Chuẩn mực kế toán việt nam 2019 - Bộ đầy đủ 26 chuẩn mực | Bài viết hay | Tin tức

Thứ 507292021

Hotline: 0962 283 630 - Email: giasuketoantruong@yahoo.com

Quay về Bạn đang ở trang: Home Tin tức Bài viết hay Chuẩn mực kế toán việt nam 2019 - Bộ đầy đủ 26 chuẩn mực

Chuẩn mực kế toán việt nam 2019 - Bộ đầy đủ 26 chuẩn mực

 Chuẩn mực kế toán việt nam 2019 - Bộ đầy đủ 26 chuẩn mực. Hệ thống chuẩn mực kế toán Việt Nam gồm 26 chuẩn mực đã được Bộ Tài Chính ban hành qua 5 đợt (bằng 5 Quyết định và các Thông tư hướng dẫn thực hiện) như sau.

chuan-muc-ke-toan-viet-nam-2019-bo-day-du-26-chuan-muc

Đợt 1: Ngày 31/12/2001 ban hành 4 chuẩn mực

Chuẩn mực số Tên chuẩn mực Quyết định ban hành Thông tư hướng dẫn
02  Hàng tồn kho  149/2001/QĐ-BTC  161/2007/TT-BTC
03 Tài sản cố định hữu hình 
04 Tài sản cố định vô hình 
14  Doanh thu và thu nhập khác

Đợt 2: Ngày 31/12/2002 ban hành 6 chuẩn mực

Chuẩn mực số Tên chuẩn mực Quyết định ban hành Thông tư hướng dẫn
01 Chuẩn mực chung 165/2002/QĐ-BTC 161/2007/TT-BTC
06 Thuê tài sản
10

Ảnh hưởng của việc

thay đổi tỷ giá hối đoái 

15 Hợp đồng xây dựng
16  Chi phí đi vay
24 Báo cáo lưu chuyển tiền tệ 

Đợt 3: Ngày 30/12/2003 ban hành 6 chuẩn mực

Chuẩn mực số Tên chuẩn mực Quyết định ban hành Thông tư hướng dẫn
05 Bất động sản đầu tư 234/2003/QĐ-BTC 161/2007/TT-BTC
07

Kế toán các khoản đầu tư

vào công ty liên kết

08

Thông tin tài chính về

những khoản vốn góp

liên doanh

21 Trình bày báo cáo tài chính
25

Báo cáo tài chính hợp nhất

và kế toán khoản đầu tư

vào công ty con

26 Thông tin về các bên liên quan

Đợt 4: Ngày 15/02/2005 ban hành 6 chuẩn mực

Chuẩn mực số
Tên chuẩn mực Quyết định ban hành Thông tư hướng dẫn
17

Thuế thu nhập

doanh nghiệp

12/2005/QĐ-BTC 20/2006/TT-BTC
22

Trình bày bổ sung

báo cáo tài chính

của các ngân hàng

và tổ chức tài chính

tương tự.

23

Các sự kiện phát sinh

sau ngày kết thúc

kỳ kế toán năm

27

Báo cáo tài chính

giữa niên độ

28 Báo cáo bộ phận
29

Thay đổi chính sách

kế toán, ước tính kế toán

Đợt 5: Ngày 28/12/2005 ban hành 4 chuẩn mực

Chuẩn mực số Tên chuẩn mực Quyết định ban hành Thông tư hướng dẫn
 11  Hợp nhất kinh doanh  100/2005/QĐ-BTC  21/2006/TT-BTC
 18

 Các khoản dự phòng

, tài sản và nợ tiềm tàng

 19  Hợp đồng bảo hiểm
 30  Lãi trên cổ phiếu

Download đầy đủ Bộ 26 chuẩn mực kế toán Việt Nam tại đây:

downloadBạn đang xem bài viết:Chuẩn mực kế toán việt nam 2019 - Bộ đầy đủ 26 chuẩn mực "

 Từ khóa tìm kiếm nhiều: Chuẩn mực kế toán là gì, chuẩn mực kế toán số 14, chuẩn mực kế toán quốc tế, chuẩn mực kế toán việt nam tiếng anh, chuẩn mực kế toán số 21, nguyên tắc kế toán, luật kế toán, chế độ kế toán.

Có thể bạn quan tâm: " Mục đích của Các chuẩn mực kế toán hiện hành nhằm "

- Làm cơ sở xây dựng và hoàn thiện các chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán cụ thể theo khuôn mẫu thống nhất

- Giúp cho doanh nghiệp ghi chép kế toán và lập báo cáo tài chính theo các chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán đã ban hành một cách thống nhất và xử lý các vấn đề chưa được quy định cụ thể nhằm đảm bảo cho cá thông tin trên báo cáo tài chính phản ánh trung thực và hợp lý.

- Giúp cho kiểm toán viên và người kiểm tra kế toán đưa ra ý kiến về sự phù hợp của báo cáo tài chính với chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán.

- Giúp cho người sử dụng báo cáo tài chính hiểu và đánh giá thông tin tài chính được lập phù hợp với các chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán.

- Các nguyên tắc, yêu cầu kế toán cơ bản và các yếu tố của báo cáo tài chính quy định trong chuẩn mực này được quy định cụ thể trong từng chuẩn mực kế toán, phải áp dụng đối với mọi doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế trong phạm vi cả nước

 Xem thêm: 30 lỗi vi phạm mà kế toán thường gặp 2019 , Chính sách mới có hiệu lực từ ngày 01/07/2019 mà kế toán cần lưu ý

Mời các bạn tham gia học thử MIỄN PHÍ khóa học Kế toán tổng hợp thực hành và khóa học Kế toán DN sản xuất - tính giá thành tại trung tâm.

khoa-hoc

Tặng ngay 200.000 đồng khi đăng ký trước 5 ngày khai giảng
Tặng thêm 400.000 đồng voucher có thể quy đổi thành tiền mặt
Tặng thêm 50.000 cho mỗi sinh viên
Tặng cẩm nang kế toán thuế rất hay và tiện lợi
Miễn phí bảng hệ thống tài khoản kế toán in màu đẹp
Miễn phí khóa kỹ năng viết CV và phỏng vấn xin việc
Miễn phí 100% tài liệu trọn khóa học 
Miễn phí 100% lệ phí thi & cấp chứng chỉ
Được cấp bản quyền phần mềm MISA SME trị giá 10.990.000đ , và phần mềm kế toán Excel