CHUẨN BỊ SỔ SÁCH KẾ TOÁN GIẢI TRÌNH THANH TRA THUẾ | Bài viết hay | Tin tức

CHUẨN BỊ SỔ SÁCH KẾ TOÁN GIẢI TRÌNH THANH TRA THUẾ

CHUẨN BỊ SỔ SÁCH KẾ TOÁN GIẢI TRÌNH THANH TRA THUẾ

1 Sổ cái:
- Bìa xanh
- In toàn bộ sổ cái 1 tháng đóng thành cuốn mỗi tháng là 01 cuốn từ TK loại 01 - đến TK loại 09

2 Chứng từ thu chi và khai báo thuế

- Bìa xanh
+ Hồ sơ gồm:
- Báo cáo thuế tháng/ quý
- Bảng kê phụ lục bán ra và mua vào
- Giấy xác nhận nộp tờ khai qua mạng của tổng cục thuế
- Báo cáo sử dụng hóa đơn
- Phiếu thu, phiếu chi, phiếu hạch toán công nợ
- Hóa đơn đầu Ra liên xanh sắp trước + phiếu thu tiền hoặc phiếu công nợ hạch toán
- Hóa đơn đầu vào + Phiếu chi tiền hoặc phiếu công nợ hạch toán + phiếu nhập kho
- Thông báo phát hành hóa đơn
- Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của từng tháng kẹp cuối tập chứng từ

3 Bảng tổng hợp công nợ
- Bìa xanh
- Bảng tổng hợp công nợ : in từ tháng 01 đến tháng 12
Ghi chú: in thành 01 bản kẹp chứng từ thu chi , 01 bản tách làm 1 tập để phục vụ kiểm tra của cán bộ thuế kiểm tra đối chiếu với hóa đơn
- Sổ chi tiết công nợ: in từ tháng 01 đến tháng 12
Chú ý:
- Có thể in bảng tổng hợp công nợ 12 tháng thành 01 cuốn
- Có thể in sổ chi tiết công nợ 12 tháng thành 01 cuốn nếu ít, nhiều có thể chia làm nhiều cuốn
- TK in là TK 131,331

1284

Hình ảnh:CHUẨN BỊ SỔ SÁCH KẾ TOÁN GIẢI TRÌNH THANH TRA THUẾ

4 Bảng tổng hợp nhập xuất tồn kho NVL, HH
- Bìa xanh
Phát sinh ít
- In bảng kê nhập xuất tồn từ tháng 01 đến tháng 12 năm tài chính + sổ chi tiết NVL , HH
Phát sinh nhiều
- In tổng hợp NXT từ tháng 01- đến tháng 12 thành 01 cuốn hoặc nhiều cuốn
- Ịn sổ chi tiết NVL, HH thành nhiều cuốn
- Tài khoản in là: 152,155,156,153

5 Sổ tiền gửi ngân hàng
- Bìa xanh
- Sao kê chi tiết ngân hàng
- In sổ tiền gửi ngân hàng từ tháng 01- đến tháng 12 đóng lại 1 cuốn
- TK in là TK 112

6 Sổ quỹ tiền mặt
- Bìa xanh
- In sổ sổ quỹ tiền mặt từ tháng 01- đến tháng 12 đóng lại 1 cuốn

7 Sổ Nhật Ký Chung
- Bìa xanh
- In NKC từ tháng 01 đến tháng 12 đóng thành cuốn, nếu nhiều chia làm nhiều cuốn, ít thì đóng lại thành 01 cuốn

8 Bảng Phân bổ khấu hao và phân bổ chi phí trả trước
- Bìa xanh
- In Bảng khấu hao và phân bổ chi phí trả trước ngắn và dài hạn từ tháng 01 đến tháng 12
- Tài khoản : 142,242,214

Bạn đang xem bài viết:CHUẨN BỊ SỔ SÁCH KẾ TOÁN GIẢI TRÌNH THANH TRA THUẾ

9 Báo cáo tài chính

+ Báo cáo tài chính
- Bảng cân đối kế toán
- Bảng cân đối tài khoản phát sinh
- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh
- Lưu chuyển tiền tệ
- Thuyết minh báo cáo tài chính

+ Tờ khai quyết toán thuế TNDN
- Phụ lục Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh
- Phụ lục chuyển lỗ ( nếu có)
- Phụ lục ưu đãi thuế ( nếu có)

+ Tờ khai quyết toán thuế TNCN
- Giấy xác nhận nộp tờ khai qua mạng của tổng cục thuế
Ghi chú: in báo cáo tài chính đã nộp lập thành >=02 bản để sau này 1 bản để sau này gửi cơ quan thuế khi kiểm tra tại doanh nghiệp
Báo cáo tài chính sau khi nộp cơ quan thuế lập 01 bản nộp cơ quan thông kê, và nộp cái mẫu cho cơ quan thống kê

10 Phiếu xuất kho
- Bìa xanh
- In toàn bộ Phiếu xuất kho trong năm đóng thành tập, nếu nhiều chia làm nhiều cuốn, ít thì đóng lại thành 01 cuốn

11 Bảng tổng hợp giá thành xây lắp TK 154
- Bìa xanh
- In bảng tổng hợp giá thành 154 toàn bộ từ tháng 01 đến tháng 12
- Sổ chi tiết tài khoản 154 cho từng đối tượng công trình
- Lập 1 bảng tổng hợp những hợp đồng kinh tế bán ra đã xuất hóa đơn và tình trạng của hợp đồng
- Phân tách giá thành chi tiết cho từng mục đã xuất hóa đơn: 621,622,623,627 theo từng tháng phát sinh của tài khoản giá thành công trình cần theo dõi.

Mời bạn xem thêm khóa học kế toán thuế

12 Báo cáo thuế bằng excel và công tác chuẩn bị hậu giải trình thanh tra thuế sau này
- Xuất khai báo thuế từ HTKK ra bằng excel để lưu trữ theo tháng/ quý để phục vụ công tác giải trình thuế sau này
- Gộp báo cáo thuế Bảng kê bán ra trong năm làm 1 sheet + mua vào trong năm làm 1 sheet
- Lọc những hóa đơn > 20.000.000 hoặc cùng ngày > 20.000.000 để theo dõi quá trình thanh toán = UNC cho khách hàng
Hóa đơn công nợ > 20.000.000
- Mở một bìa còng lưu trữ toàn bộ những hóa đơn mua vào 331 phô tô > 20.000.000 trong 1 năm tài chính kẹp cùng UNC và hợp đồng kinh tế đã ký kết
- Đến ngày 31/12 kết thúc năm tài chính mà chưa có chứng từ thanh toán qua ngân hàng UNC thì phải lập hợp đồng trả chậm nếu đã có hợp đồng
thì phải lập phụ lục hợp đồng gia hạn thời gian thanh toán

13 Hợp đồng
- Bìa xanh: Hợp đồng ra + vào + lao động
- Lưu trữ toàn bộ các hợp đồng đầu vào của các nhà cung cấp lại thành 1 bìa còng hoặc Alco
- Lưu trữ toàn bộ các hợp đồng Bán ra của người mua lại thành 1 bìa còng hoặc Alco
- Lưu toàn bộ hợp đồng lao động đã ký với người lao động: ký tá đầy đủ, phụ lục hợp đồng, quyết định tăng và giảm lương

14 Bảng phân bổ TK 142,242,214
- Bìa xanh
- In bảng phân bổ toàn bộ từ tháng 1 đến tháng 12

Nguồn: Chu Đình Xinh

Mời bạn xem thêm khóa học kế toán thực hành trên hóa đơn, chứng từ, excel, misa 2015 theo TT200

image dongdau

Tham gia khóa học bạn sẽ có cơ hội:

1. Được làm thực hành trên chứng từ, hóa đơn và sổ sách của doanh nghiệp.

2. Được cài đặt + tặng phần mềm kế toán Misa có bản quyền để hỗ trợ học tập
3. Được hướng dẫn và học thực tế trên Laptop (Mỗi học viên sẽ được hướng dẫn sửa bài thực hành riêng, cầm tay chỉ việc )
4. Học xong khóa học, học viên có kết quả bằng 2 năm kinh nghiệm.
5. Có thể làm được công việc của một kế toán tổng hợp,
+ Có thể kê khai thuế GTGT, TNCN, TNDN,
+ Làm sổ sách kế toán
+ Tính được giá thành sản xuất, xây dựng
+ Lập được báo cáo tài chính: bảng cân đối số phát sinh, bảng cân đôi kế toán, bảng lưu chuyển tiền tệ, …
+ Quyết toán thuế cuối năm: Quyết toán thuế TNDN, thuế TNCN
6. Được hỗ trợ tư vấn nghiệp vụ cả sau khi đã kết thúc khóa học
7. Được cập nhật kiến thực kế toán, cập nhật chính sách thuế mới nhất định kỳ sau khi kết thúc khóa học

do-thi-thanh-hien

Có thể bạn quan tâm: Quyết toán thuế - kế toán cần chú ý gì ?

Tin mới

Các tin khác