Hướng dẫn lâp Bảng Tổng Hợp - Sổ Chi tiết thanh toán với người mua và người bán trên excel | Bài viết hay | Tin tức

thứ 705212022

Hotline: 0962 283 630 - Email: giasuketoantruong@yahoo.com

Quay về Bạn đang ở trang: Home Tin tức Bài viết hay Hướng dẫn lâp Bảng Tổng Hợp - Sổ Chi tiết thanh toán với người mua và người bán trên excel

Hướng dẫn lâp Bảng Tổng Hợp - Sổ Chi tiết thanh toán với người mua và người bán trên excel

Hướng dẫn lâp Bảng Tổng Hợp - Sổ Chi tiết thanh toán với người mua và người bán trên excel

Chia sẻ bạn hướng dẫn làm bảng tổng hợp và sổ chi tiết trên excel kế toán nhằm giúp theo dõi được cẩn thận, chi tiết việc thanh toán với người mua và người bán, tránh sai sót không đáng có.


1. Bảng tổng hợp thanh toán với người mua và người bán

a. Cách lập bảng tổng hợp thanh toán với người mua và người bán:

Bước 1: Đặt công thức cho tên sổ =IF(E6=131;”MUA”;”BAN”)

Bước 2: Đặt công thức cho các ô, cột

- Cột mã TK: (A14 là TK chi tiết đầu tiên của TK 131, bạn copy công thức đến hết DMTK)
=IF(LEFT(DMTK!A14;3)=”131”;DMTK!A14;IF(LEFT(DMTK!A14;3)=”331”;DMT!A14;””))
Cột tên TK:
= IF(A10=””;””;VLOOKVUP($A10;DMTK!$A$4:$B$165;2;0))
- Cột dư Nợ, dư Có đầu kỳ: Dùng VLOOKUP tìm số dư đầu kỳ của tháng 1 về.
- Cột phát sinh Nợ, phát Sinh có: Dùng SUMIF tổng hợp số liệu tất cả các tháng trên BNL về.
- Cột dư Nợ cuối kỳ: =IF(A10=””;””;MAX(C11+E10-D10-F10;0))
- Cột dư Có cuối kỳ: =IF(A10=””;””;MAX(D10+F10-C11-E10-;0))
- Cột TK cấp 1: =LEFT(A10;3) (lấy về 3 ký tự bên trái ô A10)
- Dòng tổng cộng: Dùng SUNTOTAL

b. Cách in

- Nhập TK 131 hoặc 331 vào ô Tài khoản
- Tại cột TK cấp 1: lọc TK tương ứng cần in
- Căn chỉnh trang in => in

2332

2. Sổ chi tiết thanh toán với người mua và người bán trên Excel

a. Cách lập sổ chi tiết thanh toán với người mua và người bán:

Bước 1: Tạo DM mã TK

=IF(LEFT(DMTK!$A13;3)=”131”;DMTK!$A13;IF(LEFT(DMTK!$A13;3)=”331”;DMTK!$A13;””))

Bước 2: Đặt List tại ô Mã đối tượng

Bước 3: Dùng VLOOKUP tìm về Tên đối tượng

Bước 4: Đặt công thức tìm về tên sổ (ô có đánh dấu mầu)
= IF(LEFT(D5;3)=”131”;”MUA”;”BAN”)

Bước 5: Tạo bảng báo cáo gồm 2 cột Tháng BC, Nối tháng và tài khoản báo cáo

Bước 6: Tính số dư đầu kỳ: làm tương tự như Sổ chi tiết các tài khoản

Bước 7: Ô “Tháng …năm …” và “Hà Nội, ngày ….” Làm tương tự như Sổ chi tiết các tài khoản,

Bước 8: Đặt công thức cho các ô, cột: làm tương tự như Sổ chi tiết các tài khoản

b. Cách in:

- Bôi đen, đặt lọc toán bộ dữ liệu
- Chọn tài khoản cần in tại ô Tài khoản
- Nhập số tháng cần in vào ô Tháng báo cáo
- Lọc tháng cần xem, cần in tại cột In sổ theo tháng, nếu in cả năm bạn lọc NonBanks

- Căn chỉnh trang in => in

Nguồn: tổng hợp

Mời bạn xem thêm khóa kế toán thực hành trên hóa đơn, chứng từ, excel, misa 2015 theo TT200

image dongdau

Tham gia khóa học bạn sẽ có cơ hội:

 1. Được làm thực hành trên chứng từ, hóa đơn và sổ sách của doanh nghiệp.

2. Được cài đặt + tặng phần mềm kế toán Misa có bản quyền để hỗ trợ học tập
3. Được hướng dẫn và học thực tế trên Laptop (Mỗi học viên sẽ được hướng dẫn sửa bài thực hành riêng, cầm tay chỉ việc )
4. Học xong khóa học, học viên có kết quả bằng 2 năm kinh nghiệm.
5. Có thể làm được công việc của một kế toán tổng hợp,
+ Có thể kê khai thuế GTGT, TNCN, TNDN,
+ Làm sổ sách kế toán
+ Tính được giá thành sản xuất, xây dựng
+ Lập được báo cáo tài chính: bảng cân đối số phát sinh, bảng cân đôi kế toán, bảng lưu chuyển tiền tệ, …
+ Quyết toán thuế cuối năm: Quyết toán thuế TNDN, thuế TNCN
6. Được hỗ trợ tư vấn nghiệp vụ cả sau khi đã kết thúc khóa học
7. Được cập nhật kiến thực kế toán, cập nhật chính sách thuế mới nhất định kỳ sau khi kết thúc khóa

Lê-Thị-Vân-Anh