Hướng dẫn cách tạo hóa đơn GTGT khi bán hàng. | Bài viết hay | Tin tức

thứ 711272021

Hotline: 0962 283 630 - Email: giasuketoantruong@yahoo.com

Quay về Bạn đang ở trang: Home Tin tức Bài viết hay Hướng dẫn cách tạo hóa đơn GTGT khi bán hàng.

Hướng dẫn cách tạo hóa đơn GTGT khi bán hàng.

Hướng dẫn cách tạo hóa đơn GTGT khi bán hàng hóa, dịch vụ, xây dựng,....Tại sao phải lập hóa đơn GTGT?, những điều cần lưu ý khi viết các mục, chỉ tiêu trên hóa đơn GTGT theo quy định tại thông tư 39/2014 TT-BTC và 26/2015 TT-BTC của Bộ Tài Chính.

hoa-don-GTGTDoanh nghiệp thuộc đối tượng nộp thuế giá trị gia tăng (GTGT) theo phương pháp khấu trừ thuế khi bán hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT phải sử dụng hóa đơn GTGT, kể cả trường hợp bán hàng hóa, dịch vụ chịu thuế tiêu thụ đặc biệt.

Nguyên tắc lập hóa đơn GTGT ( Giá trị gia tăng) theo thông tư 39/2014 TT-BTC và thông tư 26/2015 TT-BTC như sau:

Khi lập hóa đơn GTGT cần ghi đầy đủ các mục ghi trên hóa đơn.

- Giá bán chưa bao gồm thuế GTGT, phụ thu và phí tính ngoài giá bán (nếu có), thuế GTGT, tổng giá thanh toán đã có thuế.

- Đúng nội dung nghiệp vụ kinh tế phát sinh, không được tẩy xóa, sửa chữa.

- Phải dùng cùng màu mực, loại mực không phai, không sử dụng mực đỏ

- Chữ số và chữ viết phải liên tục không ngắt quãng, không viết hoặc viết đè lên chữ in sẵn hoặc gạch chéo phần còn trống (nếu có)

- Hóa đơn được lập một lần thành nhiều liên. Nội dung lập trên hóa đơn phải được thống nhất  trên các liên hóa đơn có cùng một số 

- Hóa đơn được lập liên tục từ số nhỏ đến số lớn.

Cách lập hóa đơn GTGT theo từng tiêu thức cụ thể trên hóa đơn:

Cách lập một số tiêu thức cụ thể trên hóa đơn:

1. “Ngày tháng năm” lập hóa đơn

Ngày lập hóa đơn đối với bán hàng hóa là thời điểm chuyển giao quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng hàng hóa cho người mua, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền.
Ngày lập hóa đơn đối với cung ứng dịch vụ là ngày hoàn thành việc cung ứng dịch vụ, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền. Trường hợp tổ chức cung ứng dịch vụ thực hiện thu tiền trước hoặc trong khi cung ứng dịch vụ thì ngày lập hóa đơn là ngày thu tiền.
2. Tiêu thức “Tên, địa chỉ, mã số thuế của người bán”, “tên, địa chỉ, mã số thuế của người mua”

Người bán phải ghi đúng tiêu thức “mã số thuế” của người mua và người bán.
Tiêu thức “tên, địa chỉ” của người bán, người mua phải viết đầy đủ, trường hợp viết tắt thì phải đảm bảo xác định đúng người mua, người bán.
Trường hợp tên, địa chỉ người mua quá dài, trên hóa đơn người bán được viết ngắn gọn một số danh từ thông dụng như: “Phường” thành “P”; “Quận” thành “Q”, “Thành phố” thành “TP”, “Việt Nam” thành “VN” hoặc “Cổ phần” là “CP”, “Trách nhiệm Hữu hạn” thành “TNHH”, “khu công nghiệp” thành “KCN”, “sản xuất” thành “SX”, “Chi nhánh” thành “CN”… nhưng phải đảm bảo đầy đủ số nhà, tên đường phố, phường, xã, quận, huyện, thành phố, xác định được chính xác tên, địa chỉ doanh nghiệp và phù hợp với đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế của doanh nghiệp.
Trường hợp tổ chức bán hàng có đơn vị trực thuộc có mã số thuế trực tiếp bán hàng thì ghi tên, địa chỉ, mã số thuế của đơn vị trực thuộc. Trường hợp đơn vị trực thuộc không có mã số thuế thì ghi mã số thuế của trụ sở chính.
3. Tiêu thức “Số thứ tự, tên hàng hóa, dịch vụ, đơn vị tính, số lượng, đơn giá, thành tiền”

Ghi theo thứ tự tên hàng hóa, dịch vụ bán ra; gạch chéo phần bỏ trống (nếu có). Trường hợp hóa đơn tự in hoặc hóa đơn đặt in được lập bằng máy tính nếu có phần còn trống trên hóa đơn thì không phải gạch chéo.

Nếu có mã hàng hóa, dịch vụ thì phải ghi cả mã hàng hóa và tên hàng hóa.
4. Tiêu thức “người bán hàng (ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)”

Trường hợp thủ trưởng đơn vị không ký vào tiêu thức người bán hàng thì phải có giấy ủy quyền của thủ trưởng đơn vị cho người trực tiếp bán ký, ghi rõ họ tên trên hóa đơn và đóng dấu của tổ chức vào phía trên bên trái của tờ hóa đơn.
5. Tiêu thức “người mua hàng (ký, ghi rõ họ tên)”

Riêng đối với việc mua hàng không trực tiếp như: Mua hàng qua điện thoại, qua mạng, FAX thì người mua hàng không nhất thiết phải ký, ghi rõ họ tên trên hóa đơn. Khi lập hóa đơn tại tiêu thức “người mua hàng (ký, ghi rõ họ tên)”, người bán hàng phải ghi rõ là bán hàng qua điện thoại, qua mạng, FAX.
6. Đồng tiền ghi trên hóa đơn

Đồng tiền ghi trên hóa đơn là đồng Việt Nam.
Trường hợp người bán được bán hàng thu ngoại tệ theo quy định của pháp luật, tổng số tiền thanh toán được ghi bằng nguyên tệ, phần chữ ghi bằng tiếng Việt.
Ví dụ: 10.000 USD – Mười nghìn đô la Mỹ.
Người bán đồng thời ghi trên hóa đơn tỷ giá ngoại tệ với đồng Việt Nam theo tỷ giá giao dịch bình quân của thị trường ngoại tệ liên ngân hàng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tại thời điểm lập hóa đơn.

Dưới đây là hướng dẫn chi tiết cách tạo hóa đơn GTGT:

Cách viết dòng “Ngày tháng năm”:

- Nếu là bán hàng hóa: Ngày lập hóa đơn đối với bán hàng hóa là thời điểm chuyển giao quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng hàng hóa cho người mua,(Không phân biệt đã thu tiền hay chưa thu được tiền)

Chú ý: Ngày lập hóa đơn (thời điểm xuất hóa đơn) rất quan trọng, nếu sai sẽ bị phạt từ 4 - 8 tr (tội lập hóa đơn sai thời điểm).

Cách viết dòng “Họ tên người mua hàng”:

- Ghi đầy đủ họ tên người mua hàng.

Cách viết dòng “Tên đơn vị”:

- Ghi tên đầy đủ hoặc tên viết tắt của DN mua hàng theo giấy chứng nhận ĐKKD, đăng ký thuế.
- Nếu người mua không lấy hóa đơn ghi: “người mua không lấy hoá đơn” hoặc “người mua không cung cấp tên, địa chỉ, mã số thuế”.

Cách viết dòng “Địa chỉ”: 

- Ghi tên đầy đủ hoặc tên viết tắt theo giấy chứng nhận ĐKKD, đăng ký thuế.

Quy định về viết tắt: Trường hợp tên, địa chỉ người mua quá dài, trên hóa đơn người bán được viết ngắn gọn một số danh từ thông dụng như: "Phường" thành "P"; "Quận" thành "Q", "Thành phố" thành "TP", "Việt Nam" thành "VN" hoặc "Cổ phần" là "CP", "Trách nhiệm Hữu hạn" thành "TNHH", "khu công nghiệp" thành "KCN", "sản xuất" thành "SX", "Chi nhánh" thành "CN"… nhưng phải đảm bảo đầy đủ số nhà, tên đường phố, phường, xã, quận, huyện, thành phố, xác định được chính xác tên, địa chỉ doanh nghiệp và phù hợp với đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế của doanh nghiệp.

Cách viết dòng “Mã số thuế”: 

- Ghi mã số thuế của Công ty mua hàng.
Cách ghi dòng “Hình thức thanh toán”:
- Ghi “TM” nếu thanh toán bằng tiền mặt, ghi "CK” nếu chuyển khoản, ghi “TM/CK” nếu chưa xác định được hình thức thanh toán.
Chú ý: Những hóa đơn có giá trị trên 20.000.000 vnđ bắt buộc phải chuyển khoản thì mới được khấu trừ thuế GTGT và tính vào chi phí hợp lý của DN. (Không phải quy định hóa trên 20tr phải ghi hình thức thanh toán là CK nhé)

Cách ghi dòng “Số tài khoản”:

- Có thể bỏ qua hoặc ghi Số tài khoản của Công ty mua hàng.

Cách ghi Cột “STT”:

- Ghi lần lượt số thứ tự các loại hàng hóa, dịch vụ..

Cách ghi Cột “Tên hàng hóa, dịch vụ”:

- Ghi đầy đủ, chi tiết, cụ thể tên hàng hóa như lúc nhập (tên, mã, kí hiệu).

Bạn đang xem bài viết: "Cách tạo hóa đơn GTGT khi bán hàng"

Từ khóa tìm kiếm nhiều: Hóa đơn vat, hóa đơn bán hàng,giao hàng trước xuất hóa đơn sau, mua hóa đơn đỏ, thời điểm xuất hóa đơn bán hàng, hóa đơn bán hàng hợp lệ, hóa đơn bán hàng có được tính vào chi phí, nguyên tắc xuất hóa đơn.

Có thể bạn quan tâm: "Nội dụng không bắt buộc trên hóa đơn đã lập".

Căn cứ vào Khoản 2, Điều 4, Thông tư 39/2014/TT-BTC thì ngoài những nội dung bắt buộc phải có trên hóa đơn đã lập, doanh nghiệp hoặc các tổ chức kinh doanh có thể:

a) Tạo thêm các thông tin khác phục vụ cho hoạt động kinh doanh, kể cả tạo lô-gô, hình ảnh trang trí hoặc quảng cáo.

b) Các thông tin tạo thêm phải đảm bảo phù hợp với pháp luật hiện hành, không che khuất, làm mờ các nội dung bắt buộc phải có trên hóa đơn.