Hướng Dẫn Tính Thuế Thu Nhập Doanh Nghiệp Mới Nhất | Bài viết hay | Tin tức

Thứ 401192022

Hotline: 0962 283 630 - Email: giasuketoantruong@yahoo.com

Quay về Bạn đang ở trang: Home Tin tức Bài viết hay Hướng Dẫn Tính Thuế Thu Nhập Doanh Nghiệp Mới Nhất

Hướng Dẫn Tính Thuế Thu Nhập Doanh Nghiệp Mới Nhất

Hướng Dẫn Tính Thuế Thu Nhập Doanh Nghiệp Mới Nhất .Năm 2016 2017 2018 Cách tính thuế TNDN tạm tính theo quý và năm cần phải căn cứ vào thông tư nào? Doanh Nghiệp có cần nộp tờ khai thuế TNDN tạm tính  nữa hay không ? Cách tính thuế TNDN đối với DN kê khai theo phương pháp trực tiếp như thế nào ?  Để hiễu rõ hơn các bạn xem  bài viết dưới đây nhé.

Xem thêm:  
Không nộp, nộp thuế thuế TNDN thì có bị phạt không ?

 

Các khoản chi phí không được trừ khi tính thuế TNDN 


huong-dan-tinh-thue-tndn-2016-moi-nhat

Hình ảnh: Hướng Dẫn Tính Thuế Thu Nhập Doanh Nghiệp Mới Nhất


A. Hướng dẫn cách tính thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính theo quý, năm mới nhất áp dụng theo các quy định sau 

- Luật số 32/2013/QH13 ngày 19//2013.

- Nghị định Số 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013.

- Thông tư Số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014.

- Thông tư 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014.

- Thông tư 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014.

Mới nhất năm 2015:

- Thông tư 96/2015/TT-BTC ngày 22/6/2015 (Có hiệu lực: 06/08/2015)

Chú ý: Kể từ ngày 15/11/2014 (Tức là từ quý 4/2014) theo điều 17 Thông tư 151/2014/TT-BTC:

- Doanh Nghiệp không nộp tờ khai thuế TNDN tạm tính quý.

- Doanh nghiệp chỉ cần tạm nộp số tiền thuế TNDN của quý nếu có phát sinh.

- Chậm nhất vào ngày thứ 30 của quý sau.

 

Bạn đang xem bài viết: Hướng Dẫn Tính Thuế Thu Nhập Doanh Nghiệp Mới Nhất 2016

 

Mời bạn tham gia thêm khóa HỌC KẾ TOÁN THUẾ

Cách tính thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2016 cho Doanh nghiệp kê khai theo phương pháp khấu trừ:

- Kể từ ngày 6/8/2015 theo điều 1 Thông tư Số 96/2015/TT-BTC ngày 22/6/2015 của Bộ tài chính (Sửa đổi, sửa đổi bổ sung Thông tư 78):

Thuế TNDN phải nộp

=

(

Thu nhập tính thuế

-

Phần trích lập quỹ KH&CN (nếu có)

)

x

Thuế suất thuế TNDN

TRONG ĐÓ:

A. Cách xác định thu nhập tính thuế TNDN:

Thu nhập tính thuế

=

Thu nhập chịu thuế

-

(

Thu nhập được miễn thuế 

+

Các khoả lỗ được kết chuyển

)

A.1. Thu nhập chịu thuế:

- Là tổng các khoản thu nhập từ hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ và thu nhập khác

 Cách xác định thu nhập chịu thuế TNDN:

Thu nhập chịu thuế

=

(

Doanh thu

-

Chi phí được trừ)

)

+

Các khoản thu nhập khác

 – Doanh thu để tính thu nhập chịu thuế: Là toàn bộ tiền bán hàng hoá, tiền gia công, tiền cung cấp dịch vụ bao gồm cả khoản trợ giá, phụ thu, phụ trội mà doanh nghiệp được hưởng không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền.

+ Nếu DN kê khai thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ: Là doanh thu không có thuế GTGT.

+ Nếu DN kê khai thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp: Là doanh thu bao gồm cả thuế GTGT.

A.2. Thuế suất thuế TNDN:  

– Thuế suất 20% áp dụng cho những DN có tổng doanh thu của năm trước liền kề < 20 tỷ đồng.
– Thuế suất 22% áp dụng cho những DN không thuộc đối tượng áp dụng thuế suất 20%. (Nhưng từ ngày 01 tháng 01 năm 2016 sẽ áp dụng thuế suất 20%)
Chú ý: Những DN mới thành lập thì kê khai tạm tính quý theo thuế suất 22%. Kết thúc năm tài chính nếu Doanh thu bình quân của các tháng trong năm < 1,67 tỷ đồng thì DN quyết toán thuế TNDN theo thuế suất 20%.

Lưu Ý:

TH1 :
- Nếu Tổng số thuế tạm nộp của các quý mà thấp hơn số thuế TNDN phải nộp khi quyết toán từ 20% trở lên thì Doanh nghiệp phải nộp tiền phạt chậm nộp đối với phần chênh lệch từ 20% trở đó.
- Số tiền chậm nộp được tính từ ngày tiếp sau ngày cuối cùng của thời hạn nộp thuế quý 4.

ThueTNDN

TH2 :
- Nếu Tổng số thuế TNDN tạm nộp của các quý mà thấp hơn số thuế TNDN phải nộp khi quyết toán dưới 20% mà DN chậm nộp so với thời hạn quy định (thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế năm) thì tính tiền chậm nộp kể từ ngày hết thời hạn nộp thuế đến ngày thực nộp số thuế còn thiếu so với số quyết toán.

Ví dụ:
– Năm 2014, Công ty A đã tạm nộp thuế TNDN là 80 triệu đồng.
– Khi quyết toán năm, số thuế TNDN phải nộp là 90 triệu đồng, tăng 10 triệu đồng.
=> Như vậy: Chênh lệch giữa số thuế phải nộp theo quyết toán với số thuế đã tạm nộp trong năm dưới 20% thì DN chỉ phải nộp số thuế còn phải nộp sau quyết toán là 10 triệu đồng.
– Nếu chậm nộp số thuế chênh lệch này thì bị tính tiền chậm nộp theo quy định.
Trường hợp nộp thừa sẽ được coi như số thuế tạm nộp của năm kế tiếp hoặc được hoàn thuế theo quy định.

II. Cách tính thuế TNDN đối với DN kê khai theo phương pháp trực tiếp:

– DN nộp thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp. Đơn vị sự nghiệp, tổ chức không phải là DN.
=> Nếu có thu nhập chịu thuế TNDN mà xác định được doanh thu nhưng không xác định được chi phí, thì kê khai nộp thuế TNDN tính theo tỷ lệ % trên doanh thu bán hàng hoá, dịch vụ, cụ thể như sau:

-  Đối với dịch vụ (bao gồm cả lãi tiền gửi, lãi tiền cho vay): 5%. ( Riêng hoạt động giáo dục, y tế, biểu diễn nghệ thuật: 2%.)
-  Đối với kinh doanh hàng hoá: 1%.
-  Đối với hoạt động khác: 2%.
Ví dụ:  DN A có phát sinh hoạt động cho thuê nhà, doanh thu cho thuê nhà một (01) năm là 90 triệu đồng, đơn vị không xác định được chi phí, do vậy đơn vị lựa chọn kê khai nộp thuế TNDN tính theo tỷ lệ % trên doanh thu bán hàng hoá, dịch vụ như sau:
Số thuế TNDN phải nộp = 90.000.000 đồng X 5% = 4.500.000 đồng.

Bạn đang xem bài viết: " Hướng Dẫn Tính Thuế Thu Nhập Doanh Nghiệp Mới Nhất " - Chúc các bạn thành công.

==> Mời bạn xem thêm khóa học kế toán thực hành trên hóa đơn, chứng từ, excel, misa 2015 Với Kế Toán Trưởng theo hình thức cầm tay chỉ việc

image dongdau

nguyenthikieuhinhanh