File excel tính khấu hao tài sản cố định (TSCĐ) | Bài viết hay | Tin tức

Thứ 208102020

Hotline: 0962 283 630 - Email: giasuketoantruong@yahoo.com

Quay về Bạn đang ở trang: Home Tin tức Bài viết hay File excel tính khấu hao tài sản cố định (TSCĐ)

File excel tính khấu hao tài sản cố định (TSCĐ)

File excel tính khấu hao tài sản cố định (TSCĐ), lập bảng tính khấu hao tài sản cố định (TSCĐ) bằng file excel. Sử dụng file excel tính khấu hao tài sản cố định (TSCĐ) để quản lý và theo dõi tình hình khấu hao của tài sản cố định. Hướng dẫn kế toán sử dụng file excel để tính khấu hao TSCĐ. File excel tính khấu hao tài sản cố định giúp kế toán xử lý dễ dàng, nhanh chóng và chính xác.

File-excel-tinh-khau-hao-tscd

Chat trực tiếp với nhân viên tư vấn để lấy file nha!

I. Phương pháp tính khấu hao tài sản cố định (TSCĐ):

Có rất nhiều phương pháp tính khấu hao TSCĐ. Trong file này, chúng ta sử dụng các phương pháp tính khấu hao sau:

- Phương pháp tính chính xác theo từng ngày

- Phương pháp trích khấu hao theo đường thẳng

Bạn đang xem Bài viết: File excel tính khấu hao tài sản cố định (TSCĐ)

II. Hướng dẫn sử dụng file excel tính khấu hao TSCĐ:

1. Cập nhật dữ liệu vào bảng tính khấu hao TSCĐ

Các bạn cập nhật dữ liệu bằng tay vào các cột dưới đây:
- Cột STT: Khi có tài sản mới thì bạn nhập số thứ tự tiếp theo.
- Cột Tên tài sản: Bạn nhập theo tên của tài sản hoặc tến tóm tắt của tài sản sao cho bạn đẽ nhớ được tài sản.
- Cột Mã tài sản: Bạn có thể quản lý tài sản theo mã rút gọn, cách này sẽ giúp bạn làm được nhiều thứ hơn ở các báo cáo quản lý tài sản khác
- Cột Nhóm: Cột nhóm sẽ giúp bạn phân loại nhóm giúp phục vụ mục đích quản lý (tùy theo nhu cầu mà bạn điền vào cột này)
- Cột Nguyên giá (VND): Tổng số tiền bạn phải chi ra để có được tài sản đó
- Cột Thời gian khấu hao (năm): Bạn xác định thời gian sử dụng hữu ích của tài sản
- Cột Ngày bắt đầu Khấu hao: Là thời gian TSCĐ bắt đầu đưa vào sử dụng

2. Xem báo cáo tình hình khấu hao TSCĐ trên file excel
Để xem được báo cáo tình hình khấu hao TSCĐ, bạn nhập số tháng và số năm cần xem báo cáo.

File-excel-tinh-khau-hao-tscd.2png

Thông tin về giá trị khấu hao TSCĐ sẽ tự động tính toán gồm:

- Dữ liệu số khấu hao lũy kế cuối kỳ

- Dữ liệu số khấu hao kỳ này
- Dữ liệu số khấu hao lũy kế đầu kỳ

Các bạn chat trực tiếp với nhân viên tư vấn để lấy link download file excel tính khấu hao tài sản cố định nha!

file-excel-lap-bang-tinh-khau-hao-tai-san-co-dinh-tscd

Bài viết: File excel tính khấu hao tài sản cố định (TSCĐ)

*** Có thể bạn quan tâm: Mức trích khấu hao TSCĐ theo phương pháp số dư giảm dần có điều chỉnh:

+ Xác định thời gian khấu hao: DN xác định thời gian khấu hao của TSCĐ theo quy định tại TT số /2013/TT-BTC của Bộ Tài chính.

+ Xác định mức trích khấu hao năm của TSCĐ trong các năm đầu theo công thức dưới đây:

Mức trích khấu hao hàng năm của TSCĐ = Giá trị còn lại của TSCĐ x Tỷ lệ khấu hao nhanh

Trong đó:

Tỷ lệ khấu hao nhanh xác định theo công thức sau:

Tỷ lệ khấu khao nhanh (%) = Tỷ lệ khấu hao TSCĐ theo pp đường thẳng x hệ số điều chỉnh

Hệ số điều chỉnh phụ thuộc vào thời gian trích khấu hao của TSCĐ: 

+ 4 năm: 1,5

+ Trên 4 năm đến 6 năm: 2

+ Trên 6 năm: 2,5

Những năm cuối, khi mức khấu hao năm xác định theo phương pháp số dư giảm dần bằng (hoặc thấp hơn) mức khấu hao tính bình quân giữa giá trị còn lại và số năm sử dụng còn lại của TSCĐ, thì kể từ năm đó mức khấu hao được tính bằng giá trị còn lại của TSCĐ chia cho số năm sử dụng còn lại của TSCĐ.

*** Từ khóa liên quan: File excel tính khấu hao tài sản cố định (TSCĐ), lập bảng tính khấu hao tài sản cố định bằng file excel tính khấu hao, các bước lập bảng khấu hao tài sản cố định bằng file excel, lập bảng khẩu hao tscđ theo pp đường thẳng

Thêm bình luận


Bình luận   

+1 #2 Phung - 09170040404 39:02 17-05-2019
Admin vui lòng gửi file Khấu Hao Tai San
Trích dẫn
0 #1 0963309582 44:22 24-02-2019
hello, i need u
Trích dẫn