File excel quản lý vật tư, công nợ | Bài viết hay | Tin tức

Thứ 301262021

Hotline: 0962 283 630 - Email: giasuketoantruong@yahoo.com

Quay về Bạn đang ở trang: Home Tin tức Bài viết hay File excel quản lý vật tư, công nợ

File excel quản lý vật tư, công nợ

File excel quản lý vật tư, công nợ, file excel quản lý vật tư, công nợ giúp kế toán lập báo cáo công nợ theo đối tượng, in các loại phiếu xuất kho, nhập kho. File excel quản lý vật tư, công nợ bao gồm danh mục hàng hóa, danh mục khách hàng mua, khách hàng bán, chi tiết tình hình nhập xuất hàng,...

File-excel-quan-ly-vat-tu-cong-no.1

Bảng điều kiển gồm có các mục thông tin doanh nghiệp, khai báo đối tượng bán, đối tượng mua, theo dõi công nợ người mua, theo dõi chi tiết đối tượng, phát sinh chứng từ xuất, nhập, theo dõi chi tiết theo mã, theo tháng, in phiếu nhập kho - xuất kho,...

Bạn đang xem bài viết: "File excel quản lý vật tư, hàng hóa"

Dưới đây là một vài hình ảnh minh họa của "File excel quản lý vật tư, hàng hóa"

BẢNG BÁO CÁO CÔNG NỢ (theo đối tượng):

Bảng báo cáo công nợ bao gồm các cột chứa các thông tin như ngày xuất kho hàng hóa, tên hàng hóa, đơn vị tính, số lượng xuất, đơn giá, thành tiền và số tiền còn nợ.

File-excel-quan-ly-vat-tu-cong-no.4

PHIẾU XUẤT KHO:

Phiếu xuất kho cho thấy các thông tin như tên, địa chỉ công ty, thời gian, tên khách hàng, tên kho và các cột chứa các thông tin về hàng hóa như tên hàng hóa, mã số, đơn vị tính, số lượng hàng thực nhập và theo chứng từ, đơn giá, thành tiền,..

File-excel-quan-ly-vat-tu-cong-no.5

 Bài viết: "File excel quản lý vật tư, hàng hóa"

Chat trực tiếp với nhân viên tư vấn để lấy file nha!

tải xuống

***Có thể bạn quan tâm: Cách sử dụng Hàm VLOOKUP – Hàm tham chiếu cột:

Cú pháp: =VLOOKUP(lookup_value,table_array,row_index_num,[range_lookup])

Trong đó:Lookup_value: giá trị tham chiếu, giá trị này phải thuộc cột đầu tiên của table_array
Table_array: bảng giá trị tham chiếu, bảng này phải để ở địa chỉ tuyệt đối (sử dụng $ phía trước)

Range_lookup (tuỳ chọn): giá trị chỉ định Vlookup tìm giá trị tuyệt đối hay giá trị tương đối. thường mặc định là TRUE (tương đương với 1: giá trị tương đối, gần đúng), muốn tìm giá trị tuyệt đối sử dụng FALSE (tương đương với 0).

Row_index_num: thứ tự của cột cần lấy dữ liệu trong table_array, thứ tự này tính từ 1 cho cột ngoài cùng bên trái table_array

***Từ khóa liên quan: file excel quản lý vật tư, công nợ, file excel lập báo cáo công nợ theo đối tượng, file excel tạo các loại phiếu xuất kho, nhập kho