Giải thích một số vướng măc Thông Tư 200/2014/TT-BTC | Bài viết hay | Tin tức

Thứ 307052022

Hotline: 0962 283 630 - Email: giasuketoantruong@yahoo.com

Quay về Bạn đang ở trang: Home Tin tức Bài viết hay Giải thích một số vướng măc Thông Tư 200/2014/TT-BTC

Giải thích một số vướng măc Thông Tư 200/2014/TT-BTC

Giải thích một số vướng măc Thông Tư 200/2014/TT-BTC
Thông Tư 200/2014/TT-BTC làm thay đổi một chế độ kế toán vì thế đây là điểm mới mà kế toán hiện nay rất quan tâm. Tuy nhiên vì là mới nên vẫn còn một số điểm vướng mắc cần giải thích rõ ràng vì thế vừa qua Công văn 12568/BTC-CĐKT ngày 09 tháng 09 năm 2015 của Bộ Tài Chính v/v giải thích nội dung thông tư 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính về hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp.

THONG TU 200-2014 - 02

1. Đồng tiền ghi sổ kế toán

2. Tỷ giá làm căn cứ chuyển đổi lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 1/1/2015

3. Việc ghi nhận doanh thu, giá vốn của các giao dịch mua, bán, điều chuyển sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ nội bộ

4. Thuyết minh giá trị hợp lý của các khoản đầu tư tài chính và suy giảm giá trị của BĐS đầu tư

5. Việc hạch toán khoản chi phí hoàn nguyên môi trường

6. Việc tính EPS

7. Tỷ giá hối đoái

8. Trái phiếu chuyển đổi

9. Trích chi phí phải trả và dự phòng phải trả

10. Hướng dẫn lập Báo cáo lưu chuyển tiền tệ

11. Hướng dẫn lập BCKQKD

12. Chi phí trả trước

13. Thuyết minh BCTC

14. Việc ghi nhận doanh thu

15. Việc trích trước khoản giảm trừ doanh thu

16. TK 413

17. Bất động sản đầu tư

18. Việc ghi nhận giảm - tăng giá trị BĐS đầu tư

19. Mẫu sổ kế toán

20. Thông tin so sánh trên BCTC

21. Việc vốn hóa chi phí lãi vay

Bạn có vướng mắc gì về những quy định mới này có thể xem chi tiết và download theo link bên dưới nhé!

http://goo.gl/K563K9http://goo.gl/K563K9

Mời bạn xem thêm khóa kế toán thực hành trên chứng từ thực tế, excel, misa 2015 theo TT200

image dongdau


DSC04076


TAG: HỌC KẾ TOÁN THỰC HÀNH HỌC KẾ TOÁN THUẾ