Khoản thu hộ, chi hộ có phải xuất hóa đơn - kê khai thuế ? | Bài viết hay | Tin tức

thứ 711272021

Hotline: 0962 283 630 - Email: giasuketoantruong@yahoo.com

Quay về Bạn đang ở trang: Home Tin tức Bài viết hay Khoản thu hộ, chi hộ có phải xuất hóa đơn - kê khai thuế ?

Khoản thu hộ, chi hộ có phải xuất hóa đơn - kê khai thuế ?

Khoản thu hộ, chi hộ có phải xuất hóa đơn - kê khai thuế ?

Doanh nghiệp bạn đang làm có những khoản thu hộ, chi hộ được ủy quyền từ các tổ chức, cá nhân có ủy quyền và có văn bản cụ thể, vậy các khoản này có phải xuất hóa đơn - kê khai thuế không?

Quy định cụ thể và cách thực hiện như thế nào?

1. Những trường hợp thu hộ, chi hộ

Có nhiều trường hợp thu hộ, chi hộ. Những khoản thu hộ, chi hộ, phải được ủy quyền cụ thể bằng văn bản, giữa các tổ chức, cá nhân. Tạm chia thành 2 loại thu hộ chi hộ như sau:

* Những khoản thu hộ, chi hộ, mà đứng tên trên hóa đơn, chứng từ mua bán là bên được ủy quyền

* Những khoản thu hộ, chi hộ mà đứng tên trên hóa đơn chứng từ mua bán là bên ủy quyền

2. Quy định về hóa hóa đơnThông tư 26/2015/TT-BTC tại Điều 3, Khoản 7 sửa đổi, bổ sung Điều 16 Thông tư 39/2014/TT-BTC về những trường hợp xuât hóa đơn như sau:

“b) Người bán phải lập hóa đơn khi bán hàng hóa, dịch vụ, bao gồm cả các trường hợp hàng hoá, dịch vụ dùng để khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu; hàng hoá, dịch vụ dùng để cho, biếu, tặng, trao đổi, trả thay lương cho người lao động (trừ hàng hoá luân chuyển nội bộ, tiêu dùng nội bộ để tiếp tục quá trình sản xuất).

hđ2

3. Quy định về thuế GTGTThông tư 219/2013/TT-BTC tại Điều 5 Khoản 7, Điểm d quy định đối tượng không phải kê khai, tính nộp thuế giá trị gia tăng như sau:

“d) Các khoản thu hộ không liên quan đến việc bán hàng hoá, dịch vụ của cơ sở kinh doanh.”

Thông tư 219/2013/TT-BTC, tại điều 14 khoản 12, điểm b quy định về những khoản được kê khai, khấu trừ thuế GTGT của hàng hoá, dịch vụ mua vào dưới hình thức uỷ quyền cho tổ chức, cá nhân khác mà hoá đơn mang tên tổ chức, cá nhân được uỷ quyền bao gồm các trường hợp sau đây:

“a) Doanh nghiệp bảo hiểm ủy quyền cho người tham gia bảo hiểm sửa chữa tài sản; chi phí sửa chữa tài sản cùng các vật tư, phụ tùng thay thế có hóa đơn GTGT ghi tên người tham gia bảo hiểm, doanh nghiệp bảo hiểm thực hiện thanh toán cho người tham gia bảo hiểm phí bảo hiểm tương ứng theo hợp đồng bảo hiểm thì doanh nghiệp bảo hiểm được kê khai khấu trừ thuế GTGT tương ứng với phần bồi thường bảo hiểm thanh toán theo hóa đơn GTGT đứng tên người tham gia bảo hiểm; trường hợp phần bồi thường bảo hiểm do doanh nghiệp bảo hiểm thanh toán cho người tham gia bảo hiểm có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên thì phải thực hiện thanh toán qua ngân hàng.

b) Trước khi thành lập doanh nghiệp, các sáng lập viên có văn bản ủy quyền cho tổ chức, cá nhân thực hiện chi hộ một số khoản chi phí liên quan đến việc thành lập doanh nghiệp, mua sắm hàng hóa, vật tư thì doanh nghiệp được kê khai, khấu trừ thuế GTGT đầu vào theo hóa đơn GTGT đứng tên tổ chức, cá nhân được ủy quyền và phải thực hiện thanh toán cho tổ chức, cá nhân được ủy quyền qua ngân hàng đối với những hóa đơn có giá trị từ hai mươi triệu đồng trở lên.”

Theo quy định trên, khi chi hộ, nếu hóa đơn đứng tên bên chi hộ, thì bên ủy quyền vẫn được kê khai khấu trừ thuế, trong trường hợp:

- Khoản chi hộ mà bên nhận bảo hiểm được doanh nghiệp bảo hiểm ủy quyền chi khi chi trả cho bồi thường bảo hiểm theo hợp đồng,

- Các thành viên góp vốn trước khi thành lập công ty ủy quyền cho tổ chức cá nhân chi hộ những khoản liên quan

4. Tóm lại:

4.1. Với những khoản thu hộ:Doanh nghiệp có thể thu hộ với danh nghĩa bên ủy quyền, hoặc bên thu hộ, nhưng cả hai trường hợp này, đểu không phải xuất hóa đơn và kê khai thuế.

Doanh nghiệp thu hộ tập hợp chứng từ, lập phiếu thu mang tên công ty mình, sau đó chi trả khách hàng cùng với các hóa đơn chứng từ liên quan.

4.2. Với những khoản chi hộ4.2.1. Chi hộ với những hóa đơn chứng từ mang tên của bên chi hộ:

– Trừ 2 trường hợp nhận ủy quyền nêu cụ thể trên, không có trường hợp nào bên ủy quyền được kê khai thuế GTGT đầu vào, khi hóa đơn mang tên bên chi hộ

– Bên chi hộ thực hiện các thủ tục chi hộ như sau:

+ Lập phiếu chi, chi hộ những khoản chi được ủy quyền

+ Không kê khai những hóa đơn chứng từ mang mình

+ Chuyển toàn bộ chứng từ chi hộ cho bên ủy quyền kê khai, khấu trừ thuế GTGT

+ Lập phiếu thu, thu lại số tiền đã chi hộ

4.2.2. Chi hộ với những chứng từ không mang tên của bên chi hộ

– Hóa đơn không mang tên bên chi hộ, nên bên chi hộ không kê khai khấu trừ thuế GTGT.

– Bên chi hộ thực hiện các thủ tục chi hộ như sau:

+ Lập phiếu chi, chi hộ những khoản chi được ủy quyền

+ Chuyển toàn bộ hóa đơn, chứng từ chi hộ cho bên ủy quyền kê khai, khấu trừ thuế GTGT

+ Lập phiếu thu, thu lại số tiền đã chi hộ

Lưu ý :

- Bên chi hộ không xuất hóa đơn để thu lại những khoản chi hộ

- Bên chi hộ cần lưu những văn bản ủy quyền, những hóa đơn chứng từ liên quan tới việc chi hộ để giải trình khi cần thiết

- Những khoản thu hộ, chi hộ chỉ ảnh hưởng tới quỹ tiền mặt, tiền ngân, mà không ảnh hưởng tới doanh thu, chi phí của bên thu hộ chi hộ

5. Hạch toán với các khoản thu hộ, chi hộ

5.1. Đối với những khoản thu hộ

– Khi thu hộ khách hàng

Nợ TK 3388
   Có TK 111, 112

- Khi chi trả lại tiền thu hộ

TK 111, 112
   Có TK 3388

5.2. Đối với những khoản chi hộ

- Khi chi hộ khách hàng

Nợ TK 1388
   Có TK 111, 112

- Khi bên ủy quyền trả lại tiền chi hộ

Nợ TK 111, 112
   Có TK 1388

Nếu doanh nghiệp của bạn đang có những khoản phát sinh này thì kế toán nên chú ý để thực hiện đầy đủ theo quy định nhé!

Mời bạn xem thêm khóa kế toán thực hành trên chứng từ thực tế, excel, misa 2015 theo TT200

image dongdau

Tham gia khóa học bạn sẽ được: 

1. Được làm thực hành trên chứng từ, hóa đơn và sổ sách của doanh nghiệp.

2. Được cài đặt + tặng phần mềm kế toán Misa có bản quyền để hỗ trợ học tập
3. Được hướng dẫn và học thực tế trên Laptop (Mỗi học viên sẽ được hướng dẫn sửa bài thực hành riêng, cầm tay chỉ việc )
4. Học xong khóa học, học viên có kết quả bằng 2 năm kinh nghiệm.
5. Có thể làm được công việc của một kế toán tổng hợp,
+ Có thể kê khai thuế GTGT, TNCN, TNDN,
+ Làm sổ sách kế toán
+ Tính được giá thành sản xuất, xây dựng
+ Lập được báo cáo tài chính: bảng cân đối số phát sinh, bảng cân đôi kế toán, bảng lưu chuyển tiền tệ, …
+ Quyết toán thuế cuối năm: Quyết toán thuế TNDN, thuế TNCN
6. Được hỗ trợ tư vấn nghiệp vụ cả sau khi đã kết thúc khóa học
7. Được cập nhật kiến thực kế toán, cập nhật chính sách thuế mới nhất định kỳ sau khi kết thúc khóa học

cảm nhận 4