Hướng dẫn cách lập tờ khai thuế GTGT quý, tháng 2019 | Bài viết hay | Tin tức

thứ 711272021

Hotline: 0962 283 630 - Email: giasuketoantruong@yahoo.com

Quay về Bạn đang ở trang: Home Tin tức Bài viết hay Hướng dẫn cách lập tờ khai thuế GTGT quý, tháng 2019

Hướng dẫn cách lập tờ khai thuế GTGT quý, tháng 2019

Hướng dẫn cách lập tờ khai thuế GTGT quý- tháng 2019. Hàng tháng, quý kế toán cần phải lập tờ khai thuế để gửi đến cơ quan thuế. Qua bài viết này các bạn sẽ biết được cách lập tờ khai thuế 01/GTGT theo quý hoặc theo tháng - Cách ghi tờ khai thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ trên phần mềm hỗ trợ kê khai thuế.

htkk

Mẫu Tờ khai 01/GTGT là áp dụng cho những Doanh nghiệp kê khai thuế GTGT theo phương pháp Khấu trừ.

- Để hạn chế 1 số lỗi và cập nhật đúng Mẫu tờ khai -> Các bạn phải kê khai trên phần mềm HTKK mới nhất nhé, các bạn có thể tải về tại đây:

Để tải HTKK mới nhất , các bạn Chat trực tiếp với tư vấn viên (giờ hành chính) để xin link tải về nhé

download

Thao tác trên phần mềm HTKK như sau:

Bước 1: Đăng nhập vào phần mềm

htkk1

Bước 2: Các bạn chọn " 01/GTGT tờ khai thuế GTGT khấu trừ (TT156/2013, TT26/2015)"

htkk2

Bước 3: Bạn chọn loại tờ khai "tờ khai tháng hoặc là tờ khai quý), kỳ tính thuế, phụ lục (nếu có):

htkk4

Bước 4: Điền các chỉ tiêu vào tờ khai

htkk5

htkk6

Sau đây là phần giải thích các tùy chọn trên phần mềm HTKK

htkk7

• Thêm phụ lục : Thêm phụ lục mới

• Nhập lại : Nhập lại các chỉ tiêu

• Ghi : Lưu lại các nội dung trên tờ khai

• In : In tờ khai

• Xóa : Xóa tờ khai

• Kết xuất : Kết xuất tờ khai ra excel

• Kết xuất XML: Kết xuất tờ khai ra tệp XML để nộp qua mạng

• Nhập từ XML : Nhập dữ liệu từ tệp XML

• Thoát : Thoát tờ khai

GIẢI THÍCH CÁC CHỈ TIÊU TRÊN TỜ KHAI

• Chỉ tiêu [21]: Nếu trong kỳ không phát sinhbạn click vào đây.

• Chỉ tiêu [22]: Số thuế GTGT còn được khấu trừ kỳ trước chuyển sang:

  – Số liệu ghi vào chỉ tiêu này là số thuế đã ghi trên chỉ tiêu [43] của Tờ khai thuế GTGT kỳ trước.

  – Trường hợp bạn cài lại máy tính hoặc bị mất dữ liệu thì bạn phải nhập bằng tay số tiền ở chỉ tiêu [43] của kỳ trước vào đây.

KÊ KHAI HÓA ĐƠN ĐẦU VÀO:

• Chỉ tiêu [23]: Giá trị của hàng hóa, dịch vụ mua vào:

  – Số liệu ghi vào mã số này là: Tổng giá trị

HHDV mua vào trong kỳ chưa có thuế GTGT.

• Chỉ tiêu [24]: Thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ mua vào:

  – Số liệu ghi vào mã số này là: Tổng toàn bộ số tiền thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ mua vào (Dù được khấu trừ hay không được khấu trừ, thì các bạn cũng nhập hết vào đây nhé)

• Chỉ tiêu [25]: Tổng số thuế GTGT được khấu trừ kỳ này:

  – Số liệu ghi vào mã số này là: Tổng số tiền thuế GTGTcủa hàng hóa, dịch vụ mua vào được khấu trừ (Chỉ nhập phần tiền thuế GTGT đủ điều kiện được khấu trừ).

kÊ KHAI HÓA ĐƠN ĐẦU RA:

• Chỉ tiêu [26]: Hàng hóa, dịch vụ bán ra không chịu thuế GTGT
  – Số liệu ghi vào mã số này là: Tổng Doanh thu của việc bán hàng hóa, dịch vụ không chịu thuế GTGT

• Chỉ tiêu [27] và [28]: Phần mềm sẽ tự động cập nhật.

• Chỉ tiêu [29]: Hàng hoá, dịch vụ bán ra chịu thuế suất 0%

  – Số liệu ghi vào mã số này là: Tổng Doanh thu của việc bán hàng hóa, dịch vụ chịu thuế suất 0%

• Chỉ tiêu [30] và [31]: Hàng hoá, dịch vụ bán ra chịu thuế suất 5%

  – Số liệu ghi vào mã số này là: Tổng Doanh thu của việc bán hàng hóa, dịch vụ chịu thuế suất 5% và Tiền thuế GTGT

• Chỉ tiêu [32] và [33]: Hàng hoá, dịch vụ bán ra chịu thuế suất 10%

  – Số liệu ghi vào mã số này là: Tổng Doanh thu của việc bán hàng hóa, dịch vụ chịu thuế suất 10% và Tiền thuế GTGT

• Chỉ tiêu [32a]: Hàng hoá, dịch vụ bán ra không tính thuế:

  – Số liệu ghi vào mã số này là: Tổng Doanh thu của việc bán hàng hóa, dịch vụ không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT (Các trường hợp không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT các bạn xem tại Điều 5 Thông tư 219 nhé)

• Chỉ tiêu [34], [35] và [36]: Phần mềm sẽ tự động cập nhật.

• Chỉ tiêu [37]: Điều chỉnh giảm:

  – Nếu Chỉ tiêu [43] trên tờ khai bổ sung KHBS của kỳ trước là số âm (tức là trong ngoặc) thì bạn nhập số tiền đó vào Chỉ tiêu [37] của kỳ hiện tại.

• Chỉ tiêu [38]: Điều chỉnh tăng:

  – Cũng như chỉ tiêu [37] nhưng ngược lại.

  – Tức là nếu Chỉ tiêu [43] trên tờ khai KHBS của kỳ bổ sung, điều chỉnh là số dương thì các bạn nhập số tiền đó vào Chỉ tiêu [38] của kỳ hiện tại.

Chú ý: 2 Chỉ tiêu [37] và [38] chỉ thực hiện khi kỳ trước các bạn có kê khai bổ sung, điều chỉnh hoặc yêu cầu của Cơ quan thuế.

• Chỉ tiêu [39] đến Chỉ tiêu [43]: Phần mềm tự động cập nhật.

• Chỉ tiêu [40b]:

  – Chỉ Áp dụng đối với trường hợp NNT thuộc đối tượng nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ có dự án đầu tư tại địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương cùng nơi đóng trụ sở chính, đang trong giai đoạn đầu tư thì lập hồ sơ khai thuế riêng cho dự án đầu tư và phải bù trừ số thuế GTGT của HHDV mua vào sử dụng cho dự án đầu tư với thuế GTGT của hoạt động sản xuất kinh doanh đang thực hiện.

  – Chỉ tiêu [40b] nhập vào bảng chỉ tiêu này tương ứng với chỉ tiêu 28a “Thuế GTGT mua vào của dự án đầu tư” trên tờ khai 02/GTGT. Giá trị tại chỉ tiêu 28a trên tờ khai 02/GTGT không được lớn hơn giá trị chỉ tiêu [40a].

Lưu ý:

• Chỉ tiêu [40]: Nếu xuất hiện số tiền ở đây thì mang tiền thuế đi nộp.

• Chỉ tiêu [43]: Nếu xuất hiện số tiền ở đây thì phần mềm sẽ tự động chuyển sang Chỉ tiêu [22] của kỳ sau. ---> (Không phải nộp tiền thuế).

THỜI HẠN NỘP TỜ KHAI THUẾ:

- Theo tháng: Ngày 20 của tháng tiếp theo

- Theo quý: Chậm nhất ngày 30 của tháng đầu tiên của quý tiếp theo

- Theo năm: Ngày 30 của tháng đầu tiên năm dương lịch

- Nộp bổ sung: Hồ sơ khai thuể bổ sung được nộp vào bất cứ ngày làm việc nào, không phụ thuộc vào thời hạn của lần nộp hồ sơ khai thuế tiếp theo, nhưng phải trước khi cơ quan thuế  có lịch thanh tra, kiểm tra thuế.

Bạn đang xem bài viết: "Hướng dẫn cách lập tờ khai thuế GTGT quý, tháng 2019"

Từ khóa tìm kiếm nhiều: Hướng dẫn kê khai thuế gtgt mới nhất, mẫu tờ khai thuế gtgt mới nhất, mẫu bảng kê mua vào 01-1/gtgt excel, htkk mới nhất.

Có thể bạn quan tâm: "Nguyên tắc xử lý hóa đơn thuế GTGT kê khai bị sai số tiền"

1. Phát hiện sai sót nhưng trong thời hạn nộp tờ khai:

  • Khi phát hiện sai sót dù là sai tiền thuế hay sai sót khộng ảnh hưởng đến tiền thuế nhưng còn trong thời hạn nộp tờ khai thuế thì chúng ta xử lý như sau:

  • Không lập tờ khai bổ sung mà chỉ cần lập lại tờ khai mới cho đúng rồi nộp lại trước thời hạn vậy là xong.

( Vì cơ quan thuế sẽ chấp nhận tờ khai cuối cùng trong thời hạn nộp là tờ khai đúng )

Ví dụ: Ngày 15/10/2017 Công ty cổ phần thiết bị và xây dựng Phúc Thái nộp tờ khai thuế GTGT tháng 09/2017 nhưng đến ngày 16/10/2017 công ty phát hiện kê khai sai tiền thuế.

Xử lý: Chỉ cần lập lại tờ khai mới cho đúng rồi nộp lại trước ngày 20/10/2017 vậy là xong vì hạn nộp tờ khai theo tháng là ngày thứ 20 của tháng sau.

2. Phát hiện sai sót nhưng quá thời hạn nộp tờ khai:

– Sai sót ảnh hưởng đến tiền thuế phải nộp, tiền thuế được khấu trừ

– Những lỗi sai như: Kê khai sai tiền thuế GTGT, sai giá trị hàng hóa, kê khai thừa – thiếu hóa đơn đầu ra, kê khai sai số tiền

Xem thêm: Hướng dẫn cách tự đăng ký mã số thuế cá nhân - Mẫu mớiCách tính thuế TNCN mới nhất 2019

Mời các bạn tham gia khóa học kế toán tổng hợp thực hànhkế toán thuế tại trung tâm.

khoa-hoc