Hướng Dẫn Hach Toán Tạm Ứng Cho Nhân Viên Công Ty | Bài viết hay | Tin tức

Thứ 310192021

Hotline: 0962 283 630 - Email: giasuketoantruong@yahoo.com

Quay về Bạn đang ở trang: Home Tin tức Bài viết hay Hướng Dẫn Hach Toán Tạm Ứng Cho Nhân Viên Công Ty

Hướng Dẫn Hach Toán Tạm Ứng Cho Nhân Viên Công Ty

Hướng Dẫn Hach Toán Tạm Ứng Cho Nhân Viên Công Ty

Mỗi một doanh nghiệp đều có những khoản tạm ứng cho nhân viên như tạm ứng tiền mặt để đi công tác, tạm ứng tiền mua hàng hóa, tạm ứng tiền tiếp khách, tạm ứng vật tư hàng hóa….

Vậy các khoản tạm ứng này cần những chứng từ gì và hạch toán như thế nào?

hach-toan-tam-ung 1

Hình ảnh: Hướng Dẫn Hach Toán Tạm Ứng Cho Nhân Viên Công Ty

Khi tạm ứng cho nhân viên thì cần có những chứng từ sau:

– Khi cá nhân tạm ứng tiền cần có những chứng từ sau:

+ Giấy đề nghị tạm ứng tiền.
+ Nếu cá nhân đi công tác thì cần thêm những chứng từ sau:
– Đề xuất công tác.
– Giấy đi đường.
– Quyết định của ban giám đốc cử đi công tác.
– Lịch trình công tác.

– Sau khi công tác về phải thanh toán tạm ứng:

+ Giấy đề nghị thanh toán tiền tạm ứng.
+ Bảng thanh toán tạm ứng kèm theo các chứng từ gốc.
+ Nếu số tạm ứng thừa so với chi phí đi công tác thì phải hoàn nhập tạm ứng hoặc trừ vào lương của người lao động.
+ Giấy đi đường.
+ Và các chứng từ khác ( Nếu có)

Khi cá nhận tạm ứng tiền thì phải hoàn ứng hết khoản tạm ứng này mới được tạm ứng tiếp các khoản khác.

Hóa đơn GTGT khi làm thanh toán phải đầy đủ các chỉ tiêu trên hóa đơn và tên đơn vị mua hàng, mã số thuế phải là mã số thuế của công ty. Những hóa đơn trên 20 triệu thì công ty công ty làm giấy đề nghị thanh toán bằng chuyển khoản (Chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt);

Tham khảo chi tiết Khóa Học Kế Toán Thuế

Hạch toán kế toán khoản tạm ứng

– Khi tạm ứng tiền mặt hoặc vật tư cho người lao động:

Nợ TK 141– Tạm ứng
   Có các TK 111, 112, 152

– Khi thực hiện xong công việc được giao, người nhận tạm ứng lập Bảng thanh toán tạm ứng kèm theo các chứng từ gốc để quyết toán khoản tạm ứng:

Nợ các TK 152, 153, 156, 621, 627, 642 …
Nợ TK 1331 Nếu có.
   Có TK 141

– Xử lý khoản tạm ứng

+ Nếu khoản tạm ứng sử dụng không hết, phải hoàn ứng, nhập lại quỹ, nhập lại kho hoặc trừ vào lương của người tạm ứng:

Nợ TK 111 Nhập tiền mặt vào quỹ
Nợ TK 152 Nhập nguyên vật liệu thừa vào kho
Nợ TK 334 Trừ vào lương của người tạm ứng
   Có TK 141 Số tiền tạm ứng còn thừa

+ Nếu số thực chi lớn hơn số đã nhận tạm ứng, kế toán lập phiếu chi để thanh toán thêm cho người nhận tạm ứng:

Nợ TK 141
   Có TK 111

Lưu ý: Đối với khoản tạm ứng tiền lương cho người lao động doanh nghiệp hạch toán vào TK 334 mà không được hạch toán vào TK 141.

Nợ TK 334
   Có TK 111

Chúc bạn làm tốt công việc của kế toán!

Mời bạn xem thêm Học Kế Toán Thực Hành trên hóa đơn, chứng từ, excel, misa 2015 theo TT200

image dongdau

Tham gia khóa học bạn sẽ được:

1. Được làm thực hành trên chứng từ, hóa đơn và sổ sách của doanh nghiệp.
2. Được cài đặt + tặng phần mềm kế toán Misa có bản quyền để hỗ trợ học tập
3. Được hướng dẫn và học thực tế trên Laptop (Mỗi học viên sẽ được hướng dẫn sửa bài thực hành riêng, cầm tay chỉ việc )
4. Học xong khóa học, học viên có kết quả bằng 2 năm kinh nghiệm.
5. Có thể làm được công việc của một kế toán tổng hợp,
+ Có thể kê khai thuế GTGT, TNCN, TNDN,
+ Làm sổ sách kế toán
+ Tính được giá thành sản xuất, xây dựng
+ Lập được báo cáo tài chính: bảng cân đối số phát sinh, bảng cân đôi kế toán, bảng lưu chuyển tiền tệ, …
+ Quyết toán thuế cuối năm: Quyết toán thuế TNDN, thuế TNCN
6. Được hỗ trợ tư vấn nghiệp vụ cả sau khi đã kết thúc khóa học
7. Được cập nhật kiến thực kế toán, cập nhật chính sách thuế mới nhất định kỳ sau khi kết thúc khóa học.

nguyenthilanphuong