Hướng dẫn kê khai hóa đơn không chịu thuế GTGT và thuế suất 0% | Bài viết hay | Tin tức

thứ 711272021

Hotline: 0962 283 630 - Email: giasuketoantruong@yahoo.com

Quay về Bạn đang ở trang: Home Tin tức Bài viết hay Hướng dẫn kê khai hóa đơn không chịu thuế GTGT và thuế suất 0%

Hướng dẫn kê khai hóa đơn không chịu thuế GTGT và thuế suất 0%

Hướng dẫn kê khai hóa đơn không chịu thuế GTGT và thuế suất 0%Hóa đơn không chịu thuế GTGT có phải kê khai không?. Kê khai hóa đơn không chịu thuế như thế nào?. Hướng dẫn cách kê khai hóa đơn không chịu thuế GTGT và hóa đơn chịu thuế suất 0% trên phần mềm HTKK.

khong-chiu-thue-va-thue-0

1. Trường hợp nào thì được khấu trừ thuế GTGT đầu vào:

a. Hóa đơn không chịu thuế GTGT:

Theo điều 4 Thông tư 219/2013/TT-BTKhoản 2 Điều 1 Thông tư 26/2015/TT-BTC quy định:

Đối tượng không chịu thuế GTGT như: Sản phẩm trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản, hải sản. Chuyển quyền sử dụng đất. Các dịch vụ tài chính, ngân hàng, kinh doanh chứng khoán. Dịch vụ y tế, dịch vụ thú y. Dạy học, dạy nghề theo quy định của pháp luật. Phần mềm máy tính bao gồm sản phẩm phần mềm và dịch vụ phần mềm theo quy định của pháp luật.

“7. Thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ sử dụng cho sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ không chịu thuế GTGT không được khấu trừ.”

(Theo khoản 7 Điều 14 Thông tư 219/2013/TT- BTC).

 NHƯ VẬY:

- Thuế GTGT đầu vào sử dụng cho sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ không chịu thuế GTGT => Thì không được khấu trừ thuế GTGT đầu vào.

b. Hóa đơn chịu thuế suất 0%.

Theo Điều 9 Thông tư 219/2013/TT- BTC quy định:

Thuế suất 0%: áp dụng đối với hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu; hoạt động xây dựng, lắp đặt công trình ở nước ngoài và ở trong khu phi thuế quan; vận tải quốc tế; hàng hóa, dịch vụ thuộc diện không chịu thuế GTGT khi xuất khẩu.

"1. Thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ dùng cho sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT được khấu trừ toàn bộ, kể cả thuế GTGT đầu vào không được bồi thường của hàng hóa chịu thuế GTGT bị tổn thất.

2. Thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ (kể cả tài sản cố định) sử dụng đồng thời cho sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế và không chịu thuế GTGT thì chỉ được khấu trừ số thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ dùng cho sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT.

Cơ sở kinh doanh phải hạch toán riêng thuế GTGT đầu vào được khấu trừ và không được khấu trừ.

Trường hợp không hạch toán riêng được thì thuế đầu vào được khấu trừ tính theo tỷ lệ (%) giữa doanh thu chịu thuế GTGT, doanh thu không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT so với tổng doanh thu của hàng hóa, dịch vụ bán ra bao gồm cả doanh thu không phải kê khai, tính nộp thuế không hạch toán riêng được.

Cơ sở kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế và không chịu thuế GTGT hàng tháng/quý tạm phân bổ số thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ, tài sản cố định mua vào được khấu trừ trong tháng/quý, cuối năm cơ sở kinh doanh thực hiện tính phân bổ số thuế GTGT đầu vào được khấu trừ của năm để kê khai điều chỉnh thuế GTGT đầu vào đã tạm phân bổ khấu trừ theo tháng/quý.”  

(Theo Điều 14 Thông tư 219/2013/TT- BTC)

NHƯ VẬY:

- Thuế GTGT đầu vào sử dụng cho việc sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT => Thì được khấu trừ thuế GTGT đầo vào.

- Sử dụng cho việc SXKD mặt hàng Không chịu thuế GTGT => Không được khấu trừ.

2. Cách viết hóa đơn cho từng trường hợp:

a. Hóa đơn không chịu thuế GTGT

– Trên hoá đơn GTGT chỉ ghi dòng giá bán là giá thanh toán, Dòng thuế suất, số thuế GTGT không ghi và gạch chéo

Ví dụ: Trung tâm Gia sư kết toán trưởng xuất hóa đơn GTGT cho khóa học kế toán thuế và lập BCTC 2.100.000 đồng. (Dạy học không chịu thuế).

vi-du

b. Hóa đơn chịu thuế suất 0%

Theo điều 4 Điều 4 Thông tư số 39/2014/TT-BTC:

"Đối với hóa đơn GTGT, ngoài dòng đơn giá là giá chưa có thuế GTGT, phải có dòng thuế suất thuế GTGT, tiền thuế GTGT, tổng số tiền phải thanh toán ghi bằng số và bằng chữ."

– Trên hoá đơn GTGT chỉ ghi dòng giá bán là giá thanh toán, dòng thuế suất viết là 0%, số thuế GTGT là 0.

vi-du1

3. Hướng dẫn cách kê khai thuế trên phần mềm HTKK

a. Kê khai thuế GTGT đầu vào: (Bên mua)

 - Cách kê khai hóa đơn không chịu thuế GTGT:

Theo Công văn 4943/TCT-CS, ngày 10/11/2014 của Tổng cục Thuế:

"2. Về việc kê khai các hóa đơn của hàng hóa, dịch vụ mua vào không chịu thuế GTGT:

Các hóa đơn của hàng hóa, dịch vụ mua vào thuộc đối tượng không chịu thuế thì không phải kê khai trên bảng kê hóa đơn, chứng từ hàng hóa, dịch vụ mua vào theo quy định tại Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 và Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/08/2014."

=> Như vậy: 

– Không phải kê khai trên bảng kê mua vào (Pl 01-2/GTGT) (Theo Thông tư 119)

– Các bạn chỉ cần nhập số tiền giá trị hàng hóa, dịch vụ vào chỉ tiêu 23 trên tờ khai là xong

vi-du2

 - Cách kê khai hóa đơn chịu thuế GTGT 0%:

Vì hóa đơn này thuế suất 0% nên các bạn chỉ cần kê khai Số tiền giá trị hàng hóa, dịch vụ vào Chỉ tiêu 23 trên tờ khai 01/GTGT. (Tương tự như hóa đơn không chịu thuế GTGT nhé

b. Kê khai thuế đầu ra: (Bên bán)

 - Cách kê khai hóa đơn không chịu thuế:

Kê khai hóa đơn không chịu thuế vào DÒNG SỐ 1 (chỉ tiêu 26). “Hàng hóa, dịch vụ không chịu thuế giá trị gia tăng (GTGT)” trên bảng kê bán ra: PL 01-1/GTGT.

vi-du3

 - Cách kê khai hóa đơn chịu thuế suất 0%:

– Kê khai vào DÒNG SỐ 2 (Chỉ tiêu 29) . “Hàng hoá, dịch vụ chịu thuế suất thuế GTGT 0%” trên bảng kê bán ra: PL 01-1/GTGT.

Bạn đang xem bài viết: " Hướng dẫn kê khai hóa đơn không chịu thuế GTGT và thuế suất 0% "

Từ khóa tìm kiếm nhiều: Đối tượng không chịu thuế gtgt 2019, đối tượng chịu thuế gtgt 0%, đối tượng chịu thuế gtgt 5%, đối tượng chịu thuế gtgt 10%, luật thuế gtgt

Có thể bạn quan tâm: " Cách kê khai thuế GTGT hàng xuất khẩu "

a) Nếu DN kê khai thuế GTGT theo pp khấu trừ:

- Các bạn kê khai hóa đơn thương mại (hoặc hóa đơn GTGT 0%) đó vào Chỉ tiêu 29 - Hàng hóa, dịch vụ bán ra chịu thuế suất 0% trên Tờ khai 01/GTGT.

b) Nếu DN kê khai thuế GTGT theo pp trực tiếp:

- Các bạn kê khai hóa đơn thương mại (hoặc hóa đơn bán hàng) đó vào Chỉ tiêu 21 - Doanh thu hàng hóa, dịch vụ chịu thuế suất 0% và không chịu thuế trên Tờ khai 04/GTGT.

Thời điểm kê khai thuế GTGT hàng xuất khẩu:

(Theo Công văn 26986/CT-TTHT ngày 26/4/2019 của Cục Thuế TP. Hà Nội)

"Trường hợp Công ty xuất khẩu lô hàng cho doanh nghiệp chế xuất và lập hóa đơn GTGT thuế suất 0% cho lô hàng trên vào ngày 30/03/2019 nhưng ngày xác nhận, hoàn tất thủ tục trên tờ khai hải quan là ngày 05/04/2019.

-> Thì thời điểm kê khai thuế GTGT và thời điểm xác định doanh thu xuất khẩu để tính thuế là tháng 04/2019 (trường hợp kê khai thuế GTGT theo tháng)"

c. Cách kê khai hóa đơn Không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT:

- Kê khai vào Chỉ tiêu 32a trên tờ khai 01/GTGT

Xem thêmHạch toán thuế GTGT không cùng kỳ kê khai thuế , Hướng dẫn cách lập tờ khai thuế GTGT quý, tháng 2019

Mời các bạn tham gia khóa học Kế toán tổng hợp thực hành và khóa học Kế toán sơ cấp/căn bản tại trung tâm.

khoa-hoc

Tặng ngay 200.000 đồng khi đăng ký trước 5 ngày khai giảng
Tặng thêm 400.000 đồng voucher có thể quy đổi thành tiền mặt
Tặng thêm 50.000 cho mỗi sinh viên
Tặng cẩm nang kế toán thuế rất hay và tiện lợi
Miễn phí bảng hệ thống tài khoản kế toán in màu đẹp
Miễn phí khóa kỹ năng viết CV và phỏng vấn xin việc
Miễn phí 100% tài liệu trọn khóa học 
Miễn phí 100% lệ phí thi & cấp chứng chỉ
Được cấp bản quyền phần mềm MISA SME trị giá 10.990.000đ , và phần mềm kế toán Excel