Download file excel kế toán nội bộ | Bài viết hay | Tin tức

Thứ 310262021

Hotline: 0962 283 630 - Email: giasuketoantruong@yahoo.com

Quay về Bạn đang ở trang: Home Tin tức Bài viết hay Download file excel kế toán nội bộ

Download file excel kế toán nội bộ

Download file excel kế toán nội bộ  - Hướng dẫn kế toán làm sổ sách nội bộ bằng file exel. Bên cạnh làm sổ sách, chứng từ báo cáo cơ quan thuế, kế toán còn có những công việc khác, trong đó có công việc theo dõi nội bộ. Vậy công việc của một kế toán nội bộ là gì? Các chứng từ nào mà kế toán nội bộ cần phải hoàn thành? Cách theo dõi hàng xuất nhập tồn kho, lập báo cáo lãi lỗ như thể nào?

file-excel-ke-toan-noi-bo.4

Bạn chat trực tiếp với nhân viên tư vấn để lấy file excel kế toán nội bộ nha!

I. Công việc cho hai phân hệ: một công nợ vào + một công nợ ra
– Xem được công nợ chi tiết
– Tạo một phân hệ nhật ký mua hàng
– Tạo một phân hệ nhật ký bán hàng
– Báo cáo được nhập xuất tồn đến thời điểm bán hàng
– Báo cáo tổng hợp công nợ đến thời điểm bán hàng

Các bạn đang xem:"Download file exel kế toán nội bộ"

II. Thực hành trên phần mềm excel này như sau:

Bước 1: Khai báo thông tin Doanh nghiệp
– Chọn lịch năm tài chính
– Nhập đầy đủ thông tin doanh nghiệp (tên đơn vị, địa chỉ, mã số thuế, giám đốc, kế toán trưởng, người lập, thủ quỹ, thủ kho,...)
– Muốn đi tới sheet nào ta chỉ cần bấm vào sheet menu, lúc đó sẽ xuất hiện giao diện menu như trong hình. Tại menu có các link dẫn đến các sheet khác như sheet báo cáo mua hàng tronmg ngày, sheet báo cáo xuất nhập tồn, sheet sổ chi tiết công nợ phải trả, sheet thẻ kho,...
Bước 2: Nhập dữ liệu phát sinh mua hàng
Bước 3: Nhập dữ liệu phát sinh bán hàng
Bước 4: Kiểm tra lại nhập xuất tồn kho, công nợ khách hàng và hoàn thành báo cáo lãi lỗ

 

file-excel-ke-toan-noi-bo

Hình ảnh minh họa SỔ CHI TIẾT CÔNG NỢ PHẢI TRẢ: 

Mẫu sổ chi tiết công nợ phải trả có những thông tin cơ bản như thông tin đơn vị (tên, địa chỉ, mã số thuế), thông tin người bán (Tên, số hiệu tài khoản theo dõi), ngày theo dõi và các thông tin liên quan đến chứng từ (só hiệu, ngày tháng) và các thông tin về sản phẩm, hàng hóa (đơn vị tính, tên gọi, số lương, đơn giá, số tiền đã mua, số tiền đã trả).

file-excel-ke-toan-noi-bo2

Bài viết: Download file excel kế toán nội bộ

Chat trực tiếp với nhân viên tư vấn để nhận file nha!

file-excel-ke-toan-noi-bo.5png

*** Có thể bạn quan tâm: Cách sử dụng hàm LEFT và hàm RIGHT trong excel:

- Hàm LEFT
+ Chức năng: Cắt và trả về chuỗi ký tự bên trái của chuỗi.
+ Cú pháp: LEFT(Text,[num_chars])
+ Tham số:
Text: chuỗi.
Num_chars : Số ký tự muốn cắt từ bên trái.
Ví dụ: LEFT(“CDAB”,2) là CD
- Hàm RIGHT
+ Chức năng: Cắt và trả về chuỗi ký tự bên phải của chuỗi.
+ Cú pháp: RIGHT(Text,[num_chars])
+ Tham số:
Text: chuỗi.
Num_chars : Số ký tự muốn cắt từ bên phải.
Ví dụ: RIGHT(“BNHT”,3) là NHT

*** Từ khóa liên quan: Download file excel kế toán nội bộ, hướng dẫn kế toán nội bộ bằng file excel, các chứng từ của kế toán nội bộ, cách lập báo cão lãi lỗ băng file excel kế toán nội bộ