Hướng dẫn cách kê khai hạch toán hàng bán bị trả lại | Bài viết hay | Tin tức

Thứ 310262021

Hotline: 0962 283 630 - Email: giasuketoantruong@yahoo.com

Quay về Bạn đang ở trang: Home Tin tức Bài viết hay Hướng dẫn cách kê khai hạch toán hàng bán bị trả lại

Hướng dẫn cách kê khai hạch toán hàng bán bị trả lại

 Hướng dẫn cách kê khai hạch toán hàng bán bị trả lại. Cách hạch toán hàng bán bị trả lại theo thông tư 133 và thông tư 200. Hướng dẫn hạch toán bên bị trả lại hàng (bên bán) và bên trả hàng (bên mua).

huong-dan-ke-khai-hach-toan-hang-bi-tra-lai

Hàng bán bị trả lại là giá trị khối lượng hàng bán đã xác định là tiêu thụ bị khách hàng trả lại và từ chối thanh toán

I. Cách hạch toán hàng bán bị trả lại:

1. Đối với bên bán (bị trả lại hàng)

a) Khi xuất hóa đơn bán hàng cho khách hàng:

 - Ghi nhận doanh thu:

Nợ TK 111, 113, 131

      Có TK 511

      Có 33311

 - Ghi nhận giá vốn 

Nợ TK 632

      Có TK 156

b) Khi nhận hóa đơn hàng bán bị trả lại:

 - Khi nhập kho: Hạch toán giảm giá vốn của hàng bị trả lại:

Nợ TK 156

      Có TK 632 

 - Ghi giảm doanh thu:

Nợ TK 5212 - Hàng bán bị trả lại chưa thuế (TT200)

Nợ TK 511 - (TT 133)

Nợ TK 33311 - Số thuế GTGT của hàng bán bị trả lại (nếu có)

      Có TK 111, 112

 - Nếu có các chi phí liên quan trong quá trình trả lại hàng:

Nợ TK 641 - Chi phí bán hàng (Theo TT 200)

Nợ TK 6421 – Chi phí bán hàng (Theo TT 133)

      Có TK 111, 112. . .

Cuối kỳ: Kết chuyển toàn bộ doanh thu của hàng bán bị trả lại vào tài khoản doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ hoặc tài khoản doanh thu nội bộ (Nếu theo Thông tư 200)

Nợ TK 511 - Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (5111, 5112)

      Có TK 5212 - Hàng bán bị trả lại

 2. Đối với bên mua ( bên trả hàng ):

 a) Khi nhận được hóa đơn mua hàng:

 - Ghi tăng hàng hóa, Tài sản ...

Nợ TK 156, 152, 153, 211 ...

Nợ TK 1331 (nếu có)

    Có TK 111, 112, 331

 b) Khi xuất hóa đơn trả lại hàng:

 - Ghi giảm giá trị hàng hóa:

Nợ TK 1111/ TK 1121/ TK 331 – Số tiền được trả lại

      Có TK 156, 152, 153 ... - Hàng hóa trả lại (giá chưa thuế)

      Có TK 1331 - Thuế GTGT (nếu có)

II. Cách kê khai hàng bán bị trả lại:

 Ngày 20/02/2017, Cục Thuế TP. Hà Nội có ban hành Công văn số 5839/CT-TTHT để hướng dẫn cách kê khai điều chỉnh hàng hóa mua bán bị trả lại như sau:

Trường hợp bên bán đã lập hóa đơn giao cho bên mua, sau đó bên mua trả lại hàng, đã lập hóa đơn trả hàng theo quy định thì các bên kê khai điều chỉnh trên tờ khai thuế GTGT mẫu 01/GTGT tại kỳ tính thuế phát sinh hóa đơn trả lại hàng như sau:

- Đối với bên bán thực hiện kê khai giảm vào các chỉ tiêu tương ứng tại mục II - Hàng hóa dịch vụ bán ra trong kỳ trên tờ khai 01/GTGT. Nếu là hàng hóa chịu thuế GTGT thì điều chỉnh giảm doanh số tại chỉ tiêu (32), giảm thuế GTGT tại chỉ tiêu (33).

- Đối với bên mua thực hiện điều chỉnh giảm doanh số mua tại chỉ tiêu (23), giảm thuế GTGT đầu vào tại chỉ tiêu (24) và (25).

Một số lưu ý: 

 - Do hiện nay doanh nghiệp không phải làm và nộp phụ lục mua vào bán ra nên trong công văn 5839/CT-TTHT, Cục thuế TP Hà Nội đang hướng dẫn các bạn điều chỉnh trực tiếp trên tờ khai thuế 01/GTGT.

- Còn nếu các bạn vẫn thực hiện làm phụ lục để lấy số liệu lên tờ khai thì các bạn thực hiện kê vào bảng kê như sau:

+ Bên bán: Kê âm vào bảng kê bán ra

+ Bên mua: Kê âm vào bảng kê mua vào

- Trước đó, Ngày 23/11/2015, Tổng Cục Thuế ban hành Công văn 4943/TCT-KK hướng dẫn về khai thuế và khai bổ sung hồ sơ khai thuế.

Khi người bán đã xuất hóa đơn, người mua đã nhận hàng và hai bên đã kê khai thuế giá trị gia tăng (GTGT).

Sau đó, bên bán và bên mua phát hiện hàng hóa đã giao không đúng quy cách, chất lượng phải trả lại một phần hoặc toàn bộ, điều chỉnh giá trị hàng hóa bán ra thì phải lập hóa đơn trả lại hàng hoặc lập hóa đơn điều chỉnh theo quy định.

Căn cứ hóa đơn trả lại hoặc hóa đơn điều chỉnh thì tại kỳ tính thuế phát sinh hóa đơn trả lại hàng hoặc phát sinh hóa đơn điều chỉnh:

+ Bên bán kê khai điều chỉnh doanh số bán và thuế GTGT đầu ra.

+ Bên mua điều chỉnh doanh số mua và thuế GTGT đầu vào.

 Ví dụ:

Ngày 11/06/2015 Công ty TNHH Thương Mại A bán 10 máy tính DELL cho Công ty TNHH X và xuất hóa đơn số 0000568, ký hiệu HN/14P, đơn giá 15.000.000 vnđ/ chiếc (chưa VAT).

- Nhưng đến ngày 18/06/2015 Công ty TNHH X xuất hóa đơn trả lại hàng cho Công ty Công ty TNHH Thương Mại A vì hàng lỗi không đạt chất lượng. Hóa đơn hàng bán trả lại là hóa đơn số 0000487, ký hiệu BM/13P, đơn giá 15.000.000 vnđ/ chiếc (chưa VAT).

Dựa vào 2 hóa đơn trên, bên bán và bên mua tiến hành kê khai tháng 6/2015 như sau:

1- Hóa đơn số 0000568, ký hiệu HN/14P, ngày 11/06/2015 mà Công ty TNHH Thương Mại A xuất:

Bên bán (Công ty TNHH Thương Mại A): Kê vào bảng kê bán ra PL01-1 GTGT.

Bên mua (Công ty TNHH X) Kê vào bảng kê mua vào PL01-2 GTGT

2- Hóa đơn hàng bán trả lại số 0000478, ký hiệu BM/13P ngày 18/06/2015 mà Công ty TNHH X xuất trả kê khai như sau:

Bên bị trả lại (Công ty TNHH Thương Mại A): Kê vào bảng kê bán ra PL01-1/GTGT – kê số âm số tiền( cột ghi chú ghi nội dung: hàng bán bị trả lại)

huong-dan-ke-khai-hang-ban-bi-tra-lai

Bên trả lại hàng (Công ty TNHH X): Kê vào bảng kê mua vào PL01-2/GTGT(Kê âm) (Cột ghi chú ghi nội dung: xuất trả lại hàng ).

huong-dan-ke-khai-hach-toan-hang-bi-tra-lai1

Bạn đang xem bài viết:Hướng dẫn cách kê khai hạch toán hàng bán bị trả lại "

Từ khóa tìm kiếm nhiềuHàng bán bị trả lại cần chứng từ gì, xuất hóa đơn trả lại hàng cho người bán, biên bản trả lại hàng đã mua, hạch toán hàng bán bị trả lại, hạch toán giảm giá hàng bán, xuất hóa đơn trả lại hàng cho người bán, hạch toán chiết khấu thương mại

Có thể bạn quan tâm: " Xử lý khi trả lại hàng hóa cho bên bán "

1. Xử lý khi trả lại hàng hóa cho bên bán: phải xuất hóa đơn trả lại hàng

2. Kê khai thuế với những hàng hóa trả lại cho bên bán

 2.1. Trường hợp chưa kê khai thuế hàng hóa trả lại

- Trường hợp hàng bán bị trả lại trong kỳ, chưa kê khai thuế, hai bên lập biên bản trả lại hàng, trả lại hóa đơn cho bên bán, và không phải kê khai thuế.

- Bên mua có thể xuất hóa đơn trả lại hàng. Khi xuất hóa đơn trả lại hàng bên mua chỉ kê khai hóa đơn sử dụng, mà không kê khai thuế

 2.2 Trường hợp đã kê khai thuế hàng hóa trả lại

 Trường hợp hai bên đã kê khai thuế đầu ra, đầu vào, hai bên lập biên bản, bên mua xuất hóa đơn trả lại toàn bộ hoặc một phần hàng cho bên bán.

 Căn cứ vào hóa đơn xuất trả hàng, bên bán kê khai:

   - Giảm doanh thu bán hàng và thuế GTGT đầu ra

Căn cứ vào hóa đơn xuất trả hàng, bên mua kê khai:

    - Giảm doanh thu mua hàng và thuế GTGT được khấu trừ theo hóa đơn trả lại hàng

   - Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn của tờ hóa đơn trả lại hàng

Xem thêm: Hạch toán các khoản thu nhập khác- Tài khoản 711Hạch toán các bút toán kết chuyển cuối kỳ

Mời các bạn tham gia học thử khóa học Kế toán thuế và lập báo cao tài chính và khóa học Kế toán dành cho chủ doanh nghiệp tại trung tâm

khoa-hoc

Tặng ngay 200.000 đồng khi đăng ký trước 5 ngày khai giảng
Tặng thêm 400.000 đồng voucher có thể quy đổi thành tiền mặt
Tặng thêm 50.000 cho mỗi sinh viên
Tặng cẩm nang kế toán thuế rất hay và tiện lợi
Miễn phí bảng hệ thống tài khoản kế toán in màu đẹp
Miễn phí khóa kỹ năng viết CV và phỏng vấn xin việc
Miễn phí 100% tài liệu trọn khóa học 
Miễn phí 100% lệ phí thi & cấp chứng chỉ
Được cấp bản quyền phần mềm MISA SME trị giá 10.990.000đ , và phần mềm kế toán Excel