Hoá đơn không chịu thuế và thuế xuất 0% kê khai thế nào? | Bài viết hay | Tin tức

Thứ 211302020

Hotline: 0962 283 630 - Email: giasuketoantruong@yahoo.com

Quay về Bạn đang ở trang: Home Tin tức Bài viết hay Hoá đơn không chịu thuế và thuế xuất 0% kê khai thế nào?

Hoá đơn không chịu thuế và thuế xuất 0% kê khai thế nào?

Hoá đơn không chịu thuế và thuế xuất 0% kê khai thế nào?

Thế nào là hóa đơn không chịu thuế vá thế nào là hóa đơn thuế suất 0%? Kê khai các loại hóa đơn này thế nào? Chi tiết thực hiện ra sao?

Bài viết xin hướng dẫn cách kê khai hóa đơn không chịu thuế GTGT, thuế suất 0% và cách phân biệt hóa đơn không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT, không chịu thuế GTGT, thuế suất 0%.

Lưu ý: 3 Trường hợp này có 1 điểm chung đó là: Thuế GTGT đầu ra (tức là thuế GTGT phải nộp) là không có/bằng không.

hehe

Hình ảnh: Hoá đơn không chịu thuế và thuế xuất 0% kê khai thế nào?

1.Trường hợp nào thì được khấu trừ thuế GTGT đầu vào

a. Hóa đơn KHÔNG CHỊU THUẾ GTGT:
– Không được khấu trừ thuế GTGT đầu vào (theo khoản 7 Điều 14 Thông tư 219/2013/TT- BTC ngày 31/12/2013)

b. Hóa đơn CHỊU THUẾ SUẤT 0%:
– Được khấu trừ thuế GTGT đầu vào. (theo khoản 1 Điều 14 Thông tư 219/2013/TT- BTC ngày 31/12/2013)

c. Hóa đơn KHÔNG PHẢI KÊ KHAI, TÍNH NỘP THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG:
– Được khấu trừ thuế GTGT đầu vào (theo khoản 11 Điều 14 Thông tư 219/2013/TT- BTC ngày 31/12/2013)

2. Cách kê khai thuế GTGT trên phần mềm HTKK:

2.1. Khai GTGT thuế đầu vào: (Bên mua)

a. Hóa đơn KHÔNG CHỊU THUẾ GTGT:
– Thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ sử dụng cho sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ không chịu thuế vì không được khấu trừ nên:
– Không phải kê khai trên bảng kê mua vào (Theo Thông tư 119)

b. Hóa đơn CHỊU THUẾ SUẤT 0%:
– Thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ sử dụng cho sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế suất 0% vì được khấu trừ nên;
– Kê khai vào DÒNG SỐ 1. “Hàng hoá, dịch vụ dùng riêng cho SXKD chịu thuế GTGT và sử dụng cho các hoạt động cung cấp hàng hoá, dịch vụ không kê khai, nộp thuế GTGT đủ điều kiện khấu trừ thuế” trên bảng kê mua vào: PL 01-2/GTGT.

c. Hóa đơn KHÔNG PHẢI KÊ KHAI, TÍNH NỘP THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG:
– Thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ sử dụng cho sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ không tính thuế vì được khấu trừ nên:
– Kê khai vào DÒNG SỐ 1. “Hàng hoá, dịch vụ dùng riêng cho SXKD chịu thuế GTGT và sử dụng cho các hoạt động cung cấp hàng hoá, dịch vụ không kê khai, nộp thuế GTGT đủ điều kiện khấu trừ thuế” trên bảng kê mua vào: PL 01-2/GTGT.

Bạn đang xem bài viết: Hoá đơn không chịu thuế và thuế xuất 0% kê khai thế nào?

2.2. Khai thuế GTGT đầu ra: (Bên bán)

a. Hóa đơn KHÔNG CHỊU THUẾ GTGT:
– Kê khai vào DÒNG SỐ 1. “Hàng hóa, dịch vụ không chịu thuế giá trị gia tăng (GTGT)” trên bảng kê bán ra: PL 01-1/GTGT.

b. Hóa đơn CHỊU THUẾ SUẤT 0%:
– Kê khai vào DÒNG SỐ 2. “Hàng hoá, dịch vụ chịu thuế suất thuế GTGT 0%” trên bảng kê bán ra: PL 01-1/GTGT.

c. Hóa đơn KHÔNG PHẢI KÊ KHAI, TÍNH NỘP THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG:
– Không phải kê khai trên bảng kê bán ra (Theo Thông tư 119)

Lưu ý: Theo TT 119: Bỏ quy định phải tổng hợp và khai các hóa đơn GTGT đầu vào không đủ điều kiện được khấu trừ và khai các hoá đơn hàng hóa, dịch không phải tổng hợp trên tờ khai thuế.

Mời bạn xem thêm khóa học kế toán thuế

3. Cách viết hóa đơn:

a. Hóa đơn KHÔNG CHỊU THUẾ GTGT:
– Trên hoá đơn GTGT chỉ ghi dòng giá bán là giá thanh toán, dòng thuế suất, số thuế GTGT không ghi và gạch bỏ

b. Hóa đơn CHỊU THUẾ SUẤT 0%:
– Trên hoá đơn GTGT chỉ ghi dòng giá bán là giá thanh toán, dòng thuế suất viết là 0%, số thuế GTGT là 0.

c. Hóa đơn KHÔNG PHẢI KÊ KHAI, TÍNH NỘP THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG:
– Trên hoá đơn GTGT, ghi dòng giá bán là giá không có thuế GTGT, dòng thuế suất và thuế GTGT không ghi, gạch bỏ.

Khóa kế toán tổng hợp thực hành trên chứng từ thực tế kê khai trên excel, misa 2015 theo TT 200

image dongdau

do-thi-thanh-hien

Có thể bạn quan tâm: Những lưu ý về hoá đơn chứng từ năm 2016