Download File excel Mẫu sổ nhật ký chung theo thông tư 200 | Bài viết hay | Tin tức

Thứ 310192021

Hotline: 0962 283 630 - Email: giasuketoantruong@yahoo.com

Quay về Bạn đang ở trang: Home Tin tức Bài viết hay Download File excel Mẫu sổ nhật ký chung theo thông tư 200

Download File excel Mẫu sổ nhật ký chung theo thông tư 200

Download File excel Mẫu sổ nhật ký chung theo thông tư 200 - Hướng dẫn kế toán làm sổ nhật ký chung theo thông tư 200 bằng file excel. Kế toán đã biết cách lập sổ nhật ký chung chưa? Nội dung của sổ nhật ký chung theo thông tư 200 là gì? Cấu trúc và phương pháp ghi sổ nhật ký chung theo thông tư 200 ra sao? 


file-excel-mau-so-nhat-ky-chung-theo-tt-200

Các bạn chat với nhân viên tư vấn để lấy file nhé!

Hướng dẫn phương pháp ghi sổ nhật ký chung theo thông tư 200:

A. Nội dung:
Sổ NKC là sổ kế toán tổng hợp dùng để ghi chép các nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh theo trình tự thời gian đồng thời phản ánh theo quan hệ đối ứng tài khoản (hạch toán kế toán) để phục vụ việc ghi Sổ Cái. Các số liệu ghi trên sổ Nhật ký chung sẽ được dùng làm căn cứ để ghi vào Sổ Cái.

Bạn đang xem bài viết: "Download File excel Mẫu sổ nhật ký chung theo thông tư 200"

B. Cấu trúc và phương pháp ghi sổ:

Cấu trúc sổ NKC được quy định thống nhất theo mẫu ban hành trong chế độ này:

– Cột A: Cột này sẽ ghi ngày, tháng ghi sổ.

– Cột B, C: Cột này sẽ ghi số hiệu và ngày, tháng lập chứng từ kế toán dùng làm căn cứ ghi sổ.

– Cột D: Nội dung nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh của chứng từ kế toán sẽ được ghi tóm tắt trong cột này.

– Cột E: Đánh dấu các nghiệp vụ ghi sổ NKC đã được ghi vào Sổ Cái.

– Cột G: Ghi số thứ tự dòng của NKC

– Cột H: Ghi số hiệu các tài khoản ghi Nợ, ghi Có theo định khoản kế toán các nghiệp vụ phát sinh. Tài khoản ghi Nợ được ghi trước, Tài khoản ghi Có được ghi sau, mỗi tài khoản được ghi một dòng riêng.

– Cột 1: Ghi số tiền phát sinh các Tài khoản ghi Nợ.

– Cột 2: Ghi số tiền phát sinh các Tài khoản ghi Có.

Cuối trang sổ, các bạn cộng số phát sinh luỹ kế để chuyển sang trang sau. Đầu trang sổ thì các bạn ghi số cộng trang trước chuyển sang.

Về nguyên tắc tất cả các nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh đều phải ghi vào sổ NKC. Tuy nhiên, nếu một hoặc một số đối tượng kế toán có số lượng phát sinh lớn, để đơn giản và giảm bớt khối lượng ghi Sổ Cái, doanh nghiệp, công ty có thể mở các sổ Nhật ký đặc biệt để ghi riêng các nghiệp vụ phát sinh liên quan đến các đối tượng kế toán đó.

Bài viết: Download File excel Mẫu sổ nhật ký chung theo thông tư 200

Các bạn chat trực tiếp với nhân viên tư vấn để lấy file nha!

file-excel-mau-so-nhat-ky-chung-theo-tt200.1

*** Có thể bạn quan tâm:  Một vài phím tắt hữu ích trong excel:

- Ctrl + phím Shift + # (dấu thăng): Áp dụng định dạng ngày theo kiểu: ngày, tháng và năm.

- Ctrl + phím Shift + @ : Áp dụng định dạng thời gian với giờ, phút và chỉ ra AM hoặc PM.

- Ctrl + phím Shift + ^ (dấu mũ): Áp dụng định dạng số khoa học với hai chữ số thập phân.

- Ctrl + A: Hiển thị cách thức nhập sau khi nhập tên của công thức.

- Ctrl + Phím Shift + A: Chèn các đối số trong công thức sau khi nhập tên của công thức.

- Ctrl + Shift + phím Enter: Nhập công thức là một công thức mảng.

- Ctrl + Shift + U: Chuyển chế độ mở rộng hoặc thu gọn thanh công thức.

- Ctrl + ': Chuyển chế độ hiển thị công thức trong ô thay vì giá trị.

*** Từ khóa liên quan: File excel Mẫu sổ nhật ký chung theo thông tư 200, hướng dẫn kế toán làm sổ nhật ký chung theo thông tư 200 bằng file excel, nội dung của sổ nhật ký chung theo thông tư 200, kết cấu và phương pháp ghi sổ nhật ký chung theo thông tư 200