Mẫu excel bảng kê bán lẻ cho khách hàng dưới 200.000 đồng mới nhất | Bài viết hay | Tin tức

Thứ 501282021

Hotline: 0962 283 630 - Email: giasuketoantruong@yahoo.com

Quay về Bạn đang ở trang: Home Tin tức Bài viết hay Mẫu excel bảng kê bán lẻ cho khách hàng dưới 200.000 đồng mới nhất

Mẫu excel bảng kê bán lẻ cho khách hàng dưới 200.000 đồng mới nhất

Mẫu excel và word bảng kê bán lẻ cho khách hàng dưới 200.000 ngàn mới nhất. Quy định về bảng kê bán hàng căn cứ theo điều 18 Thông tư 39/2014/TT-BTC của Bộ tài chính. Tải mẫu bảng kê bán lẻ cho khách hàng dưới 200.000 mới nhất. 

Để tải full File này về, các bạn Chat trực tiếp với tư vấn viên (giờ hành chính) để xin link nhé.

duoi-200000

1. Quy định lập Bảng kê bán lẻ cho khách hàng dưới 200.000 đồng:

Căn cứ theo Điều 3 Thông tư 26/2015/TT-BTC và Điều 18 Thông tư 39/2014/TT-BTC quy định:

"Trường hợp khi bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ từ 200.000 đồng trở lên mỗi lần, người mua không lấy hóa đơn hoặc không cung cấp tên, địa chỉ, mã số thuế (nếu có) thì vẫn phải lập hóa đơn và ghi rõ “người mua không lấy hoá đơn” hoặc “người mua không cung cấp tên, địa chỉ, mã số thuế."

"Điều 18. Bán hàng hóa, dịch vụ không bắt buộc phải lập hóa đơn

1. Bán hàng hóa, dịch vụ có tổng giá thanh toán dưới 200.000 đồng mỗi lần thì không phải lập hóa đơn, trừ trường hợp người mua yêu cầu lập và giao hóa đơn.

2. Khi bán hàng hóa, dịch vụ không phải lập hóa đơn hướng dẫn tại khoản 1 Điều này, người bán phải lập Bảng kê bán lẻ hàng hóa, dịch vụ.

Bảng kê phải có tên, mã số thuế và địa chỉ của người bán, tên hàng hóa, dịch vụ, giá trị hàng hóa, dịch vụ bán ra, ngày lập, tên và chữ ký người lập Bảng kê.

Trường hợp người bán nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ thì Bảng kê bán lẻ phải có tiêu thức “thuế suất giá trị gia tăng” và “tiền thuế giá trị gia tăng”.

Hàng hóa, dịch vụ bán ra ghi trên Bảng kê theo thứ tự bán hàng trong ngày (mẫu số 5.6 Phụ lục 5 ban hành kèm theo Thông tư 39/2014/TT-BTC).

3. Cuối mỗi ngày, cơ sở kinh doanh lập một hóa đơn giá trị gia tăng hoặc hóa đơn bán hàng ghi số tiền bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ trong ngày thể hiện trên dòng tổng cộng của bảng kê, ký tên và giữ liên giao cho người mua (liên 2), các liên khác luân chuyển theo quy định.

-> Tiêu thức “Tên, địa chỉ người mua” trên hóa đơn này ghi là “bán lẻ không giao hóa đơn”.

Nghĩa là:

- Nếu bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ từ 200.000 đồng trở lên mỗi lần: Dù người mua không lấy hóa đơn thì thì vẫn phải lập hóa đơn và ghi rõ “người mua không lấy hoá đơn” hoặc “người mua không cung cấp tên, địa chỉ, mã số thuế."

- Nếu bán hàng hóa, dịch vụ có tổng giá thanh toán dưới 200.000 đồng mỗi lần: Thì có thể lập Bảng kê bán lẻ hàng hóa, dịch vụ.

-> Cuối mỗi ngày phải lập 1 hóa đơn tổng, Tiêu thức “Tên, địa chỉ người mua” trên hóa đơn này ghi là “bán lẻ không giao hóa đơn”.

-> Lưu ý: Trường hợp này, nếu khách hàng yêu cầu lập hóa đơn -> Thì vẫn phải xuất bình thường cho khách hàng.

NHƯ VẬY:

- Nếu bán hàng hoá, dịch vụ dưới 200.000 thì được lập bảng và xuất hoá đơn vào cuối ngày (Trường hợp khách hàng không lấy hoá đơn)

- Nếu bán hàng, dịch vụ dưới 200.000 nếu khách hàng lấy hoá đơn thì vẫn phải lập như bình thường.

2. Mẫu bảng kê bán lẻ cho khách hàng dưới 200.000 mới nhất:

mau-bang-ke

Tải mẫu ecxel bảng kê bán lẻ cho khách hàng dưới 200.000 đồng bản full tại đây:

download

Tải mẫu word bảng kê bán lẻ cho khách hàng dưới 200.000 đồng bản full tại đây:

 download

Dưới đây là ví dụ cho mẫu bảng kê bán lẻ cho khách hàng dưới 200.000 đồng:

mau-vi-du

Bạn đang xem bài viết: "Mẫu excel bảng kê bán lẻ cho khách hàng dưới 200.000 ngàn mới nhất"

Từ khóa tìm kiếm nhiều: Download mẫu hóa đơn bán lẻ excel, download mẫu hóa đơn bán lẻ file word, mẫu hóa đơn bán hàng file excel, mẫu hóa đơn excel.

Có thể bạn quan tâm: "Các trường hợp nào doanh nghiệp được mua hàng sẽ chỉ cần lập bảng kê mà không cần hóa đơn?"

   – Mua nguyên vật liệu đất, đá, sỏi cát do hộ gia đình tự sản xuất bán ra.

   – Hàng hóa nông, thủy, hải sản của nông dân trực tiếp sản xuất trực tiếp

   – Các mặt hàng thủ công làm từ mây, cói, tre, rơm… hoặc nguyên vật liệu do người lao động tự sản xuất ra.

   – Các mặt hàng phế liệu của người lao động trực tiếp thu nhặt được.

   – Đồ dùng, dịch vụ, tài sản của cá nhân và hộ gia đình không kinh doanh mà trực tiếp bán hàng

   – Hàng hóa, dịch vụ của hộ gia đình, cá nhân KD có doanh thu hàng năm dưới 100 triệu đồng ( không bao gồm các trường hợp trên)

Xem thêm: Tải Mẫu biên bản điều chỉnh hóa đơn Hướng dẫn cách lập báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo quý

Mời các bạn tham gia khóa học kế toán thực hành tổng hợp và lớp học kế toán thuế tại trung tâm.

khoa-hoc