Mất Hóa Đơn Liên 2 Có Được Khấu Trừ Thuế Không? | Bài viết hay | Tin tức

Thứ 512022021

Hotline: 0962 283 630 - Email: giasuketoantruong@yahoo.com

Quay về Bạn đang ở trang: Home Tin tức Bài viết hay Mất Hóa Đơn Liên 2 Có Được Khấu Trừ Thuế Không?

Mất Hóa Đơn Liên 2 Có Được Khấu Trừ Thuế Không?

Mất Hóa Đơn Liên 2 Có Được Khấu Trừ Thuế Không?

Khi kế toán làm mất hóa đơn liên 2 thì sẽ xử lí thế nào và khoản chi phí đó có được khấu trừ thuế không?

mat hoa don 2

Hình ảnh: Mất Hóa Đơn Liên 2 Có Được Khấu Trừ Thuế Không?

Căn cứ vào khoản 2, điều 24, Thông tư 39/2014/TT-BTC quy định về việc xử lý hóa đơn bị cháy, hỏng, mất như sau:

“2. Trường hợp khi bán hàng hóa, dịch vụ người bán đã lập hóa đơn theo đúng quy định nhưng sau đó người bán hoặc người mua làm mất, cháy, hỏng liên 2 hóa đơn bản gốc đã lập thì người bán và người mua lập biên bản ghi nhận sự việc, trong biên bản ghi rõ liên 1 của hóa đơn người bán hàng khai, nộp thuế trong tháng nào, ký và ghi rõ họ tên của người đại diện theo pháp luật (hoặc người được ủy quyền), đóng dấu (nếu có) trên biên bản và người bán sao chụp liên 1 của hóa đơn, ký xác nhận của người đại diện theo pháp luật và đóng dấu trên bản sao hóa đơn để giao cho người mua. Người mua được sử dụng hóa đơn bản sao có ký xác nhận, đóng dấu (nếu có) của người bán kèm theo biên bản về việc mất, cháy, hỏng liên 2 hóa đơn để làm chứng từ kế toán và kê khai thuế. Người bán và người mua phải chịu trách nhiệm về tính chính xác của việc mất, cháy, hỏng hóa đơn.”

Bạn đang xem bài viết: Mất Hóa Đơn Liên 2 Có Được Khấu Trừ Thuế Không?

Căn cứ vào quy định trên, khi bị mất liên 2, bạn sử dụng bản sao liên 1 có ký xác nhận, đóng dấu của bên bán và biên bản về việc mất, cháy, hỏng liên 2 hóa đơn, đồng thời phải nộp thông báo cho cơ quan thuế, để làm căn cứ kê khai khấu trừ thuế GTGT đầu vào.

Mời bạn xem thêm Khóa kế toán tổng hợp thực hành trên chứng từ thực tế, Excel, Misa 2015 theo TT 200

image dongdau

do-thi-thanh-hien

Có thể bạn quan tâm: Kế toán cần xử lý trường hợp mất, cháy hỏng hóa đơn như thế nào?