Mẫu bài tập kế toán tính hạch toán thuế TNDN có đáp án | Bài viết hay | Tin tức

Thứ 610232020

Hotline: 0962 283 630 - Email: giasuketoantruong@yahoo.com

Quay về Bạn đang ở trang: Home Tin tức Bài viết hay Mẫu bài tập kế toán tính hạch toán thuế TNDN có đáp án

Mẫu bài tập kế toán tính hạch toán thuế TNDN có đáp án

Mẫu bài tập kế toán tính hạch toán thuế TNDN có đáp án. Bài viết này sẽ tổng hợp cho các bạn các dạng bài tập về thuế và các phương pháp hạch toán. Mời các bạn tham khảo bài viết.

mau-bai-tap-tinh-hach-toan-thue-tndn-co-dap-an

Bài tập 1: Tính thuế TNDN tạm tính quý và hạch toán chi phí thuế phải nộp khi tạm tính:

Trong Qúy 1 năm 2019, Công ty Kế toán có các nghiệp vụ phát sinh như sau:

Số Nghiệp

vụ

Nội dụng nghiệp vụ

Tổng số tiền Ghi chú
NV1

Bán 20 chiếc tủ lạnh

cho cty A

200.000.000  Chưa bao gồm VAT 10% 
   Chi phí giá vốn  80.000.000  
NV2

 Cử nhân viên đi học

nâng cao trình độ

 3.000.000  
NV3

 Bán 2 chiếc Tivi cho

công ty B

 22.000.000  
   Chi phí giá vốn  12.000.000  
NV4

 Công ty B phát hiện

1 Tivi bị lỗi

   
   Yêu cầu trả lại 1 chiếc bị lỗi    
   Nhập kho 1 chiếc tivi bị lỗi  6.000.000  
   Bị phạt vi phạm HĐKT  500.000  Có thỏa thuận trên HĐKT
NV5

 Thanh lý 1 chiếc điều hòa

cây của BPQL bị hỏng

   
   Nguyên giá 35.000.000   
 

 Đã khấu hao tính vào

chi phí

34.000.000   
   Số tiền thanh lý thu được 5.500.000   Đã bao gồm VAT 10 %
NV6

 Nộp tiền thuế môn bài

năm 2019

2.000.000   
NV7

 Nhận tiền lãi vay của

công ty C

5.000.000   
NV8   Chi tiền sinh nhật nhân viên  1.000.000 Dúng theo quy chế 
NV9   Mua xe ô tô 7 chỗ cho BPQL    
   Nguyên giá  1.800.000.000  
   Khấu hao 10 năm    
 

 Chi phí khấu hao trong

quý 1/2019

45.000.000   
NV10 

 Nộp phạt tiền mất

hóa đơn GTGT

6.000.000   
NV11   Mua hàng hóa của công ty D 100.000.000  Đã thanh toán 
 

 Được hưởng chiết khấu

thanh toán 2%

2.000.000   Đã nhận được tiền CK
NV12 

 Bán 100 hàng hóa

cho công ty E:

   
   Giá bán chưa chiết khấu  220.000.000  Đã bao gồm VAT 10%
 

 Chiết khấu thương Mại

5% trên HĐ

 11.000.000  CK trên giá đã có VAT
   Chi phí giá vốn  120.000.000  
   Chi phí vận chuyển  6.600.000

 Đã VAT 10% và được

khấu trừ

 NV13

 Thanh toán tiền thuê nhà

của cá nhân

 120.000.000 Không có hóa đơn 

Nộp thay tiền thuế GTGT

và TNCN cho chủ nhà

13.333.333

HĐ thỏa thuận khoản

thuế DN trả

Số tiền nhà được phân

bổ chi phí trong Qúy 1

33.333.333
NV14

Thanh toán tiền điện

mang tên chủ nhà

2.000.000

Chưa VAT 10%, HĐ thể

hiện DN trả

NV15

Lương và Trích lương

trong quý

 Lương và BHBB của Bộ

phận bán hàng

75.000.000   

 Lương và BHBB của

Bộ phận quản lý

135.000.000   
NV16

 Nộp thay tiền thuế TNCN

cho 1 cán bộ ở BPQL

300.000   (Có thỏa thuận trên HĐLĐ)
NV17

Chi tiền thưởng tết âm

lịch cho nhân viên

60.000.000   Đúng theo quy chế
NV18

Chi phí cho biếu tặng

khách hàng vào dịp tết

55.000.000   Đã bao gồm VAT 10%
NV19 Chi tiền quảng cáo 20.000.000 

 Chưa VAT 10%, được

khấu trừ

NV20

Chi tiền tiếp khách cho

bộ phận bán hàng

 2.200.000

 Nhận hóa đơn bán hàng

(HĐ trực tiếp)


Thêm thông tin về công ty Kế toán:

+ Kê khai thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ

+ Hạch toán kế toán theo thông tư 200

+ Hoạt động trong lĩnh vực buôn bán, thương mại thông thường.

+ Áp dụng mức thuế suất: 20%

+ Năm 2018, công ty Thiên Ưng Quyết toán thuế TNDN lãi (đã nộp thuế đầy đủ)

Đề bài yêu cầu:

1. Xách định từng khoản: doanh thu, thu nhập khác, chi phí được trừ, và chi phí không được trừ

2. Tính ra số thuế TNDN tạm tính phải nộp

3. Hạch toán chi phí thuế TNDN và số tiền phải nộp theo tạm tính

bai-giai

bai-giai-1

Căn cứ vào số liệu trên, chúng ta thực hiện tính thuế TNDN tạm tính cho quý 1/2019 như sau:

Công thức tính thuế TNDN:

+ Thuế TNDN phải nộp = Thu nhập tính thuế X Thuế suất

+ Thu nhập tính thuế = Thu nhập chịu thuế - Thu nhập miễn thuế - Cáckhoản lỗ được kết chuyển theo quy định

+ Thu nhập chịu thuế = Doanh thu - Chi Phí được trừ + Thu nhập khác

Đưa số liệu vào như sau:

Thu nhập chịu thuế = 700.000.000 - 637.533.333 + (7.000.000 + 5.000.000) = 64.466.667

Thu nhập tính thuế = 64.466.667 - 0 - 0 = 64.466.667 (Vì Cty Kế toán không có thu nhập miễn thuế và không có số lỗ được chuyển)

Thuế TNDN phải nộp = 64.466.667 X 20% = 12.893.333

Hạch toán Thuế thu nhậpdoanh nghiệp tạm tính của quý 1 như sau:

- Bút toán tính thuế TNDNvào chi phí:

Nợ 8211: 12.893.333

Có 3334: 12.893.333

- Khi đi nộp tiền, căncứ vào giấy nộp tiền vào NSNN (điện tử, qua mạng) hạch toán: 

Nợ 3334: 12.893.333

Có 1121: 12.893.333
* Lưu ý:

- Chi phí để đưa vào tính thuế TNDN là chi phí được trừ

- Khi làm việc ở bên ngoài thực tế, tại thời điểm tạm tính ở các quý các bạn có thể chưa cần loại ngay các khoản chi phí không được trừ này ra. Mà để khi làm tờ khai QTT TNDN vào cuối năm tiến hành loại ra cũng được (đưa vào chỉ tiêu B4 trên tờ khai QTT TNDN).

Bài tập 2: Hạch toán thuế TNDN hàng năm

Thông tin:

Công ty AA thành lập tháng 1 năm 2019

Thuế suất áp dụng: 20%

Vào năm 2019, Cách quý có số liệu phát sinh như sau:

- Tạm tính Qúy 1: Lãi 5 triệu (Đã nộp thuế bằng điện tử)

- Tạm tính Qúy 2: Lãi 12 triệu (Đã nộp tiền thuế bằng điện tử)

- Tạm tính Qúy 3: Lỗ 3 triệu

- Tạm tính Qúy 4: Lãi 10 triệu (Đã nộp tiền thuế bằng điện tử)

- Khi quyết toán thuế TNDNra lãi 30 triệu

Yêu cầu:

+ Hạch toán thuế TNDN tại các quý

+ Hạch toán thuế TNDN chênh lệch khi quyết toán

+ Hạch toán kết chuyển chi phí thuế TNDN vào cuối kỳ kế toán để xác định kết quả kinh doanh

Đáp án:

1. Hạch toán tại các quý khi tạm tính:

1.1. Hạch toán tạm tính quý 1:

- Chi phí thuế:

Nợ 8211: 1.000.000

Có 3334: 1.000.000

- Nộp tiền thuế:

Nợ 3334: 1.000.000

Có 1121: 1.000.000

1.2. Hạch toán tạm tính quý 2:

- Chi phí thuế:

Nợ 8211: 2.400.000

Có 3334: 2.400.000

- Nộp tiền thuế:

Nợ 3334: 2.400.000

Có 1121: 2.400.000

1.3. Hạch toán tạm tính quý 3:

Vì quý3 lỗ không phải nộp tiền thuế TNDN tạm tính nên quý 3 không phải hạch toán thuế TNDN tạm tính quý

1.4. Hạch toán tạm tính quý 4:

- Chi phí thuế:

Nợ 8211: 2.000.000

Có 3334: 2.000.000

- Nộp tiền thuế:

Nợ 3334: 2.000.000

Có 1121: 2.000.000

2. Hạch toán thuế TNDN chênh lệch khi quyết toán

Do khi quyết toán thuế TNDN ra lãi 30 triệu nên số tiền thuế phải nộp của cả năm là: 30.000.000 x 20% = 6.000.000

Nhưng thực tế trong năm đã nộp ở Qúy 1 + 2 + 4: 1.000.000 + 2.400.000 + 2.000.0000 = 5.400.000

=> Phần chênh lệch là 6.000.000 - 5.400.000 = 600.000

Do nộp tạm tính ít hơn số phải nộp của cả năm khi quyết toán => Số tiền 600.000 là nộp thiếu, còn phải nộp thêm (tức là tăng tiền thuế)

=> Hạch toán phần chênh lệch đó như sau:

Nợ 8211: 600.000

Có 3334: 600.000

3. Hạch toán kết chuyển vào 911:

Xác định:

+ Tổng phát sinh Nợ của TK 8211: 6.000.000

+ Tổng phát sinh có của TK 8221: 0

Do tài khoản 8211 Có số phát sinh Nợ lớn hơn phát sinh Có

Nên phần chênh lệch sẽ được hạch toán như sau:

Nợ 911: 6.000.000

Có 8211: 6.000.000

Bạn đang xem bài viết: " Mẫu bài tập kế toán tính hạch toán thuế TNDN có đáp án "

Từ khóa tìm kiếm nhiều: Cách hạch toán thuế tndn cuối năm, hạch toán nộp thuế tncn, hạch toán thuế môn bài, hạch toán nộp thuế gtgt, hạch toán phạt chậm nộp thuế, hạch toán nộp thuế tndn năm trước.

Có thể bạn quan tâm: " Khái niệm về thuế TNDN "

Thuế thu nhập doanh nghiệp là loại thuế trực thu, thu trên kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh cuối cùng của doanh nghiệp.

Đối tượng nộp thuế TNDN là tất cả các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ có thu nhập đều phải nộp thuế TNDN. Căn cứ tính thuế TNDN là thu nhập chịu thuế trong kỳ tính thuế và thuế suất thuế TNDN. Thu nhập chịu thuế trong kỳ bao gồm thu nhập từ hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ và thu nhập khác.

Thuế suất thuế TNDN đối với cơ sở kinh doanh là 28%.Riêng đối với cơ sở kinh doanh tiến hành tìm kiếm, thăm dò, khai thác dầu khí và tài nguyên quý hiếm khác từ 28% đến 50% phù hợp với từng dự án, từng cơ sở kinh doanh.

Xem thêm: 12+ trường hợp được miễn thuế TNDN thu nhập doanh nghiệp , Mức phạt chậm nộp tờ khai thuế GTGT, TNCN, TNDN 2019

Mời các bạn tham gia học thử MIỄN PHÍ khóa học Kế toán tổng hợp thực hành và khóa học Kế toán dành cho chủ doanh nghiệp tại trung tâm.

khoa-hocTặng ngay 200.000 đồng khi đăng ký trước 5 ngày khai giảng
Tặng thêm 400.000 đồng voucher có thể quy đổi thành tiền mặt
Tặng thêm 50.000 cho mỗi sinh viên
Tặng cẩm nang kế toán thuế rất hay và tiện lợi
Miễn phí bảng hệ thống tài khoản kế toán in màu đẹp
Miễn phí khóa kỹ năng viết CV và phỏng vấn xin việc
Miễn phí 100% tài liệu trọn khóa học 
Miễn phí 100% lệ phí thi & cấp chứng chỉ
Được cấp bản quyền phần mềm MISA SME trị giá 10.990.000đ , và phần mềm kế toán Excel.