Mô tả công việc của kế toán thuế | Bài viết hay | Tin tức

Thứ 310192021

Hotline: 0962 283 630 - Email: giasuketoantruong@yahoo.com

Quay về Bạn đang ở trang: Home Tin tức Bài viết hay Mô tả công việc của kế toán thuế

Mô tả công việc của kế toán thuế

Mô tả công việc của kế toán thuế

- Nhiều bạn sinh viên kế toán mới ra trường và thậm chí những bạn đã đi làm rồi nhưng chưa hình dung được ngoài thực tế thì kế toán thuế phải làm những công việc gì?
- Kế toán thuế là một công việc hết sức quan trọng. Nếu không cẩn thận trong việc lập báo cáo thuế hàng tháng thì nhân viên kế toán sẽ vô tình mắc những sai lầm không đáng có, điều đó sẽ ảnh hưởng đến chi phí hoạt động của doanh nghiệp. Để hạn chế mức thấp nhất các chi phí trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh thì hầu hết các doanh nghiệp điều đòi hỏi kế toán thuế phải thật sự chuyên sâu. .

Bài viết sau đây sẽ chia sẻ nhưng công việc của người kế toán thuế phải làm trong DN thực tế chi tiết và cụ thể hàng ngày, tháng, quý, năm như thế nào?

Có thể bạn quan tâm : LỊCH NỘP CÁC LOẠI BÁO CÁO THUẾ NĂM 2017

ke toan thue


1.1 MÔ TẢ CÔNG VIỆC CỦA KẾ TOÁN THUẾ


Các công việc chính
Đối với công ty mới thành lập thì kế toán thuế cần lập tờ khai thuế môn bài vào nộp thuế môn bài cho cơ quan thuế.
Hàng ngày tập hợp hóa đơn, chứng từ phát sinh để theo dõi và hạch toán.
Cuối tháng lập báo cáo thuế GTGT, thuế TNCN và nộp tiền thuế cho cơ quan thuế(nếu có).
Hàng quý làm báo cáo thuế tháng của quý đó và báo cáo quý cho thuế GTGT,thuế TNCN, thuế TNDN và báo cáo sử dụng hóa đơn.
Cuối năm lập báo cáo tài chính, báo cáo thuế cho tháng cuối năm, báo cáo thuế TNDN quý IV và báo cáo quyết toán thuế TNCN.

Quan hệ công việc

**Quan hệ nội bộ:
- Tất cả các nhân viên, phòng ban trong công ty.
- Nhận sự chỉ đạo và báo cáo phụ trách phòng Kế toán.
- Nhận thông tin và thông tin trực tiếp các kế toán viên.
** Quan hệ bên ngoài:
- Cục thuế;
- Ngân hàng;
- Khách hàng;
- Nhà cung cấp.

Quyền hạn của kế toán thuế :
- Đề xuất hướng xử lý các trường hợp hóa đơn cần điều chỉnh ,hoặc thanh huỷ theo qui định của Luật thuế hiện hành .
- Nhận xét đánh giá khi có chênh lệch số liệu giữa báo cáo thuế và quyết toán .
- Hướng dẫn kế toán cơ sở thực hiện việc kê khai báo cáo thuế theo đúng qui định .
- Các công việc khác có liên quan đến thuế .

Trách nhiệm của kế toán thuế:
Trực tiếp làm việc với cơ quan thuế khi có phát sinh.
Kiểm tra, đối chiếu hóa đơn GTGT với bảng kê thuế đầu vào và đầu ra.
Kiểm tra đối chiếu bảng kê khai hồ sơ xuất khẩu.
Hàng tháng lập báo cáo tổng hợp thuế GTGT đầu ra của công ty và phân loại theo thuế suất.
Hàng tháng lập báo cáo tổng hợp thuế GTGT đầu vào của toàn công ty theo tỷ lệ phân bổ đàu ra được khấu trừ.
Theo dõi tình hình nộp ngân sách,tồn đọng ngân sách và hoàn thuế của công ty.
Kết hợp cùng kế toán tổng hợp đối chiếu số liệu báo cáo thuế của các cơ sở giữa báo cáo với quyết toán.
Lập hồ sơ ưu đãi đối với dự án đầu tư mới, đăng kí đơn vị phát sinh mới hoặc điều chỉnh giảm khi có phát sinh.
Lập hồ sơ hoàn thuế khi có phát sinh.
Lập báo cáo tổng hợp thuế theo định kì hoặc đột suất.
Kiểm tra, truy tìm các hóa đơn không hợp pháp thông báo đến cơ sở có liên quan.
Hằng tháng đóng chứng từ báo cáo thuế của cơ sở, toàn công ty.
Kiểm tra, báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn thuế để báo cáo cục thuế.
Lập bảng kê danh sách dự trữ, bảo quản hóa đơn thuế GTGT theo thời gian, thứ tự số quyển không để thất thoát, hư hỏng.
Cập nhật kịp thời các thông tin, chính sách mới về luật thuế liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.
Cập nhật, theo dõi tình hình sử dụng trao đổi hóa đơn.
Chấp hành nguyên tắc bảo mật.
Kiểm tra, đối chiếu biên bản trả, nhận hàng để điều chỉnh doanh thu báo cáo thuế kịp thời khi có phát sinh.

1.2 CÔNG VIỆC CỤ THỂ CỦA KẾ TOÁN THUẾ:

Hàng năm:

- Công việc đầu năm
+ Nộp thuế Môn Bài 
- Công việc cuối năm
+ Quyết toán thuế TNDN
+ Quyết toán thuế TNCN
+ Lập Báo cáo tài chính: - Bảng Cân đối Kế toán
- Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh
- Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ
- Thuyết minh Báo cáo Tài chính
- Bảng Cân đối số phát sinh Tài khoản

Hàng quý: Làm báo cáo thuế quý.
- Lập tờ khai thuế Tạm tính Thuế TNDN theo Quý
- Lập Bảng kê Báo cáo tình hình sử dụng Hoá đơn theo Quý
- Lập tờ khai thuế GTGT( nếu có)
- Lập tờ khai thuế TNCN( nếu có)
Tuy nhiên đó là các công việc mà Kế toán thuế chúng ta phải làm hàng Quý. Các bạn đừng quên công việc của người kế toán thuế Hàng tháng phải thực hiện cho tháng cuối cùng thuộc Quý.
- Hạn nộp báo cáo quý là ngày 30 của tháng đầu quý sau.

Hàng tháng: Kê khai làm những loại báo cáo thuế theo tháng.
- Công việc này kế toán Thuế thường làm vào cuối tháng hoặc đầu tháng sau. Vì hạn nộp các loại báo cáo thuế tháng sẽ là ngày 20 của tháng sau.
- Bạn phải tự xác định xem doanh nghiệp của mình có những loại báo cáo thuế nào sẽ phải làm theo tháng. Ví dụ như: Thuế GTGT, Thuế TNCN, báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn (dành cho DN mới thành lập, hoặc hoạt động dưới 12 tháng).
- Căn cứ để kê khai là những hóa đơn - chứng từ mà chúng ta đã thu nhập và xử lý bên trên. Nhớ là chỉ có những hóa đơn hợp lý - hợp lệ - hợp pháp mới kê khai. Nếu hóa đơn có vấn đề các bạn phải xử lý trước khi tiến hành kê khai nhé.

 Hàng ngày: Thu thập, xử lý, sắp xếp, lưu trữ hóa đơn - chứng từ kế toán
- Thu thập: Đối với hóa đơn kế toán Thuế của chúng ta có 2 nguồn để thu thập: Trong và Ngoài doanh nghiệp. Trong là việc các bạn tự lập hóa đơn khi bán hàng, cung ứng dịch vụ ( hóa đơn đầu ra), còn Ngoài là khi các bạn đi mua hàng hóa, dịch vụ để phục vụ cho việc hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Nhiệm vụ của kế toán Thuế là phải tập hợp hết các chứng này về để làm căn cứ kê khai, hạch toán.
- Xử lý: hóa đơn chứng từ được lập không phải lúc nào cũng chính xác, Vì vậy người kế toán Thuế cần biết cách xử lý sao cho: Hợp lý - Hợp lệ - Hợp pháp. Khi nhắc đến vấn đề này là chúng ta nhắc đến các điều kiện được khấu trừ thuế hay chi phí được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp. Còn nếu các bạn lập sai hóa đơn, nếu không xử lý kịp thời sẽ bị xử phạt về việc sử dụng hóa đơn ( mới nhất hiện nay là Thông tư 10/2014/TT-BTC). Tất cả các trường hợp cháy, mất, hỏng đều cần xử lý kịp thời. Xem thêm: Cách xử lý khi viết sai hóa đơn
- Sắp xếp: Mỗi kế toán Thuế sẽ có một cách sắp xếp hóa đơn - chứng từ khác nhau có thể là theo bộ ( ví dụ như một tờ hóa đơn đầu vào sẽ có phiếu chi/GBN và phiếu nhập kho, hay hợp đồng nếu có...) nhưng cần phải sắp xếp theo trình từ thời gian, nên để đầu vào riêng, đầu ra riêng, từng kỳ ra từng file khác nhau, kèm theo là tờ khai thuế của kỳ đó...
- Lưu trữ: Đối với hóa đơn thông thường chúng ta lưu trữ 10 năm, các chứng từ: phiếu thu, chi, nhập, xuất 5 năm...
- Ngoài những công việc chính trên bạn phải thường xuyên các luật thuế liên quan đến doanh nghiệp của mình một cách kịp thời để đảm bảo làm đúng, làm đủ theo luật thuế hiện hành, và có thể là giúp doanh nghiệp được hưởng các chính sách ưu đãi từ chính phủ.

Công việc của kế toán thuế phải làm trong doanh nghiệp không quá phức tạp vì gần như mọi việc đều phải làm theo quy định của Luật thuế. Vì vậy các bạn muốn làm tốt được công việc của một người kế toán thuế thì trước hết phải thường xuyên cập nhập và am hiểu các sắc thuế, luật thuế hiện hành mới nhất, và rất cần sự khéo léo để vận dụng các thông tư nghị định một cách linh hoạt.==> Mời bạn xem thêm khóa học kế toán thực hành trên hóa đơn, chứng từ, excel, misa 2015 Với Kế Toán Trưởng theo hình thức cầm tay chỉ việc

image dongdau

hoàng-thị-hạnh