Ghi sai tiểu mục Giấy nộp tiền, điều chỉnh tiền thuế như thế nào? | Bài viết hay | Tin tức

thứ 711272021

Hotline: 0962 283 630 - Email: giasuketoantruong@yahoo.com

Quay về Bạn đang ở trang: Home Tin tức Bài viết hay Ghi sai tiểu mục Giấy nộp tiền, điều chỉnh tiền thuế như thế nào?

Ghi sai tiểu mục Giấy nộp tiền, điều chỉnh tiền thuế như thế nào?

Ghi sai tiểu mục Giấy nộp tiền, điều chỉnh tiền thuế như thế nào? - Công ty bạn đã nộp đủ tiền thuế trước hạn nhưng bạn lại nhận được thông báo chậm nộp thuế từ cơ quan thuế. Có nhiều nguyên nhân dẫn đến sự nhầm lẫn trên, nhưng phần lớn lý do đến từ việc ghi tiểu mục trong Giấy nộp tiền thuế....Nếu bạn quan tâm hoặc đang gặp phải trường hợp trên, hãy đọc tiếp bài viết sau:

ghi-sai-tieu-muc-giay-nop-tien-dieu-chinh-tien-thue-nhu-the-nao

** Theo Điều 3 Nghị định 100/2016/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 28a Nghị định 83/2013/NĐ-CP (đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 91/2014/NĐ-CP và Nghị định 12/2015/NĐ-CP về quản lý thuế), tiền chậm nộp thuế được quy định như sau:

“1. Người nộp thuế chậm nộp tiền thuế so với thời hạn quy định, thời hạn gia hạn nộp thuế, thời hạn ghi trong thông báo của cơ quan quản lý thuế, thời hạn trong quyết định xử lý của cơ quan quản lý thuế thì phải nộp đủ tiền thuế và tiền chậm nộp theo mức bằng 0,03%/ngày tính trên số tiền thuế chậm nộp..."

** Mặt khác, tại điểm a, d và đ khoản Điều 17 Thông tư 84/2016/TT-BTC hướng dẫn thủ tục thu nộp Ngân sách Nhà nước đối với khoản thu thuế nội địa, việc thực hiện tra soát và điều chỉnh thông tin hạch toán thu ngân sách Nhà nước được quy định như sau:

"...a) Đối với người nộp thuế

Trường hợp người nộp thuế phát hiện khai không chính xác các thông tin trên chứng từ nộp thuế, người nộp thuế phối hợp với ngân hàng/ cơ quan kho bạc nhà nước phục vụ người nộp thuế để xử lý sai sót trong việc nộp tiền vào ngân sách.
Trường hợp người nộp thuế phát hiện sai sót liên quan đến Khoản nộp ngân sách nhà nước đã được cơ quan thuế hạch toán và thông báo, người nộp thuế lập thư tra soát (mẫu số C1-11/NS ban hành kèm theo Thông tư này) kèm theo chứng từ nộp thuế hoặc thông tin liên quan đến nội dung đề nghị Điều chỉnh sai sót gửi cơ quan thuế.

...d) Đối với cơ quan kho bạc nhà nước
Khi đã hạch toán thu ngân sách nhà nước và chuyển thông tin thu ngân sách nhà nước sang cơ quan thuế, nếu phát hiện sai sót thì cơ quan kho bạc nhà nước có trách nhiệm Điều chỉnh thông tin và gửi thông báo sang cơ quan thuế để cơ quan thuế Điều chỉnh thông tin quản lý.

...đ) Đối với cơ quan thuế
Khi nhận được thư tra soát từ người nộp thuế, cơ quan thuế có trách nhiệm tra soát thông tin thu nộp và lập giấy đề nghị Điều chỉnh thu ngân sách nhà nước (mẫu số C1-07/NS ban hành kèm theo Quyết định số 759/QĐ-BTC ngày 16/04/2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính) gửi cơ quan kho bạc nhà nước để thực hiện Điều chỉnh; sau khi cơ quan kho bạc nhà nước đã Điều chỉnh, cơ quan thuế thông báo cho người nộp thuế biết..."


==> Như vậy

- Người nộp thuế nộp nhầm tiền thuế (nhầm lẫn tiểu mục) thì nộp mẫu C1-11/NSNN về cơ thuế kèm tờ Nộp tiền vào ngân sách Nhà nước và các chứng từ liên quan đến nhầm lẫn, sai sót.

- Doanh nghiệp chờ nhận được thông báo từ cơ quan thuế (sau khi kho bạc Nhà nước điều chỉnh), không phải nộp số tiền chậm nộp do nhầm lẫn các tiểu mục nếu đã nộp tiền thuế đúng hạn.


Bài viết: Ghi sai tiểu mục Giấy nộp tiền, điều chỉnh tiền thuế như thế nào?

Bạn có thể quan tâm: Không nộp đúng thuế bán hàng ngoại tỉnh có bị phạt?

- Trường hợp doanh nghiệp nộp (nhầm) toàn bộ thuế ngoại tỉnh tại trụ sở chính (đúng hạn) thì doanh nghiệp không bị phạt về tội trốn thuế, chậm nộp thuế do không có hành vi trốn thuế. Doanh nghiệp chỉ cần lập Công văn yêu cầu cơ quan thuế tại trụ sở chính chuyển số thuế về đúng địa phương có phát sinh hoạt động kinh doanh ngoại tỉnh.

- Tuy nhiên, doanh nghiệp có thể bị phạt vi phạm hành chính về thuế do không (chậm) nộp tờ khai thuế (05/GTGT) theo Điều 9 Thông tư 166/2013TT-BTC nếu có phát sinh doanh thu vãng lai ngoại tỉnh.


Mời bạn xem thêm khóa kế toán thực hành trên hóa đơn, chứng từ, excel, misa 2018 theo TT200

Tham gia khóa học này bạn sẽ:

 1. Được làm thực hành trên chứng từ, hóa đơn và sổ sách của doanh nghiệp.

2. Được cài đặt + tặng phần mềm kế toán Misa có bản quyền để hỗ trợ học tập

3. Được hướng dẫn và học thực tế trên Laptop (Mỗi học viên sẽ được hướng dẫn sửa bài thực hành riêng, cầm tay chỉ việc )

4. Học xong khóa học, học viên có kết quả bằng 2 năm kinh nghiệm.

5. Có thể làm được công việc của một kế toán tổng hợp,

+ Có thể kê khai thuế GTGT, TNCN, TNDN,

+ Làm sổ sách kế toán

+ Tính được giá thành sản xuất, xây dựng

+ Lập được báo cáo tài chính: bảng cân đối số phát sinh, bảng cân đôi kế toán, bảng lưu chuyển tiền tệ, …

+ Quyết toán thuế cuối năm: Quyết toán thuế TNDN, thuế TNCN

6. Được hỗ trợ tư vấn nghiệp vụ cả sau khi đã kết thúc khóa học

7. Được cập nhật kiến thực kế toán, cập nhật chính sách thuế mới nhất định kỳ sau khi kết thúc khóa học.

do-thi-thanh-hien