Điều kiện để ghi nhận TSCĐ mới nhất | Bài viết hay | Tin tức

Thứ 606252021

Hotline: 0962 283 630 - Email: giasuketoantruong@yahoo.com

Quay về Bạn đang ở trang: Home Tin tức Bài viết hay Điều kiện để ghi nhận TSCĐ mới nhất

Điều kiện để ghi nhận TSCĐ mới nhất

Điều kiện để ghi nhận TSCĐ mới nhất - Có phải tài sản nào có giá trị lớn cũng được ghi nhận là tài sản cố định không? Để được ghi nhận tài sản cố định cần có những điều kiện gì? Đã có những kế toán vì không hiểu hết các điều kiện ghi nhận TSCĐ nên đã dẫn đến hạch toán nhầm lẫn và sai sót. Bài viết dưới đây, tổng hợp các điều kiện tiêu chuẩn ghi nhận ghi nhận tài sản cố định mới nhất, cách nhận biết TSCĐ hữu hình và vô hình theo tiêu chuẩn tại Thông tư 45/2013/TT-BTC của Bộ tài chính.

dieu-kien-de-ghi-nhan-tscd-moi-nhat

1. Điều kiện để ghi nhận tài sản cố định hữu hình của doanh nghiệp

- Tài sản nếu thỏa mãn tất cả các tiêu chuẩn dưới đây thì được ghi nhận là TSCĐ của doanh nghiệp.

+ Là những Tài sản hữu hình, phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp;

+ Chắc chắn thu được lợi ích kinh tế trong tương lai từ việc sử dụng tài sản đó;

+ Có thời gian sử dụng trên 1 năm trở lên;

- Nguyên giá tài sản phải được xác định một cách tin cậy và có giá trị từ 30.000.000 đồng trở lên.

Như vậy: Những tài sản có giá trị < 30.000.000 đồng, các bạn cho vào công cụ dụng cụ nhé.

Chú ý:

- Các chi phí để đầu tư nâng cấp TSCĐ được phản ánh tăng nguyên giá của TSCĐ đó, không được hạch toán vào chi phí sản xuất kinh doanh trong kỳ.

- Các chi phí sửa chữa TSCĐ không được tính tăng nguyên giá TSCĐ mà được hạch toán trực tiếp hoặc phân bổ dần vào chi phí kinh doanh trong kỳ, (nhưng tối đa không quá 3 năm).

Lưu ý thêm 1 vài trường hợp sau:

- Những súc vật làm việc và/hoặc cho sản phẩm, thì từng con súc vật thoả mãn đồng thời ba tiêu chuẩn của tài sản cố định được coi là một TSCĐ hữu hình.

- Những vườn cây lâu năm thì từng mảnh vườn cây, hoặc cây thoả mãn đồng thời ba tiêu chuẩn của TSCĐ được coi là một TSCĐ hữu hình.

2. Điều kiện để ghi nhận tài sản cố định vô hình:

- Tất cả các khoản chi phí thực tế mà DN đã chi ra nếu thoả mãn đồng thời cả 3 tiêu chuẩn trên, mà không phải là TSCĐ hữu hình thì được coi là TSCĐ vô hình.

- Những khoản chi phí không đồng thời thoả mãn cả 3 tiêu chuẩn trên thì được hạch toán trực tiếp hoặc phân bổ dần vào chi phí kinh doanh của doanh nghiệp.

- Riêng các chi phí phát sinh trong giai đoạn triển khai được ghi nhận là TSCĐ vô hình tạo ra từ nội bộ DN nếu thỏa mãn đồng thời bảy điều kiện sau:

Tính khả thi về mặt kỹ thuật đảm bảo cho việc hoàn thành và đưa tài sản vô hình vào sử dụng theo dự tính hoặc để bán;

+ Doanh nghiệp dự định hoàn thành tài sản vô hình để sử dụng hoặc để bán;

+ Doanh nghiệp có khả năng sử dụng hoặc bán tài sản vô hình đó;

+ Tài sản vô hình đó phải tạo ra được lợi ích kinh tế trong tương lai;

+ Có đầy đủ các nguồn lực về kỹ thuật, tài chính và các nguồn lực khác để hoàn tất các giai đoạn triển khai, bán hoặc sử dụng tài sản vô hình đó;

+ Có khả năng xác định một cách chắc chắn toàn bộ chi phí trong giai đoạn triển khai để tạo ra tài sản vô hình đó;

+ Ước tính có đủ tiêu chuẩn về thời gian sử dụng và giá trị theo quy định cho tài sản cố định vô hình.

3. Những khoản chi phí sau không phải là TSCĐ vô hình, mà được phân bổ dần vào chi phí kinh doanh của DN (Tối đa không quá 3 năm):

Chi phí thành lập doanh nghiệp, chi phí đào tạo nhân viên, chi phí quảng cáo phát sinh trước khi thành lập doanh nghiệp, chi phí cho giai đoạn nghiên cứu, chi phí chuyển dịch địa điểm, chi phí mua để có và sử dụng các tài liệu kỹ thuật, bằng sáng chế, giấy phép chuyển giao công nghệ, nhãn hiệu thương mại, lợi thế kinh doanh. Sau khi đã xác định TSCĐ và nguyên giá các bạn tiến hành trích khấu hao.

Bài viết: Điều kiện để ghi nhận TSCĐ mới nhất

Xem thêm: 

Quy định mới về tiền lương áp dụng trong năm 2018

Mức lương tối thiểu vùng 2018- Đã chốt mức tăng 6,5 %