Lập sổ Quỹ tiền mặt tiền gửi ngân hàng trên Excel | Bài viết hay | Tin tức

Lập sổ Quỹ tiền mặt tiền gửi ngân hàng trên Excel

Lập sổ Quỹ tiền mặt tiền gửi ngân hàng trên Excel

Excel hiện nay là phần mềm phổ biến tại các doanh nghiệp, là kế toán bạn nên nắm vững các kĩ năng này để làm tốt công việc của mình.

qtm1

Nếu là sinh viên mới ra trường, để có thể lọt qua vòng phỏng vấn và tìm đươc việc làm thích hợp bạn nên học hỏi các kinh nghiệm sau nhé!

1. Cách Lập sổ Quỹ tiền mặt trên Excel

Bước 1: Lập bảng báo cáo, gồm 3 ô

- Tháng báo cáo: nhập tháng cần xem, cần in.
- Tài khoản báo cáo: mặc định là tài khoản tiền mặt
- Nối tháng và tài khoản báo cáo: phục vụ tính số dư đầu kỳ

Bước 2: Tính số dư đầu kỳ (số liệu lấy từ CĐPS các tháng)

- Cột tồn, dòng số dư đầu kỳ:
=SUMIF(‘CDPS’!$J$9:$J$600;’SO QUY TM’!$K$4;’CDPS THANG’!$C$9:$C$600)
Trong đó:
‘CDPS’!$J$9:$J$600: Cột nối tháng và TK báo cáo trên CĐPS tháng (kéo hết tất cả các tháng).
’SO QUY TM’!$K$4: Ô nối tháng và TK báo cáo trong bảng báo cáo của sổ Quỹ
’CDPS THANG’!$C$9:$C$600: Cột số dư nợ đầu kỳ trên CĐPS tháng. (kéo hết tất cả các tháng, nếu bị tràn vùng bạn cứ kéo đến đúng dòng muốn lấy sau đó sửa lại cột muốn lấy).

Bước 3: Đặt công thức cho các ô, cột

- Cột ngày tháng ghi sổ: =IF($J$4=’NHAP LIEU’!F11;’NHAP LIEU’!A11;””)
$J$4: Ô tài khoản báo cáo trong bảng báo cáo của sổ quỹ TM
’NHAP LIEU’!F11: Cột TK Nợ/Có trên BNL
’NHAP LIEU’!A11: Cột ngày tháng ghi trên sổ bên BNL
Công thức này đặt tương tự cho các cột Diễn giải, TK đối ứng, Thu, Chi
- Cột số phiếu thu: =IF(LEFT(’NHAP LIEU’!D11;2)=”PT”;’NHAP LIEU’!$D11;””)
- Cột số phiếu chi: =IF(LEFT(’NHAP LIEU’!D11;2)=”PC”;’NHAP LIEU’!$D11;””)
- Cột tồn cuối ngày: Tồn sau mỗi ngày = Dư đầu kỳ + Tổng thu – Tổng chi (đến ngày đó)
=$H$10+SUBTOTAL(9;$F$12:F12)-SUBTOTAL(9;$G$12:G12)
- Cột In sổ theo tháng: =IF(A12=””;””’;MONTH(A12))
- Ô “Tháng … năm …”: =VLOOKUP($L$4;’DM NGAY THANG’!$A$4:$C$15;2;0)
- Ô “Hà Nội, ngày …tháng … năm …” phía dưới cùng của sổ
=VLOOKUP($L$4;’DM NGAY THANG’!$A$4:$C$15;3;0)

Bước 4: Tính tổng thu, tổng chi bằng hàm SUBTOTAL

Tính số dư cuối = Dư đầu kỳ + Tổng thu – Tổng chi

Cách in:

- Bôi đen, đặt lọc toán bộ dữ liệu
- Nhập số tháng cần xem, cần in vào ô tháng báo cáo
- Lọc tháng cần xem, cần in tại cột In sổ theo tháng, nếu in cả năm bạn lọc NonBanks
- Căn chỉnh trang in => in

2. Lập sổ ngân hàng: bạn làm tương tự các bước trên nha

Bài viết trên hi vọng sẽ đem lại cho bạn kinh nghiệm làm việc trên excel và sẽ giúp bạn nhanh chóng hoàn thành công việc cuối tháng, quý và năm của mình.

Mời bạn xem thêm khóa kế toán thực hành trên chứng từ thực tế, excel,misa 2015 theo TT200

image dongdau

Tham gia khóa học bạn sẽ có cơ hội:

 1. Được làm thực hành trên chứng từ, hóa đơn và sổ sách của doanh nghiệp.

2. Được cài đặt + tặng phần mềm kế toán Misa có bản quyền để hỗ trợ học tập
3. Được hướng dẫn và học thực tế trên Laptop (Mỗi học viên sẽ được hướng dẫn sửa bài thực hành riêng, cầm tay chỉ việc )
4. Học xong khóa học, học viên có kết quả bằng 2 năm kinh nghiệm.
5. Có thể làm được công việc của một kế toán tổng hợp,
+ Có thể kê khai thuế GTGT, TNCN, TNDN,
+ Làm sổ sách kế toán
+ Tính được giá thành sản xuất, xây dựng
+ Lập được báo cáo tài chính: bảng cân đối số phát sinh, bảng cân đôi kế toán, bảng lưu chuyển tiền tệ, …
+ Quyết toán thuế cuối năm: Quyết toán thuế TNDN, thuế TNCN
6. Được hỗ trợ tư vấn nghiệp vụ cả sau khi đã kết thúc khóa học
7. Được cập nhật kiến thực kế toán, cập nhật chính sách thuế mới nhất định kỳ sau khi kết thúc khóa học

Tin mới

Các tin khác