Hạch Toán Sai Tài Khoản Và Chế Độ Kế Toán Doanh Nghiệp Sẽ Như Thế Nào? | Bài viết hay | Tin tức

Thứ 401192022

Hotline: 0962 283 630 - Email: giasuketoantruong@yahoo.com

Quay về Bạn đang ở trang: Home Tin tức Bài viết hay Hạch Toán Sai Tài Khoản Và Chế Độ Kế Toán Doanh Nghiệp Sẽ Như Thế Nào?

Hạch Toán Sai Tài Khoản Và Chế Độ Kế Toán Doanh Nghiệp Sẽ Như Thế Nào?

Hạch Toán Sai Tài Khoản Và Chế Độ Kế Toán Doanh Nghiệp Sẽ Như Thế Nào?

Khi bị cơ quan thuế phát hiện ra việc bạn hạch toán sai tài khoản và chế độ kế toán thì :
- Doanh nghiệp của bạn có bị xử phạt hay không?
- Mức xử phạt như thế nào?
- Ai là người có thẩm quyền lập biên bản xử phạt Doanh Nghiệp?
- Những quy định cụ thể nào dành cho Doanh Nghiệp mắc phải sai sót này?

ht1

Hình ảnh: Hạch Toán Sai Tài Khoản Và Chế Độ Kế Toán Doanh Nghiệp Sẽ Như Thế Nào?

Ad xin trích một vài quy định trong Nghị định 105/2013/NĐ-CP ngày 16/9/2013 mà kế toán cần chú ý nếu mắc phải sai sót này

Điều 54. Thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính trong lĩnh vự c kế toán, kiểm toán độc lập

Người có thẩm quyền lập biên bản hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán độc lập, gồm:

1. Người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán độc lập quy định tại Điều 55, Điều 56 của Nghị định này.

2. Công chức, viên chức, sĩ quan công an nhân dân, sĩ quan quân đội nhân dân được cơ quan có thẩm quyền giao nhiệm vụ thanh tra, kiểm tra việc tổ chức thực hiện công tác kế toán, hoạt động nghề nghiệp kế toán; thực hiện việc thanh tra, kiểm tra hoạt động kiểm toán, kiểm soát chất lượng dịch vụ kiểm toán, hoạt động nghề nghiệp kiểm toán khi đang thi hành công vụ có quyền lập biên bản vi phạm hành chính thuộc phạm vi thi hành công vụ, nhiệm vụ được giao.

Bạn đang xem bài viết: Hạch Toán Sai Tài Khoản Và Chế Độ Kế Toán Doanh Nghiệp Sẽ Như Thế Nào?

Điều 55. Thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của Thanh tra tài chính

1. Thanh tra viên tài chính các cấp có quyền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán độc lập như sau:
a) Phạt cảnh cáo;
b) Phạt tiền tối đa đến 500.000 đồng đối với cá nhân và tối đa đến 1.000.000 đồng đối với tổ chức vi phạm hành chính;
2. Chánh thanh tra Sở Tài chính có quyền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán độc lập như sau:
a) Phạt cảnh cáo;
b) Phạt tiền tối đa đến 25.000.000 đồng đối với cá nhân và tối đa đến 50.000.000 đồng đối với tổ chức vi phạm hành chính;
c) Áp dụng hình thức xử phạt bổ sung và biện pháp khắc phục hậu quả theo quy định tại Nghị định này.
3. Chánh thanh tra Bộ Tài chính có quyền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán độc lập như sau:
a) Phạt cảnh cáo;
b) Phạt tiền đến mức cao nhất quy định tại Nghị định này đối với cá nhân, tổ chức vi phạm hành chính;
c) Áp dụng hình thức xử phạt bổ sung và biện pháp khắc phục hậu quả theo quy định tại Nghị định này.

Mời bạn xem thêm khóa học kế toán thuế

Điều 56. Thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của Ủy ban nhân dân các cấp

1. Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn (gọi chung là cấp xã) có quyền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán như sau:
a) Phạt cảnh cáo;
b) Phạt tiền tối đa đến 5.000.000 đồng đối với cá n hân và tối đa đến 10.000.000 đồng đối với tổ chức vi phạm hành chính.
2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (gọi chung là cấp huyện) có quyền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán như sau:
a) Phạt cảnh cáo;
b) Phạt tiền tối đa đến 25.000.000 đồng đối với cá nhân và tối đa đến 50.000.000 đồng đối với tổ chức vi phạm hành chính;
c) Áp dụng các hình thức xử phạt bổ sung và biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại Nghị định này.
3. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (gọi chung là cấp tỉnh) có quyền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán độc lập như sau:
a) Phạt cảnh cáo;
b) Phạt tiền đến mức cao nhất quy định tại Nghị định này đối với cá nhân, tổ chức vi phạm hành chính;
c) Áp dụng các hình thức xử phạt bổ sung và biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại Nghị định này.

Bạn có thể tham khảo chi tiết quy định này : Tại đây

Trên đây là một số trích dẫn để bạn có thể tham khảo thêm cho công việc kế toán tại Doanh Nghiệp của bạn.

Nếu bạn đang có vướng mắc về công việc kế toán, cần có thêm kinh nghiệm làm việc hoặc xin việc có thể tham khảo tại đây:

Mời bạn xem thêm khóa học kế toán thực hành trên hóa đơn, chứng từ, excel, misa 2015 theo TT200

image dongdau

do-thi-thanh-hien

Có thể bạn quan tâm: CHUẨN BỊ SỔ SÁCH KẾ TOÁN GIẢI TRÌNH THANH TRA THUẾ