File excel theo dõi công nợ phải thu, phải trả | Bài viết hay | Tin tức

Thứ 408122020

Hotline: 0962 283 630 - Email: giasuketoantruong@yahoo.com

Quay về Bạn đang ở trang: Home Tin tức Bài viết hay File excel theo dõi công nợ phải thu, phải trả

File excel theo dõi công nợ phải thu, phải trả

File excel theo dõi công nợ phải thu, phải trả - Hướng dẫn kế toán công nợ sử dụng file excel lập báo cáo tổng hợp công nợ phải thu, phải trả. File excel giúp bạn quản lý tình hình công nợ hiệu quả, chính xác, hỗ trợ bạn theo dõi các khoản công nợ sắp đến hạn phải thu. File excel gồm có danh mục khách hàng, file báo cáo tổng hợp công nợ phải trả và file báo cáo chi tiết,...

File-excel-theo-doi-cong-no-phai-thu-phai-tra.1png

Các bạn chat trực tiếp với nhân viên tư vấn để lấy link tải nha!

I. Kế toán công nợ cần: 

- Phân tích, đánh giá uy tín và phân loại nhóm khách hàng.
- Nhân viên kế toán phải có kinh nghiệm giao tiếp ứng xử thu hồi nợ khôn khéo, linh hoạt, có trách nhiệm theo dõi,  thường xuyên đánh giá và lập báo cáo hình tình công nợ theo kỳ.
- Lập các chỉ tiêu đánh giá hệ số công nợ, tốc độ thu hồi...

- Theo dõi công nợ một cách chuyên nghiệp.

- Doanh nghiệp cần có chính sách bán hàng rõ ràng, có định hướng.

Bạn đang xem bài viết: "File excel theo dõi công nợ phải trả, phải thu"

II. Hình ảnh minh họa file excel theo dõi công nợ phải thu, phải trả:

1. Báo cáo tổng hợp công nợ phải trả:

Mẫu báo cáo tổng hợp công nợ phải trả bao gồm các cột chứa các nội dung sau: STT, các thông tin liên quan đến sản phẩm và khách hàng/ nhà cũng cấp như tên gọi khách hàng/ nhà cũng cấp, mã hàng, cột phân loại khách hàng và nhà cung cấp, các thông tin số liệu về công nợ phải trả như phải trả bắt đầu, phải trả đầu kỳ, phải trả tăng, phải trả giảm, phải trả cuối kỳ,...

2. Danh mục khách hàng/ nhà cung cấp:

Danh mục khách hàng/ nhà cung cấp gồm có các thông tin liên quan đến khách hàng/ nhà cung cấp như tên, địa chỉ, số liệu khi bắt đầu sử dụng phần mềm, mã khách hàng/ nhà cung cấp, số điện thoại,...

File-excel-theo-doi-cong-no-phai-thu.2png

3. Mẫu báo cáo chi tiết:

Mẫu báo cáo chi tiết trình bày nội dung công nợ chi tiết của từng đối tượng khách hàng, nhà cung cấp. Nội dung báo cáo bao gồm: Tên khách hàng/ nhà cung cấp, địa chỉ, các cột dữ liệu liên quan đến hoạt động công nợ như ngày phát sinh, nội dung, khaonr phải trả tăng, giảm, số dư và cột ghi chú.

File-excel-theo-doi-cong-no-phai-thu.1png

Bài viết: File excel kế toán theo dõi công nợ phải thu, phải trả

Các bạn chat trực tiếp với nhân viên tư vấn để lấy file nha!

Link download: File excel theo dõi công nợ phải trả

                              File excel theo dõi công nợ phải thu (đang cập nhật)

File-excel-theo-doi-cong-no-phai-thu-phai-tra.2png

*** Có thể bạn quan tâm: Một vài điều cần tránh khi xử lý các khoản phải trả:

+ Chưa có hạch toán chi tiết cho từng đối tượng phải trả (người bán,người cung cấp vật tư, hàng hóa, dịch vụ hoặc người nhận thầu xây lắp chính, phụ). Chưa thực hiện phân loại các khoản phải trả như phải trả cho bên thứ ba, phải trả tồn lâu ngày hoặc có vấn đề…
+ Công nợ phải trả quá hạn thanh toán (hoặc lâu ngày chưa được giải quyết).
+ Số dư công nợ phải trả trên sổ kế toán chênh lệch với biên bản đối chiếu công nợ phải trả nhưng chưa được xử lý.

+ Các khoản phải trả bị hạch toán sai trong kì.

+ Theo dõi công nợ chưa phù hợp: theo dõi trên hai mã cho cùng một đối tượng, không tiến hành bù trừ đối với các khoản công nợ của cùng một đối tượng.

+ Không theo dõi chi tiết công nợ theo nguyên tệ đối với công nợ phải trả có gốc ngoại tệ.

+ Chưa thực hiện đối chiếu hoặc đối chiếu chưa đầy đủ công nợ với người bán tại thời điểm cuối năm.

+ Các khoản phải trả bị hạch toán sai trong kì.
*** Từ khóa liên quan: File excel theo dõi công nợ phải thu, phải trả, hướng dẫn kế toán công nợ sử dụng file excel lập báo cáo tổng hợp công nợ phải thu, phải trả, file excel quản lý tình hình công nợ hiệu quả, chính xác, theo dõi các khoản công nợ sắp đến hạn phải thu

Thêm bình luận


Bình luận   

0 #6 Lê Thị Đạt 46:09 09-03-2019
cho mình xin flie theo dõi công nợ nhé,
Trích dẫn
0 #5 Phạm Thị Trâm 18:10 15-10-2018
Cho mình xin file theo dõi công nợ nhé
Trích dẫn
0 #4 Phạm Thị Hải Yến 36:08 08-10-2018
Cho mình xin file excel theo dõi công nợ
Trích dẫn
0 #3 Vũ Thị Thảo 29:11 21-09-2018
cho minh xin file excle theo doi cong no phai thu nhe
Trích dẫn
0 #2 01234007193 39:10 09-07-2018
Cho mình xin file theo dõi công nợ phải thu phải trả nhé ad
Trích dẫn
-1 #1 0933649985 32:22 06-04-2018
cho mình xin link file excel nợ phải trả và phải thu nhé ad
Trích dẫn