Hướng dẫn tính thuế TNCN theo lương Net | Bài viết hay | Tin tức

Thứ 310262021

Hotline: 0962 283 630 - Email: giasuketoantruong@yahoo.com

Quay về Bạn đang ở trang: Home Tin tức Bài viết hay Hướng dẫn tính thuế TNCN theo lương Net

Hướng dẫn tính thuế TNCN theo lương Net

Hướng dẫn tính thuế TNCN theo lương Net - Cách tính thuế TNCN theo lương Net. Trong quá trình tính thuế TNCN theo lương Net, kế toán viên gặp phải rất nhiều vướn mắc. Bài viết này sẽ hướng dẫn các bạn chi tiết các tính thuế TNCN theo lương Net và Quyết toán thuế TNCN lương Net.

huong-dan-tinh-thue-tncn-theo-luong-net

I. Cách tính thuế TNCN lương NET:

*** Lương NET là gì? Lương NET là lương thuần, lương sau thuế hay còn gọi là thu nhập thực nhận không bao gồm thuế TNCN, BHXH, BHYT… Doanh nghiệp phải chịu toàn bộ những chí phí thuế TNCN, BHXH, BHYT đó và nộp thay cho người lao động.

Trước khi tính thuế TNCN theo lương NET bạn phải quy đổi thu nhập không bao gồm thuế thành thu nhập tính thuế theo bảng quy đổi sau:

Stt

Thu nhập làm căn cứ quy đổi/tháng
(viết tắt là TNQĐ)

Thu nhập tính thuế

1

Đến 4,75 triệu đồng (trđ)

TNQĐ/0,95

2

Trên 4,75 trđ đến 9,25trđ

(TNQĐ – 0, 25 trđ)/0,9

3

Trên 9,25 trđ đến 16,05trđ

(TNQĐ – 0,75 trđ )/0,85

4

Trên 16,05 trđ đến 27,25 trđ

(TNQĐ – 1,65 trđ)/0,8

5

Trên 27,25 trđ đến 42,25 trđ

(TNQĐ – 3,25 trđ)/0,75

6

Trên 42,25 trđ đến 61,85 trđ

(TNQĐ – 5,85 trđ)/0,7

7

Trên 61,85 trđ

(TNQĐ – 9,85 trđ)/0,65

(Trích Phụ lục 02/PL-TNCN (Ban hành kèm theo Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính)

 

Thu nhập làm căn cứ quy đổi

=

Thu nhập thực nhận

+

Các khoản DN trả thay

-

Các khoản giảm trừ


Trong đó:

- Thu nhập thực nhận: Là tiền lương, tiền công không bao gồm thuế mà người lao động nhận được hàng tháng.

- Các khoản DN trả thay: Là các khoản lợi ích bằng tiền hoặc không bằng tiền do DN trả cho người lao động.

* Lưu ý: Trong các khoản trả thay nếu có tiền thuê nhà: Thì số tiền đó tính vào thu nhập làm căn cứ quy đổi bằng số thực trả nhưng không vượt quá 15% tổng thu nhập chịu thuế tại đơn vị (chưa bao gồm tiền thuê nhà).
- Các khoản giảm trừ bao gồm: Giảm trừ gia cảnh; giảm trừ đóng bảo hiểm, nhân đạo, khuyến học, quỹ hưu trí tự nguyện, giảm trừ đóng góp từ thiện.

Bạn đang xem bài viết: Hướng dẫn tính thuế TNCN theo lương Net

Ví dụ a: Năm 2018, Doanh nghiệp ABC ký hợp đồng lao động với Ông D với mức lương 31,5 triệu đồng/tháng.
+ Ngoài tiền lương Ông D được doanh nghiệp trả thay phí hội viên câu lạc bộ thể thao 1 triệu đồng/tháng.
+ Ông D phải đóng bảo hiểm bắt buộc là 1,5 triệu đồng/tháng. Doanh nghiệp chịu trách nhiệm nộp thuế TNCN cho ông D.
+ Trong năm Ông D chỉ tính giảm trừ gia cảnh cho bản thân, không có người phụ thuộc và không phát sinh đóng góp từ thiện, nhân đạo, khuyến học.

Kế toán tính thuế TNCN theo lương NET phải nộp hàng tháng cho Ông D như sau:

+ Thu nhập làm căn cứ quy đổi: 31.500.000 + 1.000.000 – (9.000.000 + 1.500.000) = 22.000.000

+ Thu nhập tính thuế (theo bậc 4 trên bảng quy đổi Phụ lục số 02/PL-TNCN): (22 22.000.000 – 1,65 triệu đồng)/ 0,8 = 25,4375 triệu đồng

---> Thuế TNCN Ông D phải nộp (áp dụng cách tính thuế rút gọn theo Phụ lục số 01/PL-TNCN theo TT 111/2013/TT-BTC): 25,4375 triệu đồng × 20% - 1,65 triệu đồng = 3,4375 triệu đồng

Ví dụ b: Tiếp theo ví dụ trên ông D còn được doanh nghiệp trả thay tiền thuê nhà là 6 triệu đồng/tháng.

Kế toán tính thuế TNCN theo lương NET phải nộp hàng tháng cho Ông D như sau:

Bước 1: Xác định tiền thuê nhà trả thay được tính vào thu nhập làm căn cứ quy đổi:

+ Thu nhập làm căn cứ quy đổi (không bao gồm tiền thuê nhà): 31.500.000 + 1.000.000 – (9.000.000 + 1.500.000) = 22.000.000

+ Thu nhập tính thuế (xác định theo Phụ lục số 02/PL-TNCN) là: (22.000.000 – 1.650.000)/ 0,8 = 25.437.500

+ Thu nhập chịu thuế (không gồm tiền thuê nhà): 25.437.500 + 9.000.000 + 1.500.000 = 35.937.500 triệu đồng/ tháng

+ 15% Tổng thu nhập chịu thuế (không gồm tiền thuê nhà): 35.937.500 × 15% = 5.390.000/ tháng

Vậy tiền thuê nhà được tính vào thu nhập làm căn cứ quy đổi là 5.390.000/ tháng

Bước 2: Xác định thu nhập tính thuế

+ Thu nhập làm căn cứ để quy đổi thành thu nhập tính thuế: 31.500.000 + 1.000.000 + 5.390.000 – (9.000.000 + 1.500.000) = 27.390.000/ tháng

+ Thu nhập tính thuế (quy đổi theo Phụ lục số 02/PL-TNCN): (27.390.000- 3.250.000)/ 0,75 = 32.187.000/ tháng

+ Thuế thu nhập cá nhân phải nộp: 32.187.000 × 25% - 3.250.000 = 4.797.000/ tháng

+ Thu nhập chịu thuế hàng tháng của ông D là: 31.500.000 + 1.000.000 + 5.390.000+ 4.797.000 = 42.687.000/ tháng

II. Quyết toán thuế TNCN lương NET:

Theo CV 2204/TCT-TNCN ngày 25/5/2017 của Tổng cục thuế gửi Cục thuế TP Hà Nội quy định:

huong-dan-tinh-thue-tncn-theo-luong-net-2

Bài viết: Hướng dẫn tính thuế TNCN theo lương Net

*** Có thể bạn quan tâm: Cách quyết toán thuế TNCN cho người nghỉ thai sản 

*** Từ khóa liên quan: Hướng dẫn tính thuế TNCN theo lương Net, chi tiết cách tính thuế TNCN theo lương Net., thuế TNCN, thuế thu nhập cá nhân, lương Net, quyết toán thuế TNCN lương Net, thu nhập quy đổi.