Lợi ích khi sử dụng mã số thuế cá nhân | Bài viết hay | Tin tức

Thứ 311242020

Hotline: 0962 283 630 - Email: giasuketoantruong@yahoo.com

Quay về Bạn đang ở trang: Home Tin tức Bài viết hay Lợi ích khi sử dụng mã số thuế cá nhân

Lợi ích khi sử dụng mã số thuế cá nhân

Lợi ích khi sử dụng mã số thuế cá nhân, sử dụng mã số thuế cá nhân có lợi ích gì? Tại sao phải đăng ký mã số thuế cá nhân? Sự khác biệt giữa người có mã số thuế cá nhân với người không có mã số thuế cá nhân là gì?

loi-ich-khi-su-dung-ma-so-thue-ca-nhan-1

Những lợi ích thiết thực mà người lao động nhận được khi đăng ký mã số thuế cá nhân đó là: được tính giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc, khấu trừ thuế, giảm thuế, hoàn thuế. Ngoài ra người có mã số thuế cá nhân còn được cung cấp các dịch vụ thuế nhanh chóng và thuận tiện hơn, các cá nhân có mã số thuế có thể ủy quyền cho tổ chức quyết toán thuế thay, ngược lại, các cá nhân không có mã số thuế phải tự quyết toán với cơ quan thuế.

I. Được tính giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc:

Theo Thông tư 111/2013/TT-BTC tại Điều 9, Khoản 1, Điểm c, Tiết c.2 quy định về giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc như sau:
“c.2.1) Người nộp thuế được tính giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc nếu người nộp thuế đã đăng ký thuế và được cấp mã số thuế."

Như vậy, lợi ích đầu tiên khi tính thuế thu nhập cá nhân, nếu có mã số thuế, người lao động sẽ được giảm trừ gia cảnh, trong đó riêng bản thân họ được trừ 9 triệu đồng/ tháng và được trừ 3,6 triệu đồng/ tháng cho một người phụ thuộc (cha mẹ, con cái, vợ hoặc chồng…).

II. Được khấu trừ thuế thu nhập cá nhân 10%:

So với người chưa có mã số thuế cá nhân, người có mã số thuế cá nhân chỉ bị tạm khấu trừ thuế thu nhập cá nhân 10% (thay vì 20%), khi có các khoản thu nhập vãng lai trên một triệu đồng cho một lần từ việc cung cấp dịch vụ mà cá nhân không ký hợp đồng lao động. Lưu ý mỗi khi có công việc “vãng lai”, bạn phải yêu cầu các chứng từ khấu trừ thuế và lưu giữ đầy đủ các chừng từ này để thực hiện việc quyết toán thuế hoặc hoàn thuế.

Bạn đang xem bài viết: Lợi ích khi sử dụng mã số thuế cá nhân

III. Trường hợp bị thiên tai, hỏa hoạn, tai nạn bất ngờ hoặc bị bệnh hiểm nghèo, có thể được giảm thuế:

Điều này đồng nghĩa với việc, người lao động sẽ được giảm thuế nếu bị thiên tai, hoả hoạn, tai nạn bất ngờ hoặc bị bệnh hiểm nghèo. Những người có mã số thuế cá nhân, cơ quan thuế sẽ có thể hướng dẫn miễn phí về thuế.

IV. Được hoàn thuế thu nhập cá nhân nếu nộp thừa:

Khi gặp trường hợp số thuế bị khấu trừ hàng tháng nhiều hơn số thuế thực sự phải nộp, thì theo luật thuế, người lao động sẽ được hoàn lại số thuế nộp thừa bằng tiền khi họ có mã số thuế cá nhân. Các bạn có thể tham khảo hướng dẫn hoàn thuế thu nhập cá nhân (TNCN) để hiểu thêm về vấn đề này.

V. Khấu trừ thuế TNCN đối với cá nhân cư trú không ký hợp đồng lao động hoặc có ký hợp đồng lao động dưới 3 tháng:

Theo Thông tư 111/2013/TT-BTC tại Điều 25, Khoản 1, Điểm I quy định về khấu trừ thuế TNCN như sau:
“Các tổ chức, cá nhân trả tiền công, tiền thù lao, tiền chi khác cho cá nhân cư trú không ký hợp đồng lao động (theo hướng dẫn tại điểm c, d, khoản 2, Điều 2 Thông tư này) hoặc ký hợp đồng lao động dưới ba (03) tháng có tổng mức trả thu nhập từ hai triệu (2.000.000) đồng/lần trở lên thì phải khấu trừ thuế theo mức 10% trên thu nhập trước khi trả cho cá nhân.
Trường hợp cá nhân chỉ có duy nhất thu nhập thuộc đối tượng phải khấu trừ thuế theo tỷ lệ nêu trên nhưng ước tính tổng mức thu nhập chịu thuế của cá nhân sau khi trừ gia cảnh chưa đến mức phải nộp thuế thì cá nhân có thu nhập làm cam kết (theo mẫu ban hành kèm theo văn bản hướng dẫn về quản lý thuế) gửi tổ chức trả thu nhập để tổ chức trả thu nhập làm căn cứ tạm thời chưa khấu trừ thuế thu nhập cá nhân.
Căn cứ vào cam kết của người nhận thu nhập, tổ chức trả thu nhập không khấu trừ thuế. Kết thúc năm tính thuế, tổ chức trả thu nhập vẫn phải tổng hợp danh sách và thu nhập của những cá nhân chưa đến mức khấu trừ thuế (vào mẫu ban hành kèm theo văn bản hướng dẫn về quản lý thuế)và nộp cho cơ quan thuế. Cá nhân làm cam kết phải chịu trách nhiệm về bản cam kết của mình, trường hợp phát hiện có sự gian lận sẽ bị xử lý theo quy định của Luật quản lý thuế.
Cá nhân làm cam kết theo hướng dẫn tại điểm này phải đăng ký thuế và có mã số thuế tại thời điểm cam kết.”

Vì vậy theo quy định trên thì chỉ có những cá nhân đăng ký thuế và có mã số thuế tại thời điểm cam kết thì mới được ký vào bản cảm kết và không khấu trừ 10% thuế TNCN đối với cá nhân có thu nhập tại một nơi và chưa đến mức phải nộp thuế TNCN. Những cá nhân không có mã số thuế thì sẽ bị khấu trừ 10% trên tổng thu nhập.

Bài viết: Lợi ích khi có mã số thuế cá nhân.
*** Có thể bạn quan tâm: Hướng dẫn đăng ký mã số thuế cá nhân cho người nước ngoài  
*** Từ khóa liên quan: Lợi ích khi sử dụng mã số thuế cá nhân, sử dụng mã số thuế cá nhân, người có mã số thuế cá nhân, người không có mã số thuế cá nhân, giảm trừ gia cảnh, giảm thuế, khấu trừ thuế 10%, hoàn thuế.