Hướng dẫn kê khai lệ phí môn bài trên HTKK 3.4.6- Cập nhật ngay | Bài viết hay | Tin tức

thứ 710312020

Hotline: 0962 283 630 - Email: giasuketoantruong@yahoo.com

Quay về Bạn đang ở trang: Home Tin tức Bài viết hay Hướng dẫn kê khai lệ phí môn bài trên HTKK 3.4.6- Cập nhật ngay

Hướng dẫn kê khai lệ phí môn bài trên HTKK 3.4.6- Cập nhật ngay

Hướng dẫn kê khai lệ phí môn bài trên HTKK 3.4.6- Dành 30s Cập nhật ngay 

Theo nghị định số 139/2016/NĐ-CP của chính phủ, kể từ 01/01/2017 các doanh nghiệp sẽ kê khai và nộp lệ phí môn bài thay cho thuế môn bài trước đây. Để có thể nộp tờ khai lệ phí môn bài qua mạng thông qua USB chữ ký số, người nộp thuế cần nâng cấp phần mềm hỗ trợ kê khai thuế HTKK 3.4.6 để cập nhật mẫu biểu 01/MBAI mới nhất.

Phần 1: Những điều cần biết về lệ phí môn bài:
1.1 Đối tượng kê khai lệ phí môn bài:

Người nộp lệ phí môn bài là tổ chức, cá nhân hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ, trừ trường hợp quy định tại Điều 3 Nghị định này, bao gồm:

- Doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật.

- Tổ chức được thành lập theo Luật hợp tác xã.

- Đơn vị sự nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật.

- Tổ chức kinh tế của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, đơn vị vũ trang nhân dân.

- Tổ chức khác hoạt động sản xuất, kinh doanh.

- Chi nhánh, văn phòng đại diện và địa điểm kinh doanh của các tổ chức quy định tại các khoản 1, 2, 3, 4 và 5 Điều này (nếu có).

- Cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình hoạt động sản xuất, kinh doanh.

1.2 Mức thu lệ phí môn bài

1. Mức thu lệ phí môn bài đối với tổ chức hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ như sau:

a) Tổ chức có vốn điều lệ hoặc vốn đầu tư trên 10 tỷ đồng: 3.000.000 đồng/năm;

b) Tổ chức có vốn điều lệ hoặc vốn đầu tư từ 10 tỷ đồng trở xuống: 2.000.000 đồng/năm;

c) Chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh, đơn vị sự nghiệp, tổ chức kinh tế khác: 1.000.000 đồng/năm.

Mức thu lệ phí môn bài đối với tổ chức quy định tại điểm a và điểm b khoản này căn cứ vào vốn điều lệ ghi trong giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; trường hợp không có vốn điều lệ thì căn cứ vào vốn đầu tư ghi trong giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

2. Mức thu lệ phí môn bài đối với cá nhân, hộ gia đình hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ như sau:

a) Cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình có doanh thu trên 500 triệu đồng/năm: 1.000.000 đồng/năm;

b) Cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình có doanh thu trên 300 đến 500 triệu đồng/năm: 500.000 đồng/năm;

c) Cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình có doanh thu trên 100 đến 300 triệu đồng/năm: 300.000 đồng/năm.

3. Tổ chức, cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình sản xuất, kinh doanh hoặc mới thành lập, được cấp đăng ký thuế và mã số thuế, mã số doanh nghiệp trong thời gian của 6 tháng đầu năm thì nộp mức lệ phí môn bài cả năm; nếu thành lập, được cấp đăng ký thuế và mã số thuế, mã số doanh nghiệp trong thời gian 6 tháng cuối năm thì nộp 50% mức lệ phí môn bài cả năm.

Tổ chức, cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình sản xuất, kinh doanh nhưng không kê khai lệ phí môn bài thì phải nộp mức lệ phí môn bài cả năm, không phân biệt thời điểm phát hiện là của 6 tháng đầu năm hay 6 tháng cuối năm.

4. Tổ chức quy định tại các điểm a, b khoản 1 Điều này có thay đổi vốn điều lệ hoặc vốn đầu tư thì căn cứ để xác định mức thu lệ phí môn bài là vốn điều lệ hoặc vốn đầu tư của năm trước liền kề năm tính lệ phí môn bài.

Trường hợp vốn điều lệ hoặc vốn đầu tư được ghi trong giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy chứng nhận đăng ký đầu tư bằng ngoại tệ thì quy đổi ra tiền đồng Việt Nam để làm căn cứ xác định mức lệ phí môn bài theo tỷ giá mua vào của ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng nơi người nộp lệ phí môn bài mở tài khoản tại thời điểm người nộp lệ phí môn bài nộp tiền vào ngân sách nhà nước.

1.3 Khai, nộp lệ phí môn bài

1. Khai lệ phí môn bài được thực hiện như sau:

a) Khai lệ phí môn bài một lần khi người nộp lệ phí mới ra hoạt động kinh doanh, chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng bắt đầu hoạt động sản xuất kinh doanh;

b) Trường hợp người nộp lệ phí mới thành lập cơ sở kinh doanh nhưng chưa hoạt động sản xuất kinh doanh thì phải khai lệ phí môn bài trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc ngày cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và đăng ký thuế.

2. Hồ sơ khai lệ phí môn bài là Tờ khai lệ phí môn bài theo mẫu ban hành kèm theo Nghị định này.

3. Người nộp lệ phí môn bài nộp Hồ sơ khai lệ phí môn bài cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp.

a) Trường hợp người nộp lệ phí có đơn vị phụ thuộc (chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh) kinh doanh ở cùng địa phương cấp tỉnh thì người nộp lệ phí thực hiện nộp Hồ sơ khai lệ phí môn bài của các đơn vị phụ thuộc đó cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp của người nộp lệ phí;

b) Trường hợp người nộp lệ phí có đơn vị phụ thuộc (chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh) kinh doanh ở khác địa phương cấp tỉnh nơi người nộp lệ phí có trụ sở chính thì đơn vị phụ thuộc thực hiện nộp Hồ sơ khai lệ phí môn bài của đơn vị phụ thuộc cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp đơn vị phụ thuộc.

4. Thời hạn nộp lệ phí môn bài chậm nhất là ngày 30 tháng 01 hàng năm.

Trường hợp người nộp lệ phí mới ra hoạt động sản xuất kinh doanh hoặc mới thành lập cơ sở sản xuất kinh doanh thì thời hạn nộp lệ phí môn bài chậm nhất là ngày cuối cùng của thời hạn nộp hồ sơ khai lệ phí. 5. Lệ phí môn bài thu được phải nộp 100% vào ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật.

Phần 2: Cách kê khai và nộp lệ phí môn bài qua mạng.
2.1.Cách kê khai lệ phí môn bài


Để có thể nộp tờ khai lệ phí môn bài cũng như các tờ khai thuế khác qua mạng, người nộp thuế cần đăng ký mua chữ ký số và đăng ký tài khoản khai thuế qua mạng tại website nhantokhai.gdt.gov.vn

1


Cách 1: Kê khai tờ khai Lệ phí môn bài trên phần mềm HTKK 3.4.6
Link tải phần mềm HTKK 3.4.6: Tải phần mềm HTKK 3.4.6

Sau khi nâng cấp phần mềm HTKK lên phiên bản 3.4.6 người nộp thuế mở phần mềm HTKK và đăng nhập vào => Chọn mục Phí, lệ phí => Chọn tiếp Tờ khai lệ phí môn bài - 01/MBAI (NĐ 139/2016).

2


Nếu là doanh nghiệp mới thành lập, các bạn check vào ô Cơ sở mới thành lập và điền ngày thành lập công ty vào ô ngày phát sinh theo định dạng dd/MM/yyyy (các bạn không được điền linh tinh theo định dạng khác)

3

Cửa số kê khai lệ phí môn bài hiện ra, người nộp thuế điền số vốn điều lệ/vốn đầu tư

** Hướng dẫn kê khai các chỉ tiêu của tờ khai Lệ phí môn bài trên HTKK 3.4.6
4

Sau khi kê khai xong, người nộp thuế click nút Kết xuất XML lưu tờ khai ra Desktop (Các bạn lưu ý: KHÔNG được đặt tên tờ khai XML và tên thư mục (bao gồm cả đường dẫn nếu có) chứa tờ khai thuế XML có dấu tiếng Việt, nếu đặt tên có dấu sẽ không mở được tờ khai bằng cách click đúp)

Để nộp tờ khai, các bạn gắn thiết bị USB chữ ký số vào máy tính, truy cập vào website: nhantokhai.gdt.gov.vn  đăng nhập vào hệ thống rồi vào phần NỘP TỜ KHAI để nộp tờ khai Lệ phí môn bài như các tờ khai thuế khác.

Cách 2: Kê khai trực tuyến

Người nộp thuế đăng nhập vào hệ thống tiếp nhận tờ khai => Vào phần KÊ KHAI TRỰC TUYỂN => Chọn tờ khai 01/MBAI - Tờ khai lệ phí môn bài (NĐ139/2016) => Chọn loại tờ khai Chính thức/Bổ sung => Chọn Kỳ kê khai cần kê.

5
Sau khi kê khai xong (kê khai tương tự như trên phần mềm HTKK 3.4.6 theo hướng dẫn bên trên) người nộp thuế click vào nút Hoàn thành kê khai => Ký và gửi tờ khai.

2.2. Cách nộp tiền Lệ phí môn bài
Trước tiên người nộp thuế cần Đăng ký nộp thuế điện tử, sau đó đăng nhập vào hệ thống Nộp thuế điện tử và lập giấy nộp tiền như hướng dẫn

6

Nguồn: Lê Văn Mười

Mời bạn xem thêm khóa kế toán thực hành trên chứng từ thực tế, excel, misa 2017 theo TT 200

image dongdau

Tham gia khóa học bạn sẽ được làm thực tế:

 1. Được làm thực hành trên chứng từ, hóa đơn và sổ sách của doanh nghiệp.
2. Được cài đặt + tặng phần mềm kế toán Misa có bản quyền để hỗ trợ học tập
3.Được hướng dẫn và học thực tế trên Laptop (Mỗi học viên sẽ được hướng dẫn sửa bài thực hành riêng, cầm tay chỉ việc )
4. Học xong khóa học, học viên có kết quả bằng 2 năm kinh nghiệm.
5. Có thể làm được công việc của một kế toán tổng hợp,
+ Có thể kê khai thuế GTGT, TNCN, TNDN,
+ Làm sổ sách kế toán
+ Tính được giá thành sản xuất, xây dựng
+ Lập được báo cáo tài chính: bảng cân đối số phát sinh, bảng cân đôi kế toán, bảng lưu chuyển tiền tệ, …
+ Quyết toán thuế cuối năm: Quyết toán thuế TNDN, thuế TNCN
6. Được hỗ trợ tư vấn nghiệp vụ cả sau khi đã kết thúc khóa học
7. Được cập nhật kiến thực kế toán, cập nhật chính sách thuế mới nhất định kỳ sau khi kết thúc khóa học

hoàng-thị-hạnh-380x202