Hướng dẫn Hạch Toán Các Nghiệp Vụ Kế Toán Công Ty Thương Mại | Bài viết hay | Tin tức

Hướng dẫn Hạch Toán Các Nghiệp Vụ Kế Toán Công Ty Thương Mại

Hướng dẫn Hạch Toán Các Nghiệp Vụ Kế Toán Công Ty Thương Mại

Chia sẻ với các bạn các nghiệp vụ và cách hạc toán chi tiết các nghiệp vụ kế toán thường gặp khi làm trong công ty thương mại.

I. Mua hàng

1. Mua hàng

- Mua VPP về nhập kho: các khoản chi phí khác để mang hàng hóa về nhập kho theo lý thuyết thì hạch toán vào TK 1562 nhưng thực tế kế toán thường công luôn vô tiền mua hàng rồi chia cho số lượng hàng hóa theo một tiêu thức nào đó.

Nợ TK 1561: giá mua chưa VAT, chi tiết số lượng từng mặt hàng
Nợ TK 1331: VAT, thường là 10%
   Có TK 331,111,112, 141: tổng số tiền phải trả/đã trả NCC

- Khi thanh toán tiền

Nợ TK 331
   Có TK 111 (nếu trả tiền mặt), 112 (nếu trả qua ngân hàng)

- Trường hợp đã nhận được hóa đơn của NCC nhưng đến cuối tháng hàng chưa về đến kho

+ Cuối tháng kế toán ghi

Nợ TK 151: giá mua chưa VAT, chi tiết số lượng từng mặt hàng
Nợ TK 1331: VAT
   Có TK 111,112,331,141: tổng số tiền phải trả/đã trả NCC

+ Qua đầu tháng khi hàng về tới kho

Nợ TK 1561
   Có TK 151

2. Trả hàng cho NCC: khi nhập kho đơn giá nào thì xuất kho trả với đơn giá đó, hạch toán ngược lại lúc nhập kho

Nợ TK 331, 111, 112
   Có TK 1561
   Có TK 1331

- Thu lại tiền (nếu có)

Nợ TK 111,112
   Có TK 331

3. Chiết khấu thương mại được hưởng từ NCC

- Được NCC giảm vào tiền nợ phải trả

Nợ TK 331
   Có TK 1561
   Có TK 1331

- Được NCC trả lại bằng tiền

Nợ TK 111, 112
   Có TK 1561
   Có TK 1331

- Hoặc DN có thể hạch toán vào thu nhập khác

Nợ TK 331
   Có TK 711

1497221 391443510992400 341803786 n

II. Bán hàng

1. Bán hàng

- Bán hàng

+ Ghi nhận doanh thu

Nợ TK 131,111,112: tổng số tiền phải thu/đã thu của KH
   Có TK 5111: tổng giá bán chưa VAT
   Có TK 33311: VAT đầu ra, thường là 10%

+ Ghi nhận giá vốn: tùy theo DN chọn phương pháp tính giá xuất kho nào mà phần mềm chạy theo nguyên tắc đó

Nợ TK 632
   Có TK 1561

- Thu tiền bán hàng

Nợ TK 111 ( thu bằng tiền mặt), 112 (thu qua ngân hàng)
   Có TK 131

2. Các khoản giảm trừ doanh thu

2.1. Chiết khấu thương mại

Khi KH mua đạt tới một mức nào đó thì DN có chính sách chiết khấu cho KH

- Trường hợp KH mua hàng nhiều lần mới đạt được lượng hàng mua được hưởng chiết khấu thì khoản chiết khấu thương mại này được ghi giảm trừ vào giá bán trên “Hoá đơn GTGT” hoặc “Hoá đơn bán hàng” lần cuối cùng.

- Trường hợp KH không tiếp tục mua hàng, hoặc khi số chiết khấu thương mại người mua được hưởng lớn hơn số tiền bán hàng được ghi trên hoá đơn lần cuối cùng thì phải chi tiền chiết khấu thương mại cho người mua.

Khoản chiết khấu thương mại trong các trường hợp này được hạch toán vào Tài khoản 521.

Nợ TK 521
Nợ TK 33311
   Có TK 131,111,112

- Trường hợp người mua hàng với khối lượng lớn được hưởng chiết khấu thương mại, giá bán phản ánh trên hoá đơn là giá đã giảm giá (đã trừ chiết khấu thương mại) thì khoản chiết khấu thương mại này không được hạch toán vào TK 521. Doanh thu bán hàng phản ánh theo giá đã trừ chiết khấu thương mại.

2.2. Hàng bán bị trả lại

- Ghi giảm doanh thu, công nợ phải thu KH: bán giá nào thì ghi giảm công nợ giá đó

Nợ TK 531: giá bán chưa VAT
Nợ TK 33311: VAT
   Có TK 131,111,112: tổng số tiền phải trả/đã trả lại cho KH

- Giảm giá vốn: xuất kho giá nào thì bây giờ ghi giá đó

Nợ TK 1561
   Có TK 632

- Các chi phí phát sinh liên quan đến hàng bán bị trả lại

Nợ TK 641
Nợ TK 1331
   Có TK 331, 111,112…

2.3. Giảm giá hàng bán

Nợ TK 532
Nợ TK 33311
   Có TK 111,112,131

Các bạn kế toán trong công ty thương mại chú ý nhé! Chúc các bạn hoàn thành công việc của mình.

Mời bạn tham khảo khóa kế toán thực hành trên hóa đơn, chứng từ, excel, misa 2015 theo TT200

image dongdau

Tham gia khóa kế toán bạn sẽ được:

1. Được làm thực hành trên chứng từ, hóa đơn và sổ sách của doanh nghiệp.

2. Được cài đặt + tặng phần mềm kế toán Misa có bản quyền để hỗ trợ học tập
3. Được hướng dẫn và học thực tế trên Laptop (Mỗi học viên sẽ được hướng dẫn sửa bài thực hành riêng, cầm tay chỉ việc )
4. Học xong khóa học, học viên có kết quả bằng 2 năm kinh nghiệm.
5. Có thể làm được công việc của một kế toán tổng hợp,
+ Có thể kê khai thuế GTGT, TNCN, TNDN,
+ Làm sổ sách kế toán
+ Tính được giá thành sản xuất, xây dựng
+ Lập được báo cáo tài chính: bảng cân đối số phát sinh, bảng cân đôi kế toán, bảng lưu chuyển tiền tệ, …
+ Quyết toán thuế cuối năm: Quyết toán thuế TNDN, thuế TNCN
6. Được hỗ trợ tư vấn nghiệp vụ cả sau khi đã kết thúc khóa học
7. Được cập nhật kiến thực kế toán, cập nhật chính sách thuế mới nhất định kỳ sau khi kết thúc khóa học

cảm nhận 2

Tin mới

Các tin khác