Hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương 2019 | Bài viết hay | Tin tức

thứ 711272021

Hotline: 0962 283 630 - Email: giasuketoantruong@yahoo.com

Quay về Bạn đang ở trang: Home Tin tức Bài viết hay Hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương 2019

Hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương 2019

Hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương 2019. Kế toán tiền lương là một công việc đòi hỏi sự tỉ mỉ, nhỏ nhặt và đặc biệt là mang tính cẩn thận cao, trong doanh nghiệp công việc của kế toán tiền lương thường tập trung vào 2 giai đoạn chính là cuối tháng: Tính tiền lương và đầu tháng: Thanh toán tiền lương.Đi kèm với tiền lương là tiền thưởng, BHXH và các khoản phải trả khác thuộc về người lao động.

Hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương 2019

Tài khoản trung tâm là 334 - phải trả người lao động.

Khi hạch toán tiền lương, nếu doanh nghiệp của bạn có nhiều bộ phẩn sản xuất kinh doanh thì kế toán phải hạch toán riêng chi phí tiền lương cho từng bộ phận như: Bộ phận sản xuất, bộ phận bán hàng, bộ phận quản lý...

Hạch toán bút toán tính lương:

Nợ TK 241 - Xây dựng cơ bản dỡ dang

Nợ TK 622 - Chi phí nhân công trực tiếp

Nợ TK 623 - Chi phí sử dụng máy thi công

Nợ TK 627 - Chi phí sản xuất chung

Nợ TK 641 - Chi phí bán hàng (TT 133 là TK 6421)

Nợ TK 642 - Chi phí quản lý doanh nghiệp (TT 133 là TK 6422)

   Có TK 334 - Phải trả người lao động

Các khoản giảm trừ theo lương:

a) Nếu trong kỳ có nhân viên tạm ứng lương, kế toán hạch toán:

Nợ 334: Trừ vào lương người lao động

   Có TK 111, 112: Số tiền tạm ứng

b) Nếu trong kỳ có phát sinh thuế thu nhập cá nhân, doanh nghiệp sẽ phải thực hiện khấu trừ, kế toán hạch toán:

+ Xác định số thuế phải trừ vào lương:

Nợ TK 334 : Tổng số thuế TNCN phải khấu trừ

   Có TK 3335: Thuế TNCN

+ Khi nộp thuế:

Nợ TK 3335: Số thuế phải nộp

   Có TK 111, 112

c) Các khoản trích bảo hiểm trừ vào lương, hạch toán:

Nợ TK 334 : Tổng số trích trừ vào lương (10,5%)

   Có TK 3383: Trích bảo hiểm xã hội (Lương tham gia BH nhân 8%)

   Có TK 3384: Trích bảo hiểm xã y tế (Lương tham gia BH nhân 1,5%)

   Có TK 3386: Trích bảo hiểm xã thất nghiệp (Lương tham gia BH nhân 1%) (TT 133 là TK 3385)

Trích bảo hiểm các loại theo quy định (tính vào chi phí) 23.5% lương đóng bảo hiểm (BHXH 17.5%, BHYT 3%, BHTN 1%, KPCĐ 2%)

Khi tính trích các khoản Bảo hiểm, KPCĐ trừ vào chi phí của doanh nghiệp:

Nợ TK 154, 241, 622, 623, 627, 641, 642...: Tiền lương tham gia BHXH

   Có TK 3382 (KPCĐ nhân 2%)

   Có TK 3383 (BHXH nhân 17.5%): Tiền lương tham gia BHXH

   Có TK 3384 (BHYT nhân 3%): Tiền lương tham gia BHYT

   Có TK 3386 (BHTN nhân 1%) : Tiền lương tham gia BHTN ( Nếu có - dành cho DN có từ 10 LĐ trở lên)

Khi nộp tiền bảo hiểm:

Nợ TK 3383 : Số đã trích BHXH (25.5%)

Nợ TK 3384 : Số đã trích BHYT (4,5%)

Nợ TK 3386 : Số đã trích BHTN (2%)

Nợ TK 3382 : Số tiền kinh phí công đoàn phải nộp (2%)

   Có TK 111 hoặc 112: số tiền thực nộp

Nếu trong kỳ, có nhân viên được hưởng chế độ thai sản, mà doanh nghiệp nhận được tiền bảo hiểm xã hội (ốm đau, thai sản, tai nạn,. . .)

- Khi nhận được tiền Kế toán hạch toán:

Nợ 112: Số tiền nhận được

   Có 338: phải trả phải nộp khác.

- Khi trả tiền cho người lao động được hưởng:

Nợ 338: Số tiền phải trả

   Có 111, 112: số tiền đã trả

Nếu trong kỳ có phát sinh trả lương cho người lao động bằng hàng hóa:

- Kế toán sẽ phải xuất hóa đơn, căn cứ vào đó kế toán sẽ hạch toán:

Nợ TK 334 - Phải trả người lao động

   Có TK 3331 - Thuế GTGT phải nộp (nếu có)

   Có TK 511 - Doanh thu bán hàng

Tính tiền thưởng phải trả cho công nhân viên:

- Khi xác định số tiền thưởng trả công nhân viên từ quỹ khen thưởng, ghi:

Nợ TK 431 - Quỹ khen thưởng, phúc lợi

   Có TK 334 - Phải trả người lao động

- Khi xuất quỹ chi trả tiền thưởng, ghi:

Nợ TK 334 - Phải trả người lao động

   Có các TK 111, 112,. . .

Sơ đồ chữ T - Tiền lương theo thông tư 200

tt200

Sơ đồ chữ T - Tiền lương theo thông tư 133

tt133

Bạn đang xem bài viết: "Hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương 2019"

Từ khóa tìm kiếm nhiều: Tính thuế thu nhập cá nhân online, cách tính lương theo giờ, cách tính lương tăng ca, cách tính lương theo hệ số, tính thuế tncn, cách tính lương theo doanh thu

Có thể bạn quan tâm: "Các loại báo cáo chi tiết đến tổng hợp tiền lương, các kế toán viên cần làm"

- Bảng tạm ứng lương công ty

- Phiếu tạm ứng lương nhân viên

- Bảng chấm công

- Bảng lương công ty

- Bảng kê chi tiết phụ cấp

- Phiếu lương nhân viên

- Bảng thanh toán qua Ngân hàng

- Báo cáo tổng hợp thu nhập của nhân viên

- Báo cáo quyết toán thuế thu nhập cá nhân

- Các biểu mẫu báo cáo BHXH

Xem thêm: 100+ sơ đồ hạch toán kế toán theo thông tư 200Những quy định về luật thuế mới nhất 2019

Mời các bạn tham gia khóa học Kế toán thực hành tổng hợp và khóa học Kế toán sơ cấp/căn bản tại trung tâm

khoa-hoc

Tặng ngay 200.000 đồng khi đăng ký trước 5 ngày khai giảng
Tặng thêm 400.000 đồng voucher có thể quy đổi thành tiền mặt
Tặng thêm 50.000 cho mỗi sinh viên
Tặng cẩm nang kế toán thuế rất hay và tiện lợi
Miễn phí bảng hệ thống tài khoản kế toán in màu đẹp
Miễn phí khóa kỹ năng viết CV và phỏng vấn xin việc
Miễn phí 100% tài liệu trọn khóa học 
Miễn phí 100% lệ phí thi & cấp chứng chỉ
Được cấp bản quyền phần mềm MISA SME trị giá 10.990.000đ , và phần mềm kế toán Excel