Hồ sơ hưởng chế độ nghỉ dưỡng sức sau sinh năm 2019. | Bài viết hay | Tin tức

Thứ 609172021

Hotline: 0962 283 630 - Email: giasuketoantruong@yahoo.com

Quay về Bạn đang ở trang: Home Tin tức Bài viết hay Hồ sơ hưởng chế độ nghỉ dưỡng sức sau sinh năm 2019.

Hồ sơ hưởng chế độ nghỉ dưỡng sức sau sinh năm 2019.

 Hồ sơ hưởng chế độ nghỉ dưỡng sức sau sinh 2019. Điều kiện hưởng chế độ sau thai sản, mức hưởng chế độ thai sản, hồ sơ giải quyết hưởng chế độ thai sản như thế nào?, thời hạn nộp hồ sơ hưởng chế độ sau thai sản

ho-so-huong-che-do-nghi-duong-suc-sau-sinh-2019

1. Điều kiện được hưởng chế độ nghỉ dưỡng sức sau sinh:

+ Đủ điều kiện hưởng chế độ thai sản.

+ Sau thời gian hưởng chế độ thai sản, trong khoảng thời gian 30 ngày đầu làm việc mà sức khỏe chưa phục hồi

Lưu ý: Không có quy định về khái niệm thế nào là "sức khỏe chưa phục hồi" hay phải có giấy tờ xác minh, chứng nhận về sức khỏe còn yếu, chưa hồi phục.

Vì vậy, các đối tượng sau sinh cần biết về cách làm hồ sơ-thủ tục để nhận tiền dưỡng sức sau sinh theo đúng quyền lợi được hưởng.

2. Cách tính tiền dưỡng sức sau sinh:

Căn cứ theo quy định tại Khoản 3 Điều 41 Luật bảo hiểm xã hội năm 2014 về Dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau thai sản như sau:

“3. Căn cứ Khoản 3 Điều 41 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 quy định mức hưởng chế độ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau thai sản một ngày bằng 30% mức lương cơ sở."

Lưu ý:

- Mức lương cơ sở hiện tại là 1.390.000 VND ( Theo nghị định 71/2018NĐ-CP )

- Mức lương cơ sở tăng là 1.490.000 VND) ( Theo nghị định 38/2019NĐ-CP )

Ví dụ: 

Trước 01/07/2019, mức hưởng 1 ngày = 30% x 1,390,000 đồng = 417,000 đồng.

Từ 01/07/2019, mức lương cơ sở tăng lên 1.490.000 đồng. Do đó, người lao động sẽ được nhận một khoản tiền:

7 x 30% x 1.490.000 đồng = 3.129.000 đồng

3. Hồ sơ giải quyết chế độ dưỡng sức sau ốm đau, thai sản:

 Theo hướng dẫn tại khoản 2.4 điều 4 của Quyết định 166/QĐ-BHXH quy trình giải quyết hưởng các chế độ BHXH, chi trả các chế độ BHXH, BH thất nghiệp thì hồ sơ là Mẫu 01B-HSB theo Quyết định 166/QĐ-BHXH (Danh sách đề nghị giải quyết hưởng chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức phục hồi sức khỏe) (Do Đơn vị sử dụng lao động (doanh nghiệp) lập)

Download Mẫu 01B-HSB tại đây: 

download

Về cách điền mẫu 01B-HSB giải quyết chế độ dưỡng sức sau ốm đau cho người lao động:

Căn cứ Phụ lục Quyết định 166/QĐ-BHXH, để làm hồ sơ hưởng chế độ dưỡng sức sau ốm đau, bạn điền vào Phần I Mục C mẫu 01B-HSB như sau:

Cột A : Ghi số thứ tự

Cột B: Ghi Họ và Tên của người lao động trong đơn vị đề nghị giải quyết trợ cấp BHXH.

Cột 1: Ghi mã số BHXH của người lao động trong đơn vị đề nghị giải quyết trợ cấp BHXH.

Cột 2: Ghi ngày/tháng/năm đầu tiên người lao động thực tế nghỉ việc hưởng chế độ theo quy định;

Cột 3: Ghi ngày/tháng/năm cuối cùng người lao động thực tế nghỉ hưởng chế độ theo quy định.

Cột 4: Ghi tổng số ngày thực tế người lao động nghỉ việc trong kỳ đề nghị giải quyết. Ví dụ: Người lao động thực tế nghỉ việc 10 ngày đề nghị giải quyết hưởng chế độ thì ghi: 10. Cộng tổng ở từng loại chế độ
Cột C: Ghi số tài khoản, tên ngân hàng, chi nhánh nơi người lao động mở tài khoản; trường hợp người lao động không có tài khoản cá nhân thì bỏ trống.

Ví dụ: Số tài khoản 12345678xxx, ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh Thăng Long

Cột D: Ghi chỉ tiêu xác định điều kiện, mức hưởng (Chỉ kê khai đối với đơn vị thực hiện giao dịch điện tử không gửi kèm theo chứng từ giấy):

Ghi ngày, tháng, năm trở lại làm việc sau ốm đau.

Cột E: bỏ trống không ghi.

Thời hạn nộp hồ sơ:

Trong vòng 10 ngày kể từ ngày người lao động đủ điều kiện hưởng trợ cấp dưỡng sức sau sinh, người sử dụng lao động lập danh sách và nộp cho cơ quan bảo hiểm xã hội

Theo Điều 103 Luật Bảo hiểm xã hội

4. Thủ tục nộp hồ sơ hưởng trợ cấp dưỡng sức sau sinh:

Ngay sau thời gian nghỉ thai sản, trong 30 ngày đầu trở lại làm việc mà sức khoẻ chưa phục hồi thì làm thủ tục hưởng chế độ dưỡng sức sau sinh như sau:

Bước 1: Người lao động làm đơn xin nghỉ dưỡng sức sau sinh

Bước 2: Doanh nghiệp (đơn vị sử dụng lao động) phê duyệt đơn xin nghỉ của NLĐ hoặc ra quyết định về việc cho NLĐ nghỉ (ghi rõ thời gian được nghỉ)

Bước 3: Doanh nghiệp làm thủ tục báo tăng lao động (cho NLĐ đã đi làm lại) => Chờ có kết quả thì làm bước 4

Bước 4: Doanh nghiệp làm hồ sơ hưởng chế độ dưỡng sức sau sinh:

+ Doanh nghiệp làm: Mẫu 01B-HSB theo Quyết định 166/QĐ-BHXH (Trong vòng 10 ngày kể từ ngày người lao động đủ điều kiện hưởng trợ cấp dưỡng sức sau sinh)

=> Sau đó nộp qua đường bưu điện hoặc điện tử (nộp qua mạng)

+ Các giấy tờ khác cần gửi qua đường bưu điện cho cơ quan BH như: giấy chứng nhận đẻ mổ (nếu sinh mổ) => cho vào phong bì và gửi qua bưu điện

Bước 5: cơ quan BH giải quyết hồ sơ: Tối đa 06 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ từ người sử dụng lao động, cơ quan BHXH sẽ giải quyết và thực hiện chi trả tiền chế độ cho người lao động

5. Thời gian được nghỉ dưỡng sức sau sinh:

Thời gian nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe được quy định tại khoản 2 điều 41 của Luật BHXH như sau:

+ Tối đa 10 ngày đối với lao động nữ sinh một lần từ hai con trở lên

+ Tối đa 07 ngày đối với lao động nữ sinh con phải phẫu thuật (Đẻ mổ)

+ Tối đa 05 ngày đối với các trường hợp khác (Như: sinh thường, sẩy thai, nạo, hút thai, thai chết lưu hoặc phá thai bệnh lý, con chết sau sinh)

- Lưu ý:

+ Số ngày nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe nêu trên do người sử dụng lao động và Ban Chấp hành công đoàn cơ sở quyết định, trường hợp đơn vị sử dụng lao động chưa thành lập công đoàn cơ sở thì do người sử dụng lao động quyết định. (Quy định về số ngày nêu trên là mức "TỐI ĐA" (tức là mức cao nhất có thể), còn doanh nghiệp có quyền quyết định có ngày nghỉ thấp hơn)

+ Thời gian nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe bao gồm cả ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết, ngày nghỉ hằng tuần.

+ Trường hợp có thời gian nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe từ cuối năm trước chuyển tiếp sang đầu năm sau thì thời gian nghỉ đó được tính cho năm trước.

+ Lao động nữ đủ điều kiện nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe trong năm nào thì thời gian nghỉ việc hưởng dưỡng sức, phục hồi sức khỏe được tính cho năm đó.

Ví dụ:

Chị A đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, ngày 15/12/2018 trở lại làm việc sau thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản khi sinh con, đến ngày 10/01/2019 do sức khỏe chưa phục hồi nên chị A được cơ quan giải quyết nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe 05 ngày. 

Trường hợp chị A được nghỉ việc hưởng dưỡng sức, phục hồi sức khỏe 05 ngày và thời gian nghỉ này được tính cho năm 2018.

Theo Điều 13 Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH

Bạn đang xem bài viết:Hồ sơ hưởng chế độ nghỉ dưỡng sức sau sinh 2019. "

Từ khóa tìm kiếm nhiều: Mẫu c70a-hd, chế độ dưỡng sức sau sinh 2019, cách điền mẫu c70a dưỡng sức sau sinh, chế độ thai sản, mức lương cơ sở 2019

Có thể bạn quan tâm: " Hồ sơ hưởng chế độ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau sinh đối người người lao động và người sử dụng lao động."

- Đối với người lao động: Hiện nay không có quy định về việc người lao động nữ sau khi nghỉ hưởng chế độ thai sản mà sức khỏe chưa phục hồi thì phải nộp giấy tờ chứng minh. Tuy nhiên để đảm bảo quyền lợi của mình bạn nên nộp 1 bản giấy chứng nhận sức khỏe chưa được phục hồi cho cơ quan bạn đang làm việc trong vòng 30 ngày khi đi làm trở lại.

- Đối với người sử dụng lao động: Công ty, cơ quan bạn làm việc sẽ phải nộp Danh sách 01B-HSB do đơn vị sử dụng lao động đó lập.

Xem thêm: Chế độ thai sản 2019 điều kiện, mức hưởng, thời gian hưởng , Cách tra cứu mã số thuế cá nhân đơn giản

Mời các bạn tham gia học thử MIỄN PHÍ khóa học Kế toán tổng hợp thực hành và khóa học Kế toán thuế và lập báo cáo tài chính tại trung tâm.

khoa-hoc

Tặng ngay 200.000 đồng khi đăng ký trước 5 ngày khai giảng
Tặng thêm 400.000 đồng voucher có thể quy đổi thành tiền mặt
Tặng thêm 50.000 cho mỗi sinh viên
Tặng cẩm nang kế toán thuế rất hay và tiện lợi
Miễn phí bảng hệ thống tài khoản kế toán in màu đẹp
Miễn phí khóa kỹ năng viết CV và phỏng vấn xin việc
Miễn phí 100% tài liệu trọn khóa học 
Miễn phí 100% lệ phí thi & cấp chứng chỉ
Được cấp bản quyền phần mềm MISA SME trị giá 10.990.000đ , và phần mềm kế toán Excel