền công và các khoản phụ cấp phải trả cho người lao động nhưng hết thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế năm thực tế chưa chi trừ trường hợp DN có trích lập quỹ dự phòng để bổ sung vào quỹ tiền lương của năm sau liền kề. Mức dự phòng hàng năm do DNp quyết định nhưng không quá 17% quỹ tiền lương thực hiện (Tiền lương thực chi trong năm).

Như vậy:

- Hiện tại chưa có văn bản pháp quy nào quy định DN không đóng bảo hiểm cho nhân viên thì chi phí tiền lương không được tính vào chi phí được trừ.

- Về Luật thuế TNDN: Về Luật thuế TNDN hiện hành, chi phí tiền lương của DN nếu có đầy đủ chứng từ thì được tính vào chi phí được trừ khi chi phí lương này có đầy đủ chứng từ hợp pháp theo quy định.

- Về Luật bảo hiểm: Nếu DN không đóng bảo hiểm cho nhân viên, DN sẽ bị phạt chậm nộp và truy thu bảo hiểm khi cơ quan bảo hiểm phát hiện ra DN không đóng bảo hiểm theo quy định tại Luật bảo hiểm.

Bài viết: Chi phí lương không đóng bảo hiểm có được tính vào chi phí được trừ ?

*** Có thể bạn quan tâm: Hướng dẫn tính lương theo hình thức trả lương trong doanh nghiệp

*** Từ khóa liên quan: Chi phí lương không đóng bảo hiểm có được tính vào chi phí được trừ, quy định về chi phí tiền lương được tính vào chi phí được trừ, các trường hợp chi phí tiền lương không được tính vào chi phí được trừ, doanh nghiệp không đóng bảo hiểm cho người lao động.