File excel kế toán nhập liệu | Bài viết hay | Tin tức

thứ 709182021

Hotline: 0962 283 630 - Email: giasuketoantruong@yahoo.com

Quay về Bạn đang ở trang: Home Tin tức Bài viết hay File excel kế toán nhập liệu

File excel kế toán nhập liệu

File excel kế toán nhập liệu - Excel Kế toán Nhật ký chung theo QD48 có form nhập liệu (chưa update theo thông tư 133 và thông tư 200), Hướng dẫn kế toán nhập liệu các loại sổ sách, chứng từ bằng excel. Kế toán đã có file excel nhập liệu chứng từ chưa? File excel nhập liệu kế toán bao gồm cơ sở dữ liệu chứng từ phát sinh, các loại sổ như sổ cái, sổ kế toán quỹ tiền mặt, sổ tiền gửi ngân hàng, sổ chi phí sản xuất kinh doanh và các loại báo cáo tài chính như bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh,... Bạn có thể xem phần hướng dẫn trong mục HELP trước khi sử dụng file nhé!

File excel kế toán nhập liệu hình GỐC

Bạn đang xem bài viết: "File excel kế toán nhập liệu"

Chat trực tiếp với nhân viên tư vấn để lấy file nha!

Dưới đây là hình ảnh chi tiết về file "Excel Kế toán Nhật ký chung theo QD48 có form nhập liệu " 

Cơ sở dữ liệu chứng từ phát sinh:

Trong bảng này bao gồm các cột chứa các thông tin như ngày ct, số ct, diễn giải, cột nợ có, số tiền,...

File excel kế toán nhập liệu hình 1

 

- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh:

Mẫu báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, bao gồm các cột chỉ tiêu, mã số, cột thuyết minh và số tiền cụ thể ở năm nay và năm trước.

File excel kế toán nhập liệu hình 2

- Sổ kế toán chi tiết quỹ tiền mặt:

Mẫu sổ này gồm có các thông tin về chứng từ như ngày đăng chứng từ, số hiệu chứng từ, mục diễn giải, loại tài khoản đối ứng, cột số tiền nợ có, số tiền còn tồn và cột ghi chú.

File excel kế toán nhập liệu hình 3

 - Sổ chi phí sản xuất kinh doanh:

Số chi phí sản xuất kinh doanh (tài khoản 642) cũng bao gồm các thông tin về loại chứng tu8wf như số hiệu, ngày, tháng; cột số tiền, tài khoản đối ứng và số tiền của tài khoản chi tiết 6421 và 6422.

File excel kế toán nhập liệu hình 4Bài viết: "File excel kế toán nhập liệu"

- Bảng cân đối kế toán:

Mẫu bảng cân đối kế toán có các thông tin sau: Cột tài sản và nguồn vốn, mã số tài khoản, cột thuyết minh và số tiền cột cuối năm và số đầu năm. Lưu ý là nếu chưa kết chuyển thì bảng cân đối kế toán sẽ không cân.

Ngoài ra, mẫu còn có thông tin về các chỉ tiêu ngoài bảng cân đối kế toán như tài sản thuê ngoài; vật tư. hàng hóa nhận giữ hộ, nhận gia công; nợ khó đòi đã xử lý và ngoại tệ các loại.

File excel kế toán nhập liệu

*** Có thể bạn quan tâm: Phím tắt excel thường sử dụng

Backspace : Xóa ký tự bên trái hoặc vùng chọn
Delete: Xóa ký tự bên phải hoặc vùng chọn
Ctrl+Delete Xoá tất cả chữ trong một dòng

Enter: Cài dữ liệu vào ô, di chuyển xuống dưới
ESC: Bỏ qua dữ liệu đang thay đổi
F4 hay Ctrl+Y : Lặp lại thao tác vừa làm
Alt+Enter: Bắt đầu dòng mới trong ô

*** Từ khóa liên quan: File excel kế toán nhập liệu, hướng dẫn kế toán nhập liệu các loại sổ sách, chứng từ bằng excel, File excel nhập liệu kế toán cho doanh nghiệp