Doanh nghiệp sử dụng tối thiểu bao nhiêu hóa đơn điện tử? | Bài viết hay | Tin tức

Thứ 404142021

Hotline: 0962 283 630 - Email: giasuketoantruong@yahoo.com

Quay về Bạn đang ở trang: Home Tin tức Bài viết hay Doanh nghiệp sử dụng tối thiểu bao nhiêu hóa đơn điện tử?

Doanh nghiệp sử dụng tối thiểu bao nhiêu hóa đơn điện tử?

Doanh nghiệp sử dụng tối thiểu bao nhiêu hóa đơn điện tử? - Số lượng tối thiểu hóa đơn điện tử doanh nghiệp được phép sử dụng. Pháp luật quy định về số lượng tối thiểu hóa đơn điện tử của doanh nghiệp như thế nào? Doanh nghiệp bắt buộc phải phát hành bao nhiêu hóa đơn điện tử theo quy đinh?

doanh-nghiep-duoc-su-dung-toi-thieu-bao-nhieu-hoa-don-dien-tu

*** Có thể bạn quan tâm: Căn cứ pháp lý của hóa đơn điện tử xác thực , Sự khác nhau giữa hóa đơn điện tử xác thực và hóa đơn thường, Căn cứ pháp lý để sử dụng hóa đơn điện tử

I. Thế nào là số lượng tối thiểu hóa đơn điện tử? 

- Theo khoản 1 điều 3 Thông tư Số 32/2011/TT-BTC ngày 14/03/2011 của Bộ Tài chính Hướng dẫn về khởi tạo, phát hành và sử dụng hóa đơn điện tử bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ thì từ ngày 01-5-2011 thì:

1. Hoá đơn điện tử là tập hợp các thông điệp dữ liệu điện tử về bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ, được khởi tạo, lập, gửi, nhận, lưu trữ và quản lý bằng phương tiện điện tử. Hóa đơn điện tử phải đáp ứng các nội dung quy định tại Điều 6 Thông tư này.

Hoá đơn điện tử được khởi tạo, lập, xử lý trên hệ thống máy tính của tổ chức đã được cấp mã số thuế khi bán hàng hoá, dịch vụ và được lưu trữ trên máy tính của các bên theo quy định của pháp luật về giao dịch điện tử.

- Số lượng tối thiểu hóa đơn điện tử là số lượng ít nhất mà doanh nghiệp đã đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử được phép sử dụng theo quy định của pháp luật về giao dịch điện tử và hóa đơn điện tử.

Bạn đang xem bài viết: Doanh nghiệp sử dụng tối thiểu bao nhiêu hóa đơn điện tử?

II. Pháp luật quy định gì về số lượng tối thiểu hóa đơn điện tử?

Số lượng tối thiểu hóa đơn điện tử được dùng cho mỗi doanh nghiệp được quy định theo pháp luật. Để hiểu hơn về vấn đề này, phải căn cứ vào Thông tư 32/2011/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định cụ thể về hóa đơn điện tử. Thông tư 32/2011/TT-BTC có hướng dẫn về số lượng tối thiểu hóa đơn điện tử mà doanh nghiệp được sử dụng như sau:

- Doanh nghiệp đăng ký hóa đơn điện tử và cài đặt phần mềm hóa đơn điện tử theo sự cấp phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

- Số lượng hóa đơn điện tử của doanh nghiệp phải căn cứ theo số lượng hàng hóa, dịch vụ mà doanh nghiệp cung ứng ra thị trường hoặc dựa trên tổng số giao dịch điện tử mà doanh nghiệp đăng ký sử dụng.

- Số lượng tối thiểu hóa đơn điện tử mà doanh nghiệp sử dụng, bắt buộc phải tuân thủ theo con số báo cáo và truy xuất hóa đơn về giao dịch điện tử. Số lượng tối thiểu hóa đơn điện tử của doanh nghiệp phải bằng 2% tổng lượng nhu cầu hóa đơn mà doanh nghiệp sử dụng trong thời gian đó.

Như vậy, chúng ta có thể hiểu luật pháp hiện hành có giới hạn số lượng tối thiểu hóa đơn điện tử mà doanh nghiệp sử dụng là 2% tổng lượng hàng hóa, dịch vụ, mà doanh nghiệp tiến hành cung ứng ra thị trường. Việc giới hạn này đảm bảo cho việc vận hành phần mềm được diễn ra đúng quy trình và hài hòa về tiến độ công tác.

Bài viết: Doanh nghiệp sử dụng tối thiểu bao nhiêu hóa đơn điện tử?

*** Từ khóa liên quan: Doanh nghiệp sử dụng tối thiểu bao nhiêu hóa đơn điện tử, số lượng hóa đơn điện tử tối thiểu được phép sử dụng, pháp luật quy định số lượng tối thiểu hóa đơn điện tử, hóa đơn điện tử, thông tư 32/2011/TT-BTC.