Hạch toán các khoản thiệt hại trong xây lắp, xây dựng | Bài viết hay | Tin tức

Thứ 208152022

Hotline: 0962 283 630 - Email: giasuketoantruong@yahoo.com

Quay về Bạn đang ở trang: Home Tin tức Bài viết hay Hạch toán các khoản thiệt hại trong xây lắp, xây dựng

Hạch toán các khoản thiệt hại trong xây lắp, xây dựng

Hạch toán các khoản thiệt hại trong xây lắp, xây dựng - Cách hạch toán các khoản thiệt hại trong quá trình xây dựng, xây lắp. Thiệt hại do phá đi làm lại là gì? Phương pháp hạch toán khi phát sinh các khoản thiệt hại do phá đi làm lại. Thiệt hại do trong quá trình hoạt động ngừng sản xuất là gì? Phương pháp hạch toán khi phát sinh khoản thiệt hại này như thế nào?

hach-toan-cac-khoan-thiet-hai-trong-xay-dung-xay-lap

Trong qua trình xây dựng, xây lắp, thường phát sinh 2 khoản thiệt hại là thiệt hại do phá đi làm lại và thiệt hại do trong quá trình sản xuất bị ngừng hoạt dộng một khoản thời gian. Hôm nay, ad sẽ hướng dẫn các bạn phân biệt 2 khoản thiệt hại này và cách hạch toán chúng sao cho hợp lý nhé!

I. Thiệt hại do phá đi làm lại:

1) Thế nào là khoản thiệt hại do phá đi làm lại?

- Trong quá trình thi công có thể có những khối lượng công trình hoặc phần công việc phải phá đi làm lại để đảm bảo chất lượng công trình. Nguyên nhân gây ra có thể do chủ quan, khách quan, do lỗi của bên giao thầu (bên A), ví dụ như:

+ Sửa đổi thiết kế hay thay đổi một bộ phận thiết kế của công trình.

+ Tuỳ thuộc vào mức độ thiệt hại và nguyên nhân gây ra thiệt hại để có biện pháp xử lý thích hợp. Giá trị thiệt hại về phá đi làm lại là số chênh lệch giữa giá trị khối lượng phải phá đi làm lại với giá trị vật tư thu hồi được.

+ Do bên thi công (bên B) gây ra do tổ chức sản xuất không hợp lý, chỉ đạo thi công không chặt chẽ, sai phạm kỹ thuật của công nhân hoặc do các nguyên nhân khác từ bên ngoài.

- Giá trị của khối lượng phá đi làm lại bao gồm các phí tổn về nguyên vật liệu, nhân công, chi phí sử dụng máy thi công và chi phí sản xuất chung đã bỏ ra để xây dựng khối lượng xây lắp đó và các chi phí phát sinh dùng để phá khối lượng đó. Các phí tổn để thực hiện xây dựng khối lượng xây lắp bị phá đi thường được xác định theo chi phí định mức vì rất khó có thể xác định một cách chính xác giá trị thực tế của khối lượng phải phá đi làm lại.

- Nếu các sai phạm kỹ thuật nhỏ, không cần thiết phải phá đi để làm lại mà chỉ cần sửa chữa, điều chỉnh thì chi phí thực tế phát sinh dùng để sửa chữa được tập hợp vào chi phí phát sinh ở các tài khoản có liên quan như khi sản xuất.

- Giá trị thiệt hại phá đi làm lại có thể được xử lý như sau:

+ Thiệt hại do thiên tai gây ra được xem như khoản thiệt hại bất thường.

+ Thiệt hại do bên giao thầu gây ra thì bên giao thầu phải bồi thường thiệt hại, bên thi công coi như đã thực hiện xong khối lượng công trình và bàn giao tiêu thụ.

+ Thiệt hại do bên thi công gây ra thì có thể tính vào giá thành, hoặc tính vào khoản thiệt hại bất thường sau khi trừ đi phần giá trị bắt người phạm lỗi phải bồi thường thiệt hại và phần giá trị phế liệu thu hồi được.

Bạn đang xem bài viết: Hạch toán các khoản thiệt hại trong xây lắp, xây dựng

2) Cách hạch toán:

Vào thời điểm xác định giá thành công trình hoàn thành bàn giao, dựa vào giá trị của khoản thiệt hại do phá đi làm lại được xác định theo chi phí định mức, kế toán định khoản nợ có như sau:

- Giá trị phế liệu thu hồi, ghi giảm thiệt hại:
Nợ TK 111, 152

Có TK 154

- Đối với giá trị thiệt hại do thiên tai gây ra được ghi nhận vào chi phí bất thường:

Nợ TK 811
Có TK 154

- Đối với trường hợp thiệt hại do bên giao thầu (bên A) gây ra thì bên thi công không chịu trách nhiệm về phần thiệt hại và coi như đã thực hiện xong khối lượng công trình, xác định giá vốn của công trình hoàn thành bàn giao tiêu thụ:

Nợ TK 632

Có TK154

- Đối với khoản thiệt hại được xác định do bên thi công gây ra được xử lý theo các bước như sau:

+ Xác định phần thiệt hại do cá nhân phải bồi thường, hạch toán:

Nợ TK 1388, 334

Có TK 154

+ Xác định phần thiệt hại tính vào chi phí bất thường, hạch toán;

Nợ TK 811

Có TK 154

+ Nếu trường hợp thiệt hại chưa xác định rõ nguyên nhân, đang chờ xử lý, kế toán hạch toán như sau:

Nợ TK 138 (1381)- Tài sản thiếu chờ xử lý

Có TK 154

II. Thiệt hại do trong quá trình hoạt động ngừng sản xuất:

1) Thế nào là khoản thiệt hại do ngừng sản xuất?

- Thiệt hại ngừng sản xuất là những khoản thiệt hại xảy ra do việc đình chỉ sản xuất trong một thời gian nhất định vì những nguyên nhân khách quan hay chủ quan nào đó. Ngừng sản xuất có thể do thời tiết, do thời vụ hoặc do tình hình cung cấp nguyên nhiên vật liệu, máy móc thi công và các nguyên nhân khác.

- Các khoản thiệt hại phát sinh do ngừng sản xuất bao gồm: giá trị nguyên nhiên vật liệu, tiền lương phải trả trong thời gian ngừng sản xuất, động lực phát sinh trong thời gian ngừng sản xuất.

- Nếu ngừng việc theo thời vụ hoặc ngừng việc theo kế hoạch, doanh nghiệp lập dự toán chi phí trong thời gian ngừng việc và tiến hành trích trước chi phí ngừng sản xuất vào chi phí hoạt động sản xuất kinh doanh. Khi kết thúc niên độ kế toán hoặc khi công trình hoàn thành bàn giao, kế toán xác định số chênh lệch giữa số đã trích trước với chi phí thực tế phát sinh. Nếu chi phí trích trước lớn hơn chi phí thực tế phát sinh thì phải lập bút toán hoàn nhập số chênh lệch.

2) Cách hạch toán:

- Có trích trước chi phí:

+ Khi trích trước chi phí ngừng sản xuất, kế toán hạch toán như sau:

Nợ TK 622, 623, 627, 642…

Có TK 335

+ Khi chi phí thực tế phát sinh, hạch toán;

Nợ TK 335

Nợ TK133

Có các TK liên quan

+ Điều chỉnh chênh lệch:

Nếu chi phí ngừng sản xuất thực tế phát sinh lớn hơn chi phí đã trích trước, tiến hành trích bổ sung chi phí:

Nợ TK 622, 623, 627, 642…(trích bổ sung theo số chênh lệch)

Có TK 335

Nếu chi phí ngừng sản xuất thực tế phát sinh nhỏ hơn chi phí đã trích trước, tiến hành hoàn nhập chi phí nhưu

Nợ TK 335

Có TK 622, 623, 627, 642…(hoàn nhập theo số chênh lệch)

- Không trích trước chi phí:

Khi phát sinh các khoản thiệt hại do ngừng sản xuất, kế toán hạch toán như sau:

Nợ TK 622, 623, 627,

Nợ TK133 (1331)

Có các TK liên quan

Bài viết: Hạch toán các khoản thiệt hại trong xây lắp, xây dựng

*** Có thể bạn quan tâm:  Xử lý chuyển tiền từ tài khoản cá nhân sang tài khoản công ty và ngược lại  

*** Từ khóa liên quan: Hạch toán các khoản thiệt hại trong xây lắp, xây dựng, cách hạch toán các khoản thiệt hại trong quá trình xây dựng, xây lắp, khoản thiệt hại do phá đi làm, khoản thiệt hại do trong quá trình hoạt động ngừng sản xuất, phương pháp hạch toán khi phát sinh khoản thiệt hại trong xây lắp.